Feedback
ella
1. Voor bepaalde steunzones
 
Brusselse firma's krijgen binnenkort nieuwe subsidies, wanneer ze Brusselse werknemers in dienst nemen.
 
Er moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden:
 
  • de vestigingseenheid van de firma en de woonplaats van de werknemer zijn gelegen in een Zone van Economische Uitbouw in de Stad;
  • de werknemer is minstens 6 maanden in de steunzone gedomicilieerd.
 
De wetgeving geeft een limitatieve opsomming van de betrokken steunzones. Het gaat om bepaalde straten van de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek waar de werkloosheidsgraad hoog is.
 
2. Voltijds en 2 jaar in dienst houden
 
De werknemer moet voltijds bij de werkgever werken met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of bepaalde duur van minstens 2 jaar.
 
De werkgever moet de werknemer, minstens 2 jaar in dienst houden.
 
Wanneer de werknemer niet meer voltijds werkt, moet de werkgever de Dienst 'Brussel Economie en Werkgelegenheid' (BEW) verwittigen. Zij verlagen dan de premie, pro rata, in functie van de nieuwe arbeidsduur van de werknemer.
 
3. Steun in twee schijven
 
De subsidie bedraagt 3.000 EUR voor het eerste tewerkstellingsjaar en 6.000 EUR voor het tweede jaar.
 
De werkgever krijgt de subsidie:
 
  • slechts eenmaal per werknemer;
  • voor maximum 3 aanwervingen per kalenderjaar.
 
4. Aanvraag
 
De werkgever dient zijn aanvraag in via een formulier dat beschikbaar zal zijn op de BEW-website. De aanvraag moet gebeuren, binnen de 2 maanden, na ondertekening van de arbeidsovereenkomst.
 
5. Inwerkingtreding
 
De nieuwe regeling treedt in werking op 15 mei 2019.
 
 
Gevolgen voor de werkgever
Firma's met een vestigingseenheid in deze specifieke Brusselse steunzones kunnen binnenkort subsidies krijgen wanneer ze werknemers aanwerven die minstens 6 maanden in deze zones gedomicilieerd zijn.
Bron:
Brussels besluit van 31 januari 2019 betreffende de aanwervingssteun in de Zones van Economische Uitbouw in de StadBrussels besluit van 11 oktober 2018 tot bepaling van de zones van economische uitbouw in de stad

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.