Feedback
ella
Brussels Gewest beperkt zijn doelgroepvermindering ouderen vanaf 1 juli 2018
Uit het Belgisch Staatsblad van 15/03/2018
Gepubliceerd op 16/03/2018

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt de doelgroepvermindering voor oudere werknemers vanaf 1 juli 2018. Deze beperking van de vermindering berust op een eerdere beslissing van de Brusselse Regering in het kader van het eigen doelgroepenbeleid (= tweede fase van aanpassing). 

 

Verhoogde aanvangsleeftijd

De werkgever ontvangt vanaf het 3e kwartaal 2018 slechts een doelgroepvermindering voor oudere werknemers die 57 jaar zijn de laatste dag van het kwartaal.  

Nu wordt een vermindering toegekend vanaf 55 jaar.

 

Slechts één verminderingsforfait

Vandaag hanteren we voor werkgevers in het Brussels Gewest drie verschillende verminderingsforfaits (400, 1000 en 1500 euro/kwartaal) in functie van drie leeftijdsgroepen. 

Dat systeem verdwijnt vanaf 1 juli 2018. 

 

Er blijft slechts één verminderingsforfait: maximum 1000 euro/kwartaal.

Die maximale vermindering is mogelijk voor werknemers van 57 tot hoogstens 64 jaar op de laatste dag van het kwartaal.   

 

Geen overgangsregeling

Er wordt geen enkele overgangsregel voorzien.

Vanaf 1 juli 2018 is de beperkte vermindering onmiddellijk van toepassing op alle oudere werknemers tewerkgesteld in een vestiging (of verbonden aan een vestiging) gelegen in het Brussels Gewest.

 

Loongrens ongewijzigd

De doelgroepvermindering ouderen wordt enkel toegekend op voorwaarde dat het refertekwartaalloon van de werknemer niet hoger is dan 10.500 euro/kwartaal.  Deze grens blijft behouden.

 

Private profit-sector

Enkel voor werknemers uit de private profitsector onderworpen aan alle takken van de sociale zekerheid, kan de werkgever de vermindering voor ouderen genieten (= categorie 1 structurele lastenvermindering).

Werkgevers uit de social-profit (categorieën 2 en 3 voor de structurele lastenvermindering) zijn uitgesloten.

 

De meeste statutaire en contractuele personeelsleden van de openbare sector vallen niet onder alle socialezekerheidsregelingen en komen dus niet in aanmerking voor de doelgroepvermindering ouderen.

 

Vergelijking bestaande en toekomstige doelgroepvermindering ouderen

 

Doelgroepvermindering ouderen Brussels Gewest tot 30 juni 2018

 

leeftijd

laatste dag van het kwartaal

maximum vermindering per kwartaal maximum vermindering per jaar
55 - 57 jaar 400 1.600
58 - 61 jaar 1.000 4.000
62 - 64 jaar 1.500 6.000

 

Doelgroepvermindering ouderen Brussels Gewest vanaf 1 juli 2018

 

leeftijd

laatste dag van het kwartaal

maximum vermindering per kwartaal maximum vermindering per jaar
57 - 64 jaar 1.000 4.000

 

Bron:
Besluit van 8 maart 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, bl. 23334.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.