Feedback
ella
Afschaffing medisch attest: goedgekeurd in de Kamer
Losse berichten
Gepubliceerd op 28/10/2022

De werknemer moet momenteel bij arbeidsongeschiktheid op verzoek van de werkgever een doktersbriefje voorleggen. De verplichting kan ook in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement staan.

 

Een wetsontwerp voorziet de afschaffing van het medisch attest tot driemaal per kalenderjaar voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. Na de goedkeuring in de Kamer is het nu enkel nog wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

We informeerden jullie hier reeds over in vorige nieuwsbrieven.
 

Afschaffing medisch attest

 

Een zieke werknemer zou tot driemaal per kalenderjaar geen geneeskundig getuigschrift moet voorleggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. Een collectieve arbeidsovereenkomsten of het arbeidsreglement kan hiervan niet afwijken.

 

Ziekte in de loop van de werkdag geldt niet als eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. Het gaat dan om een onderbroken arbeidsdag. De werknemer heeft voor deze dag recht op gewaarborgd loon.

 

Bij ziekte die start op vrijdag en doorloopt op maandag, gaan we uit van het vermoeden dat de ziekte doorloopt. Het weekend is voor de werknemer in dit voorbeeld een inactiviteitsperiode.

In deze situatie zal maandag dus niet opnieuw de eerste dag van ziekte zijn.

De werknemer zal voor de ziekte van maandag wel een medisch attest moeten bezorgen.

Het is aan de werknemer om eventueel aan te tonen dat het om een andere ziekte gaat. De dokter kan dat attesteren op het medisch attest.

 

Afwijking voor KMO's

 

KMO's kunnen wel nog kunnen afwijken van deze regel.  Met KMO's bedoelt men ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet.  Zij kunnen afwijken via een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. Zij mogen op die manier dus nog wel een ziektebriefje vragen.

 

We tellen de 50 werknemers in koppen, dus zowel deeltijdse als voltijdse werknemers gelden als één werknemer.

 

Telkens op 1 januari moet de onderneming de grens van 50 werknemers berekenen.

Als de onderneming de grens van 50 werknemers bereikt, zal hij niet langer gebruik kunnen maken van de afwijking.

 

Bij gebrek aan nadere definitie is onderneming de economische eenheid, die geëxploiteerd wordt met het oog op winst. Het gaat hier dus niet om de juridische entiteit.

 

Verblijfadres melden

 

De werknemer moet de werkgever onmiddellijk meedelen op welk adres hij zal verblijven tijdens de arbeidsongeschiktheid. Dat is niet nodig als dat adres al bekend is bij de werkgever als zijn gewoonlijke verblijfplaats.

Op die manier blijft een eventuele medische controle mogelijk.

 

Verzuimbeleid

 

Om misbruiken te vermijden is het van belang een goed verzuimbeleid op te stellen in de onderneming.

 

Inwerkingtreding

 

De maatregelen zullen in werking treden op de tiende dag na publicatie in het Belgisch staatsblad.

Als de maatregelen in 2022 in werking treden, zullen de 3 dagen onmiddellijk van toepassing zijn. Er is geen proratisering voorzien.

We verwachten de inwerkingtreding ten vroegste midden november.

 


Opgelet!

Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, de Kamer, nr. 2875.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.