Feedback
ella
Werkgevers moeten het voorstel van jaarlijks actieplan 2022 uiterlijk op 1 november 2021 voor advies voorleggen aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk. Dit plan bevat de concretisering van de prioritaire preventiemaatregelen.
 
Dynamisch risicobeheersingssysteem
 
Elke werkgever is verantwoordelijk voor een preventief welzijnsbeleid in de onderneming. Hij moet dit planmatig aanpakken en uitvoeren.
Dat gebeurt via het dynamisch risicobeheersingssysteem. De resultaten daarvan zitten vervat in:
  • een vijfjaarlijks Globaal Preventieplan (GPP);
  • een Jaarlijks Actieplan (JAP)
 
Het GPP legt de grote lijnen van het preventief welzijnsbeleid vast voor een termijn van 5 jaar.
 
Het JAP is gebaseerd op het GPP en geeft een gedetailleerd overzicht van de preventiemaatregelen die de onderneming dat jaar moet realiseren.
 
Jaarlijks actieplan (JAP)
 
Het JAP bevat de:
  • prioritaire doelstellingen van het welzijn op het werk voor het komende dienstjaar;
  • middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
  • opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen;
  • aanpassingen aan het GPP die nodig zijn door bijvoorbeeld gewijzigde omstandigheden.
 
De werkgever stelt het JAP op, samen met onder meer de preventiedienst. Hij legt het JAP voor advies voor aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk.
Dit moet ten laatste op de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het dienstjaar waarop het JAP betrekking heeft.
 
Vanaf 2022 zullen bepaalde ondernemingen zonder preventieadviseur voor het JAP ook rekening moeten houden met het geactualiseerd beleidsadvies van hun externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW). Meer informatie kan u opvragen bij uw EDPBW.
 
Timing
 
Valt uw dienstjaar samen met een kalenderjaar, dan moet u het voorstel van JAP 2022 uiterlijk op 1 november 2021 voor advies voorleggen aan het Comité.
 
Als er geen Comité is in de onderneming, moet de werkgever dit JAP voorleggen aan de vakbondsafvaardiging. Is er ook geen vakbondsafvaardiging, dan moet de werkgever de werknemers zelf raadplegen.
 
Ook in deze situaties geldt 1 november 2021 als uiterste datum.
 
Gevolgen voor de werkgever
Elk jaar moet de werkgever prioritaire preventiemaatregelen concretiseren in een jaarlijks actieplan (JAP).
 
Valt het dienstjaar samen met een kalenderjaar, dan moet u het voorstel van JAP 2022 uiterlijk op 1 november 2021 voor advies voorleggen aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk.
Bron:
Codex over het Welzijn op het Werk

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.