Feedback
ella
Nieuwe berekeningswijze bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2023
Losse berichten
Gepubliceerd op 06/12/2022

Vanaf 1 januari 2023 wordt de bedrijfsvoorheffing (BV) op periodieke bezoldigingen (onder meer maandloon) voor werknemers berekend aan de hand van het werkelijk belastbaar bedrag. De afronding van het belastbaar inkomen naar een lager veelvoud van 15 EUR verdwijnt. Dit zorgt ervoor dat een verhoging niet meer kan leiden tot een licht lager nettobedrag.

 

De nieuwe werkwijze geldt eveneens voor de periodieke vergoedingen van bedrijfsleiders, gepensioneerden en SWT-ers.

 

De fiscus geeft nu de sleutelformule vanaf 2023 vrij.

 

Negatief effect vermijden

Momenteel wordt de verschuldigde BV van de periodieke bezoldigingen berekend op een bruto belastbaar bedrag afgerond op het lagere veelvoud van 15 EUR.

 

Deze afronding verdwijnt vanaf 2023 in de berekening. De berekening gebeurt voortaan altijd op het werkelijk belastbaar bedrag.

 

Voortaan zal een brutoverhoging van een bezoldiging, pensioen of uitkering in het kader van SWT nooit meer tot een (licht) lager nettobedrag leiden. 

 

We illustreren dit verderop met een voorbeeld.

 

Geen tabellen meer

Het tarief van de BV per schijf van 15 EUR staat ook in de tabellen die jaarlijks samen met Bijlage III verschijnen. Omdat de belasting per schijf van 15 EUR verdwijnt, zullen ook die tabellen verdwijnen.

 

De andere elementen voor de berekening van de BV blijven ongewijzigd. Verder in deze nieuwsbrief sommen we die in detail op.

 

Cijfers voor 2023

De nieuwe fiscale bedragen voor 2023 zijn ook geïmpacteerd door de hoge inflatie van het afgelopen jaar. In een andere nieuwsbief komen we hierop terug. Met een aantal voorbeelden zullen we de netto impact voor de werknemer daar ook illustreren.

Bron:
Sleutelformule

Juridische inhoud

1. Huidige werkwijze : BV per schijf van 15 EUR

Momenteel wordt het bruto belastbaar bedrag van de periodieke bezoldigingen afgerond op het lagere veelvoud van 15 EUR om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen. Het BV tarief per schijf van 15 EUR vind je terug in de tabellen die jaarlijks samen met Bijlage III verschijnen.

 

Vanaf 1 januari 2023 wordt de BV berekend aan de hand van het werkelijk belastbaar bedrag, dit is het exacte bedrag na aftrek van de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid. Er is geen afronding meer naar het lager veelvoud van 15 EUR.

 

Deze werkwijze geldt eveneens voor de periodieke vergoedingen van bedrijfsleiders, gepensioneerden en SWT-ers.

 

Op die manier zal een (beperkte) bruto verhoging van een bezoldiging, pensioen of uitkering in het kader van SWT, bijvoorbeeld naar aanleiding van een indexering, geen aanleiding meer kunnen geven tot een licht lager nettobedrag.  

 

Bijvoorbeeld

 

Werknemer gehuwd, partner eigen beroepsinkomsten en geen personen ten laste, maandloon stijgt met 5 EUR bruto

 

2022
 Maandloon vóór verhogingMaandloon na verhoging
Brutoloon3.450,003.455,00
RSZ -450,92-451,57
Bruto belastbaar2.999,083.003,43
BV-773,29-780,52
BBSZ-32,46-32,51
netto2.193,332.190,40

 

Een loonsverhoging van 5 EUR bruto resulteert in een nettoloon dat bijna 3 EUR lager ligt. Dit is het resultaat van de afronding naar een lager belastbaar per schijf van 15 EUR.

 

Uitleg

 

Het bruto belastbaar van 2.999,08 EUR wordt immers afgerond op 2.985 EUR. De verschuldigde BV in de tabellen is dan 773,29 EUR.

 

Het bruto belastbaar van 3.003,43 EUR wordt afgerond naar 3.000 EUR. De verschuldigde BV wordt 780,52 EUR.

2. Berekening in detail

De BV die bij betaling van periodieke bezoldigingen  verschuldigd is, wordt in 5 stappen berekend:

1. vaststellen van een bruto jaarinkomen;

2. van het bruto jaarinkomen naar een belastbaar netto jaarinkomen;

3. berekenen van de jaarbelasting;

4. van jaarbelasting naar maandbelasting;

5. toepassing van belastingverminderingen.

 

De eerste 4 stappen resulteren in de tabellen die tot 2022 bijgevoegd werden bij Bijlage III.

2.1. Bruto jaarinkomen

Om het bruto jaarinkomen vast te stellen moet men :

 • alle periodieke, belastbare vergoedingen samentellen in de betrokken maand;
 • de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen in mindering brengen;  
 • het resultaat omzetten naar een brutojaarloon.

 

Bijvoorbeeld : 

een werknemer van wie de wettelijke partner eigen beroepsinkomsten heeft, ontvangt volgende bruto vergoedingen in de maand april :

° maandloon : 3.750 EUR

° voordeel alle aard internet : 5 EUR

° maandelijkse premie : 250 EUR

° bonus: 2.500 EUR

° dubbel vakantiegeld 3.450 EUR

 

Brutojaarloon :

 • totaal maandelijkse periodieke bezoldiging : 4.005 EUR ( = 3.750 + 5 + 250)

De bonus en het dubbel vakantiegeld worden niet meegenomen. Dit betreft niet-periodieke vergoedingen die onderworpen worden aan exceptionele BV.

 • verminderd met de RSZ verschuldigd op deze vergoedingen: 523,45 EUR
 • omzetten naar brutojaarloon 3.481,55 x 12 = 41.778,60 EUR

2.2. Belastbaar netto jaarinkomen

Het belastbaar netto jaarinkomen is gelijk aan het bruto jaarinkomen verminderd met de forfaitaire beroepskosten.

 

De forfaitaire beroepskosten voor werknemers :

 

BRUTO JAARINKOMENFORFAITAIRE BEROEPSKOSTEN
tot 18.366,67 30%
boven 18.366,675.510 EUR (maximum)

 

Toegepast op ons voorbeeld

Netto jaarbelastbaar : 41.778,60 - 5.510 (max.)   = 36.268,60 EUR

2.3. Jaarbelasting

Om de jaarbelasting te bekomen moet men :

 • op het belastbare netto jaarinkomen de basisbelasting berekenen;
 • van de basisbelasting de belastingvermindering voor belastingvrije som aftrekken, tenzij voor niet-inwoners die geen recht hebben op een belastingvrije som (schaal 3). Voor inkomstenjaar 2023 bedraagt dit bedrag 2.573,35 EUR. 

 

belastbaar netto inkomen  basisbelasting
van   0,01 tot 15.170 EUR26,75%
15.170,01 tot 24.260 EUR4.057,98 + 42,80% op de schijf boven 15.170 EUR
24.260,01 tot 46.340 EUR7.948,50 + 48,15% op de schijf boven 24.260 EUR
boven 46.340,0018.580,02 + 53,50% op de schijf boven 46.340 EUR

 

Indien de wettelijke partner geen of een zeer beperkt persoonlijke beroepsinkomsten heeft, past men het huwelijksquotiënt toe : 30% van het netto jaarbelastbaar met een maximum van 12.520 EUR wordt afgezonderd. Hierop wordt afzonderlijk de jaarbelasting berekend. Tenslotte wordt de belasting op beide bedragen samengeteld.

 

Toegepast op ons voorbeeld

°netto belastbaar 36.268,60

° jaarbelasting 11.157,29 (= 7.948,50 + 5.782,14 -2573,35)

2.4. Maandbelasting

De jaarbelasting wordt vervolgens omgezet naar een maandbelasting. 

 

Toegepast op ons voorbeeld

Jaarbelasting 11.157,29 delen door 12 = 929,77 EUR. Dit is de normale of gewone bedrijfsvoorheffing verschuldigd voor de betrokken maand.

2.5 . Belastingverminderingen

De maandelijks bekomen bedrijfsvoorheffing mag nog verminderd worden met de belastingverminderingen voor:

 • gezinslasten (bijvoorbeeld kinderen ten laste);
 • persoonlijke bijdrage aanvullend pensioen;
 • fiscale werkbonus;
 • de vermindering voor personen met een laag inkomen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten in de overheidssector;
 • belastingvermindering overuren.

 

Dit wijzigt niet. Voorheen mocht de BV opgenomen in de tabellen bij Bijlage III (schalen I, II en III) ook verminderd worden met deze belastingverminderingen, indien van toepassing.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.