Feedback
ella
Single permit voor buitenlandse stagiairs en onderzoekers
Uit het Belgisch Staatsblad van 09/11/2022
Gepubliceerd op 09/11/2022

Binnenkort kunnen niet-EU-stagiairs en onderzoekers een single permit krijgen als ze langer dan 90 dagen in ons land actief zijn. De single permit dekt zowel het verblijf als de tewerkstelling van de buitenlander.

 

De procedure loopt quasi op dezelfde manier als voor buitenlandse hooggeschoolden en directieleden.

 

De maximale behandelingstermijn van de aanvraag is echter korter. Voor onderzoekers moet de Belgische overheid een beslissing nemen binnen de 60 dagen. Voor de stagiairs is dit 90 dagen, terwijl het voor hooggeschoolden en directieleden maximum 120 dagen kan duren.

 

Een koninklijk besluit moet het model van de single permit voor stagiairs en onderzoekers nog vastleggen. De nieuwe wetgeving treedt in werking:

  • op 19 november 2022 voor stagiairs, en
  • op 1 maart 2023 voor onderzoekers.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Binnenkort kunnen Belgische werkgevers en onderzoeksinstellingen respectievelijk niet-EU-stagiairs of onderzoekers aan boord nemen als de buitenlanders over een single permit beschikken.

Bron:
Wet van 21/08/2022 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers

Juridische inhoud

1. Stagiairs

Tot op vandaag heeft een stagiair nog altijd een arbeidskaart B nodig om een stage in België te doen, zelfs als de stage meer dan 90 dagen duurt.

 

Nu zal de stagiair een single permit moeten bekomen voor een stage die langer dan 90 dagen loopt.

1.1.  Vereiste kwalificaties en opleiding

De stagiair moet:

  • in het bezit zijn van een diploma van het hoger onderwijs, of
  • een opleiding in een niet-EU-land volgen die leidt tot een diploma van het hoger onderwijs.

 

De stagiair moet bij een Belgisch bedrijf een opleidingsprogramma volgen met het oog op het opdoen van kennis, praktijk en ervaring in de beroepswereld.

1.2.  Leeftijdsvereiste valt weg

De wetgeving is gewijzigd wat de voorwaarden betreft waaraan de stagiair moet voldoen. Vroeger moest de stagiair minder dan 30 jaar oud zijn. De leeftijdsvoorwaarde is weggevallen.

1.3. Duurtijd

De duurtijd van de stage is in principe beperkt tot 6 maanden, terwijl het vroeger voor 12 maanden kon. Alleen Vlaanderen staat nog toe dat de stage met 6 maanden kan verlengd worden.

1.4. Genoeg inkomsten

De inkomsten van de stagiair moeten hoog genoeg zijn om in zijn behoeften te voldoen. Concreet moet hij minstens het gemiddeld gewaarborgde maandelijks minimuminkomen (GMMMI) krijgen.

2. Onderzoekers

Vroeger hadden de buitenlandse onderzoekers geen arbeidskaart nodig om een onderzoeksopdracht in België uit te voeren. Vanaf 1 maart 2023 zullen ze een single permit moeten hebben.

2.1. Vereiste kwalificaties

Om in aanmerking te komen, moet de onderzoeker:

  • een doctorsgraad hebben, of
  • een passend diploma van het hoger onderwijs die hem toegang geeft tot doctoraatsprogramma’s.

 

Hij/zij moet door een erkende onderzoeksinstelling geselecteerd zijn om een onderzoeksproject uit te voeren waarvoor die graad of dat diploma doorgaans vereist zijn.

2.2.  Gastovereenkomst is belangrijk

Het belangrijkste document bij de aanvraag van de single permit is de gastovereenkomst die gesloten is tussen de onderzoeker en de onderzoeksinstelling.

 

Dit document omvat onder andere de praktische modaliteiten en de duurtijd van de onderzoeksopdracht.

2.3.  Mobiliteit aangemoedigd

De nieuwe wetgeving geeft nu de mogelijkheid aan een onderzoeker die al actief is in een onderzoeksinstelling van een ander EU-land om tijdelijk een opdracht uit te voeren bij een Belgische onderzoeksinstelling.

 

De procedure verschilt wel naargelang de duurtijd van de onderzoeksopdracht in België:

 

  • als het minder dan 180 dagen is in een periode van 360 dagen moet de onderzoeker geen single permit hebben, maar de Belgische onderzoeksinstelling moet wel de opdracht vooraf aan de Belgische overheid in kennis brengen. Als zij geen bezwaar heeft, kan de onderzoeker aan de slag.

 

  • indien de onderzoeksopdracht in België langer dan 180 dagen duurt, moet de onderzoeker over een single permit beschikken.

 

2.4. Zoekjaar

En tenslotte, als de onderzoeksopdracht in België afgelopen is, mag de onderzoeker nog 12 maanden langer in België blijven om naar een job te zoeken. De bedoeling is om dergelijke profielen in België proberen te houden.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.