Feedback
ella
Uitvoeringsmaatregelen inzake de Belgische detacheringswet
Uit het Belgisch Staatsblad van 18/12/2017
Gepubliceerd op 21/12/2017

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Belgische detacheringswet eind 2016 werd het begrip 'verbindingspersoon' ingevoerd in België. Dit naar analogie met andere EU-lidstaten.

 

Een buitenlandse werkgever die werknemers naar België wil detacheren, moet voorafgaand een Limosa-aangifte doen. Bovendien moet de buitenlandse werkgever een verbindingspersoon aanduiden. 

 

Vanaf 1 oktober 2017 is het mogelijk om de identificatiegegevens van de verbindingspersoon aan te geven in de Limosa-melding.

 

Het uitvoerings-KB dat nu verschenen is, voert een aantal bepalingen door met betrekking tot de detachering en de Limosa:

 

- werkgevers die een Limosa-aangifte moeten doen of hiervan zijn vrijgesteld, moeten gedurende een periode van 12 maanden geen sociale documenten bijhouden;

- de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD WASO zijn bevoegd om de nodige documenten op te vragen aan de werkgevers;

- invoering van een procedure voor aanduiding van de verbindingspersoon voor de sector van internationaal vervoer van personen/goederen én voor activiteiten van initiële assemblage en/of eerste installatie van een goed.

 

Inwerkingtreding?

De uitvoeringsmaatregelen treden in werking met ingang van 1 februari 2018.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Een buitenlandse werkgever die werknemers naar België wil detacheren, moet voorafgaand een Limosa-aangifte doen.

Vanaf 1 oktober 2017 moet hij bovendien de identificatiegegevens van de verbindingspersoon aangeven in de Limosa-melding.

 

Hoewel de sector van internationaal vervoer van personen/goederen én activiteiten van initiële assemblage en/of eerste installatie van een goed vrijgesteld zijn van de Limosa-aangifte, toch moeten zij de identificatiegegevens over de verbindingspersoon doorgeven aan de FOD WASO.

 

Werkgevers die een Limosa-aangifte moeten doen of hiervan zijn vrijgesteld, moeten gedurende een periode van 12 maanden geen sociale documenten bijhouden.

 

De sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD WASO zijn bevoegd om de nodige documenten op te vragen aan de werkgevers.

Bron:
Koninklijk besluit van 5 december 2017 houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers, B.S. 18 december 2017, 112777.

Context

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Belgische detacheringswet eind 2016 werd het begrip 'verbindingspersoon' ingevoerd. Dit naar analogie met andere EU-lidstaten.

 

Een buitenlandse werkgever die werknemers naar België wil detacheren, moet voorafgaand een Limosa-aangifte doen. Bovendien moet de buitenlandse werkgever ook een verbindingspersoon aanduiden. 

 

Vanaf 1 oktober 2017 is het mogelijk om de identificatiegegevens van de verbindingspersoon in te geven in de Limosa-melding.

 

Het uitvoerings-KB dat nu verschenen is, voert een aantal bepalingen door met betrekking tot de detachering en de Limosa.

Juridische inhoud

1. Vrijstelling bijhouden sociale documenten

Werkgevers die een Limosa-aangifte hebben gedaan of die hiervan zijn vrijgesteld, moeten gedurende 12 maanden:

 

  • geen arbeidsreglement opstellen;
  • geen personeelsregister bijhouden;
  • geen individuele rekening en loonafrekening bijhouden, voor zover de werkgever vergelijkbare documenten uit het oorsprongsland ter beschikking houdt van de inspectie. 

Let op: bepaalde categorieën zijn bovendien van rechtswege vrijgesteld om buitenlandse documenten voor te leggen die vergelijkbaar zijn met de individuele rekening en loonafrekening (bv. diplomaten, artiesten, wetenschappelijk onderzoekers, …).

2. Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten is bevoegd

Een buitenlandse werkgever die werknemers naar België wil detacheren, moet voorafgaand een Limosa-aangifte doen. In deze Limosa-aangifte moet de werkgever vanaf 1 oktober 2017 ook de identificatiegegevens van de verbindingspersoon ingeven.

 

De identificatiegegevens met betrekking tot de verbindingspersoon omvatten onder meer een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer, arbeidstijdoverzichten van de gedetacheerde werknemer, betalingsbewijzen van het loon van de gedetacheerde werknemer, … 

 

Dit KB wijst de bevoegde ambtenaren aan op wiens verzoek de werkgevers deze documenten moeten verschaffen. De sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD WASO zijn bevoegd om deze documenten op te vragen.

4. Geen Limosa-aangifte, toch verbindingspersoon aanduiden

Vanaf 1 oktober 2017 moet een werkgever de identificatiegegevens van de verbindingspersoon ingeven in de Limosa-aangifte.

 

Bijgevolg zijn werkgevers die buiten de Limosa-aangifteplicht vallen, ook niet gehouden om de gegevens van de verbindingspersoon aan te geven.

 

Daar past dit KB een mouw aan door toch in een procedure van aangifte van de verbindingspersoon te voorzien voor twee categorieën die buiten de Limosa-aangifteplicht vallen.

 

Het gaat om volgende activiteiten:

 

  • de sector van het internationaal vervoer van personen of goederen, tenzij het om cabotage of doorvoer gaat. We spreken van cabotage wanneer zowel laad- als losadres zich op het Belgisch grondgebied bevinden. Doorvoer is het geval waarbij er geen laad- of losadres op het Belgisch grondgebied is. Taxi's worden uitdrukkelijk uitgezonderd en moeten nog steeds geen aangifte doen van verbindingspersoon;

 

  • activiteiten te maken met initiële assemblage en/of eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaken voor de levering van goederen en die noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van het geleverde goed en die uitgevoerd worden door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverancier, op voorwaarde dat de duur van de werken niet meer dan 8 dagen bedraagt.

 

Voor beide categorieën geldt dat de werkgevers nog steeds géén Limosa moeten doen, maar ze moeten dus wél de gegevens betreffende de verbindingspersoon meedelen aan de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten. Deze gegevens zijn dezelfde als deze die een werkgever moet meedelen die wél onderworpen is aan de Limosa-aangifteplicht.

 

De werkgevers hebben de keuze en mogen de identificatiegegevens inzake de verbindingspersoon ofwel via mail verzenden (SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be) ofwel per post naar de FOD WASO (Centrale Administratie, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel).

 

Let op:

Bouwondernemingen staan los van bovengenoemde activiteiten van assemblage en installatie. Zij waren altijd al onderworpen aan de Limosa-aangifteplicht en moeten de identificatiegegevens over de verbindingspersoon dan ook ingeven in de Limosa.

 

 Inwerkingtreding?

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.