Feedback
ella
Werkgevers die een Brusselse werkzoekende opleiden met een Formation Professionnelle individuelle en entreprise (FPIe) kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een maximale premie van 500 EUR per maand.
 
Met een FPIe volgt een Brusselse niet-werkende werkzoekende een beroepsopleiding bij een stagegever. Na de opleiding werft de stagegever de stagiair dan aan met een contract dat minstens even lang duurt als de FPIe duurde.
 
Zowel de werkgever als de stagiair moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.
 
De premie bedraagt maximum 500 EUR per maand voor een voltijdse opleiding. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de PFIe werd gevolgd, met een maximum van 6 maanden. 
 
De werkgever moet zijn premie aanvragen via de website van Actiris. Hij moet deze aanvraag binnen 2 maanden na de aanvang van de FPIe indienen.
 
De Brusselse overheid voert deze regels retroactief in vanaf 1 januari 2022.
 
Gevolgen voor de werkgever
Een werkgever kan voor bepaalde Brusselse werkzoekenden die een FPIe bij hem volgen, een premie van maximaal 500 EUR aanvragen bij Actiris.
Bron:
B.Br.Reg. 20 juni 2022 tot instelling van een steun voor individuele beroepsopleiding in de onderneming (FPIe), BS 27 juni 2022, 58.882.'Formation Professionnelle individuelle en entreprise' | Actiris
Werkgevers die een Brusselse werkzoekende opleiden met een Formation Professionnelle individuelle en entreprise (FPIe) kunnen vanaf 1 januari 2022 onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een maximale premie van 500 EUR per maand.
 
Met een FPIe volgt een Brusselse niet-werkende werkzoekende een beroepsopleiding bij een stagegever. Na de opleiding werft de stagegever de stagiair dan aan met een contract dat minstens even lang duurt als de FPIe duurde.
Zowel werkgevers uit de private sector als bepaalde werkgevers uit de publieke sector kunnen de premie aanvragen.
 
Voor de publieke sector gaat het om:
 • openbare kredietinstellingen;
 • autonome overheidsbedrijven;
 • ondernemingen voor openbaar personenvervoer;
 • onderwijsinstellingen voor de werknemers maar alleen voor hun contractuele onderhouds-, administratief en dienstpersoneel;
 • instellingen van openbaar nut van categorie B, met een openbare dienstverleningstaak van culturele aard;
 • openbare uitzendbureaus;
 • provincies;
 • gemeenten;
 • OCMW‘s.
Een stagiair moet:
 • zijn woonplaats hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • bij Actiris als werkzoekende zijn ingeschreven.
 
Verder mag de stagiair:
 • geen beroepsactiviteit of vergelijkbare activiteit uitoefenen;
 • op de begindatum van de FPIe niet in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift van hoger onderwijs tenzij de werkzoekende op dat moment 45 jaar is of ouder;
 • geen uitkeringen ontvangen (werkloosheidsuitkeringen, tegemoetkomingen aan personen met handicap of recht op maatschappelijke integratie).
 • geen IBO-premie of K-IBO-premie van de VDAB ontvangen;
 • niet langer leerplichtig zijn;
 • de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben.
 
Dit betekent dat niet alle stagiairs het recht doen openen op deze premie.
De stagiair, de werkgever en de bevoegde dienst voor beroepsopleiding moeten een opleidingsovereenkomst hebben gesloten.
 
De opleiding moet minstens 1 maand en ten hoogste 6 maanden duren.
De premie bedraagt 500 EUR per maand voor een voltijdse opleiding. Voor een deeltijdse opleiding wordt het bedrag geprorateerd.
 
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de PFIe werd gevolgd, met een maximum van 6 maanden.
De werkgever moet zijn premie aanvragen via de website van Actiris. Hij moet deze aanvraag binnen 2 maanden na de aanvang van de FPIe indienen.
 
Uiterlijk 20 werkdagen na ontvangst van de volledig aanvraag zal Actiris de werkgever schriftelijk op de hoogte brengen van zijn beslissing.
 
Bij een positieve beslissing zal Actiris binnen 2 maanden na de positieve beslissing het bedrag betalen.
Deze regels gelden retroactief vanaf 1 januari 2022.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.