Feedback
ella
Van corona-werkloosheid naar versoepelde economische werkloosheid
Uit het Belgisch Staatsblad van 01/07/2020
Gepubliceerd op 01/07/2020

In het staatsblad van 1 juli 2020 is de regeling van de versoepelde economische werkloosheid verschenen. We beschreven de regeling in de nieuwsbrief van 26 juni 2020.

Ze is ongewijzigd verschenen.

 

Hieronder hernemen we de bespreking. 

 

Context

 

Voor sommige werkgevers loopt op 31 augustus de eenvoudige procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de coronacrisis (‘corona-werkloosheid’) af. Zij zullen opnieuw gebruik moeten maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. De regering wil een versoepeling voor die economische werkloosheid invoeren, vanaf 1 september 2020 tot 31 december 2020.

 

Welke werkgevers?

 

De nieuwe regels zijn bedoeld voor ondernemingen die geen gebruik meer kunnen maken van de corona-werkloosheid. Bepaalde werkgevers zullen immers wel tot eind 2020 corona-werkloosheid kunnen inroepen. Momenteel is echter nog niet duidelijk welke dit precies zullen zijn.

De sociale partners en de regering overleggen nog over de criteria. Zullen alle werkgevers uit bepaalde sectoren (horeca, toerisme, events, …) nog corona-werkloosheid kunnen inroepen? Of zal het eerder gaan om werkgevers, ongeacht de sector, die eerder al corona-werkloosheid ingeroepen hebben? Of komt er nog een ander onderscheid?

 

Versoepeling voor arbeiders en bedienden

 

Voor de werkgevers die opnieuw aangewezen zijn op tijdelijke economische werkloosheid (TEWL), komt er in elk geval vanaf 1 september een versoepeling. Die geldt zowel voor het regime voor arbeiders, als dat voor bedienden.

 

Voor arbeiders komt er enkel een uitbreiding van de maximale duurtijd van de TEWL. 
Andere aspecten wijzigen niet.

 

 Type TEWL huidige max. duur max. duur vanaf 1 sep 2020
volledige schorsing 4 weken 8 weken
gedeeltelijke schorsing (grote schorsing) 3 maanden 18 weken

 

Wanneer de maximumduur bereikt is, moet de werkgever gedurende minstens één week een zogenaamde verplichte werkweek (regeling van volledige arbeid) invoeren.

 

Voor bedienden zijn er drie wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling:

 

1. Nieuwe doelgroep

 

Om in aanmerking te komen voor de versoepeling van de TEWL voor bedienden, moet een werkgever aantonen dat:

  • hij in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag voor TEWL bedienden een substantiële daling van minstens 10% van de omzet of de productie heeft, in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019;
  • én hij de betrokken bedienden twee vormingsdagen per maand aanbiedt.

 

Net als in de huidige regeling moet de onderneming gebonden zijn door een  sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, ondernemingscao of ondernemingsplan. De tekst moet aan welbepaalde inhoudelijke vereisten voldoen en neergelegd worden ter griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

 

Mogelijk verlengen de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad de overkoepelende cao nr. 147 over TEWL voor bedienden. Op die manier zouden ze de ondernemingen die (nog) niet gebonden zijn door een cao of een ondernemingsplan tegemoet kunnen komen.

 

2. Geen goedkeuring commissie ‘ondernemingsplan’ vereist

 

Voor ondernemingen die zich beroepen op de vereenvoudigde TEWL op basis van een ondernemingsplan, wordt een bijkomende administratieve vereenvoudiging ingevoerd.

 

Het ondernemingsplan hoeft niet toegestuurd te worden aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen bij de FOD WASO. Het plan moet niet goedgekeurd worden door de ‘commissie ondernemingsplannen’.

 

De werkgever moet wel onmiddellijk een kopie van het ondernemingsplan bezorgen aan de ondernemingsraad. Bij gebreke hieraan, aan de syndicale afvaardiging (SA).
 

3. Verhoging maximum krediet

 

Ondernemingen kunnen gedurende een maximum aantal kalenderweken per kalenderjaar gebruik maken van TEWL voor bedienden (het zogenaamde maximum krediet).

Dit maximum wordt tijdelijk uitgebreid.

 

 Type TEWL huidig krediet per kalenderjaar krediet 1 sep tot 31 dec 2020, voor kalenderjaar 2020
volledige schorsing 16 weken 16 weken + 8 weken
gedeeltelijke schorsing 26 weken 26 weken + 8 weken

 

Inwerkingtreding

 

De versoepelingen treden in werking treden vanaf 1 september 2020 en lopen af op 31 december 2020.

 

Nog veel onduidelijkheden

 

Zoals in onze eerdere nieuwsbrief meegegeven, roept de regeling nog veel vragen op.


De belangrijkste vraag blijft momenteel onbeantwoord: ‘Welke ondernemingen kunnen zich beroepen op het versoepeld stelsel TEWL , welke ondernemingen kunnen verder gebruik maken van de corona-werkloosheid?’  

 

Het is onder meer ook nog niet duidelijk hoe volgende aspecten zullen verlopen:

  • de voorafgaande stappen voor de werkgever om TEWL aan te vragen (termijn, bewijs, formulier, elektronische aangifte, …);
  • de toelaatbaarheidsvoorwaarden (bijvoorbeeld voldoende arbeidsdagen) en de uitkering van de werknemer;
  • de precieze verplichtingen voor de werkgever op vlak van opleidingsaanbod (nieuw in de versoepelde regeling, maar enkel voor bedienden);
  • de eventuele verlenging van de NAR-cao nr. 147;

 

Een werkgever kan zich momenteel nog niet grondig voorbereiden op de situatie na 31 augustus.

Jullie krijgen een uitvoerige bespreking, zodra we meer details weten.

Bron:
KB nr. 46 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.