Feedback
ella
Afschaffing medisch attest en beperkte neutralisatie van het gewaarborgd loon bij progressieve werkhervatting
Uit het Belgisch Staatsblad van 18/11/2022
Gepubliceerd op 19/11/2022

De werknemer moet momenteel bij arbeidsongeschiktheid op verzoek van de werkgever een doktersbriefje voorleggen. 

Een nieuwe wet voorziet de afschaffing van het medisch attest tot driemaal per kalenderjaar voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. 

 

Voor een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval die zich voordoet tijdens een periode van progressieve werkhervatting is er geen recht op gewaarborgd loon ten laste van de werkgever.

Deze wet voorziet nu dat er geen recht is op gewaarborgd loon tijdens een periode van twintig weken vanaf de aanvang van de uitvoering van de progressieve werkhervatting.

 

Met de publicatie in het Belgisch staatsblad is het wettelijk kader volledig rond.

 

In vorige nieuwsbrieven bespraken we deze maatregelen al.

 

We herhalen hier de voornaamste principes.

 

Afschaffing medisch attest

 

De werknemer moet momenteel bij arbeidsongeschiktheid op verzoek van de werkgever een doktersbriefje voorleggen. De verplichting kan ook in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement staan.

 

Een zieke werknemer moet tot driemaal per kalenderjaar geen geneeskundig getuigschrift voorleggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. Een collectieve arbeidsovereenkomsten of het arbeidsreglement kan hiervan niet afwijken.

 

KMO's kunnen wel nog kunnen afwijken van deze regel.  Met KMO's bedoelt men ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet. Zij kunnen afwijken via een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. Zij mogen op die manier dus nog wel een ziektebriefje vragen.

 

Bij gebrek aan nadere definitie is onderneming de technische bedrijfseenheid. Het gaat hier dus niet om de juridische entiteit.

 

De onderneming die wil afwijken via arbeidsreglement, zal de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moeten volgen.

 

De werknemer moet de werkgever onmiddellijk meedelen op welk adres hij zal verblijven tijdens de arbeidsongeschiktheid. Dat is niet nodig als dat adres al bekend is bij de werkgever als zijn gewoonlijke verblijfplaats.

Op die manier blijft een eventuele medische controle mogelijk.

 

Neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een progressieve werkhervatting beperkt in de tijd

 

Voor een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval die zich voordoet tijdens een periode van progressieve werkhervatting is er geen recht op gewaarborgd loon ten laste van de werkgever. Het gaat hier om een progressieve werkhervatting met toelating van de adviserend arts van de mutualiteit.

 

Er is nu een beperking in de tijd voorzien van die neutralisatie. Er zal geen recht zijn op gewaarborgd loon tijdens een periode van twintig weken vanaf de aanvang van de uitvoering van de progressieve werkhervatting.

 

Na de periode van twintig weken heeft de werknemer recht op gewaarborgd loon bij een  volledige arbeidsongeschiktheid. Maar enkel voor de uren van zijn toegelaten activiteit.

Dat betekent dat de werknemer die halftijds hervat in het kader van progressieve werkhervatting, recht heeft op gewaarborgd loon ten belope van die halftijdse hervatting.

De mutualiteit zal blijven tussenkomen voor de resterende uren.

 

Deze bepaling geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

 

Inwerkingtreding

 

De maatregelen treden in werking op de tiende dag na publicatie in het Belgisch staatsblad.

Dat betekent dus op 28 november 2022.

Bron:
Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, bl. 82907.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.