Feedback
ella
Werknemers in de zorgsectoren mochten vorig jaar hun wettelijke vakantiedagen uitzonderlijk overdragen naar 2021. Minister van Werk Dermagne herhaalt deze uitzondering nu ook voor dit vakantiejaar.
 
Principe
 
Volgens de vakantiewetgeving moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen opnemen voor het einde van het vakantiejaar. Uiterlijk 31 december moet hun vakantieteller dus op nul staan.
 
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Maar door de aanhoudende coronacrisis en de bijhorende werkdruk konden heel wat werknemers in de zorgsector ook dit jaar hun vakantiedagen nog niet opnemen.
 
Afwijking voor zorgberoepen in zorgsectoren
 
Daarom wijkt minister Dermagne voor de zorgberoepen in de zorgsectoren opnieuw af van het wettelijk principe dat vakantiedagen opgenomen moeten zijn voor het einde van het vakantiejaar.
 
Het algemeen principe blijft echter wel van toepassing. Werknemers moeten hun vakantiedagen dus opnemen tegen uiterlijk 31 december 2021.
 
Enkel voor de zorgberoepen in de zorgsectoren staat men een afwijking toe. Zij kunnen hun vakantiedagen van 2021 uitzonderlijk overdragen naar 2022.
 
Opgelet!
De minister van Werk voorziet enkel een uitzondering van de overdracht van dagen wettelijke vakantie.
 
Hij spreekt zich dus niet uit over de mogelijkheid om bijkomende vakantiedagen of dagen arbeidsduurvrijstelling over te dragen naar 2022.
 
Gevolgen voor de werkgever
Voor de zorgberoepen in de zorgsectoren staat men uitzonderlijk toe dat zij hun niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen van 2021 kunnen overdragen naar 2022.
Deze overdracht is enkel toegestaan wanneer hiervoor een akkoord bestaat tussen werkgever en werknemer.
 
Welke sectoren precies onder de 'zorgsectoren' vallen is niet gepreciseerd. Bovendien kunnen alleen de zorgberoepen in de zorgsectoren van de overdracht gebruik maken.
Bron:
Mail Kabinet Werk Dermagne 21.12.2021
Volgens de vakantiewetgeving moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen opnemen voor het einde van het vakantiejaar.
De vakantieteller voor werknemers moet dus uiterlijk 31 december op nul staan.
 
De wetgeving voorziet hierop een uitzondering. Meer bepaald wanneer het voor de werknemer onmogelijk was om de vakantiedagen op te nemen voor het einde van het vakantiejaar.
 
De werkgever moet dan het vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen uitbetalen. We denken hier bijvoorbeeld aan langdurige ziekte, moederschapsrust, …
 
Volgens de huidige vakantiewetgeving is het dus niet mogelijk om vakantiedagen over te dragen naar een volgend jaar.
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden.
 
Maar in de zorgsector hebben ook dit jaar heel wat werknemers hun vakantiedagen nog niet kunnen opnemen door de coronacrisis en de bijhorende werkdruk.
 
Vorig jaar week minister van Werk Dermagne voor de werknemers in de zorgsectoren uitzonderlijk af van het wettelijk principe dat vakantiedagen opgenomen moeten zijn voor het einde van het vakantiejaar.

Door de aanhoudende crisis herhaalt de minister deze uitzondering, zij het alleen voor de zorgberoepen in de zorgsector.
 
Werknemers tewerkgesteld in een zorgberoep in de zorgsectoren kunnen vakantiedagen, die ze niet kunnen opnemen tegen uiterlijk 31 december 2021, overdragen naar 2022.
Deze overdracht is enkel mogelijk indien hierover een akkoord bestaat tussen werkgever en werknemer.
 
Is er geen akkoord, dan kan de werkgever de niet-opgenomen vakantiedagen uitbetalen. Het loon voor deze vakantiedagen is dan onderworpen aan sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.
De uitbetaling van vakantiedagen wordt echter niet aangemoedigd.
 
De inspectiediensten Toezicht Sociale Wetten zijn ook dit jaar op de hoogte gebracht van deze uitzondering. Hen wordt gevraagd zich tolerant op te stellen ten aanzien van de overdracht van vakantiedagen naar 2022 voor de zorgberoepen in de zorgsectoren. De minister herhaalt dat het een uitzonderlijke maatregel blijft.
 
Concreet
De bestaande vakantiewetgeving wijzigt niet. Het algemeen principe blijft van toepassing.
 
Werknemers moeten hun vakantiedagen dus opnemen tegen uiterlijk 31 december 2021.
 
Enkel voor zorgberoepen in de zorgsectoren staat men een afwijking toe. Zij kunnen hun vakantiedagen 2021 uitzonderlijk overdragen naar 2022.
 
Opgelet! 
De minister van Werk voorziet enkel een uitzondering van de overdracht van dagen wettelijke vakantie. Hij spreekt zich dus niet uit over de mogelijkheid om bijkomende vakantiedagen of dagen arbeidsduurvrijstelling over te dragen naar 2022.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.