Feedback
ella
Ook verbod op discriminatie op basis van medisch verleden
Uit het Belgisch Staatsblad van 17/10/2022
Gepubliceerd op 18/10/2022

De Antidiscriminatiewet beschermt voortaan ook tegen discriminatie op basis van de gezondheidstoestand uit het verleden.

Tot voor kort was er enkel een discriminatieverbod voorzien op basis van de huidige of de toekomstige gezondheidstoestand.

 

Verruiming beschermd criterium ‘gezondheidstoestand’

 

Tot op heden verbood de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Antidiscriminatiewet) enkel discriminatie op grond van de huidige of de toekomstige gezondheidstoestand.

 

De wet voorzag dus niet in een bescherming tegen discriminatie op grond van een ziekte of ongeval uit het verleden waarvan men nu genezen is.

Een persoon die in het verleden aan een ziekte leed en door de werkgever een baan wordt ontzegd omdat hij vreest voor een herval, was dus niet beschermd.

 

Daar komt nu verandering in. Men vervangt het criterium ‘huidige of toekomstige gezondheidstoestand’ door ‘gezondheidstoestand’.

Hierdoor zal de Antidiscriminatie voortaan ook een gezondheidstoestand uit het verleden beschermen.

 

Schadevergoeding

 

Een werkgever die discrimineert op basis van de gezondheidstoestand van een werknemer riskeert een veroordeling tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon.

Dit geldt voortaan dus ook voor discriminatie op basis van de gezondheidstoestand uit het verleden.

 

Niet volledig nieuw

 

Toch is dit niet volledig nieuw.

 

Er bestaan reeds twee collectieve arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad die het beschermd criterium ‘ziekteverleden’ hanteren. Meer bepaald:

  • CAO nr. 38 betreffende de werving en selectie van werknemers; en
  • CAO nr. 95 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie.

 

Deze cao’s voorzien echter niet in een schadevergoeding voor het slachtoffer van de discriminatie.

 

Inwerkingtreding

 

De wijziging treedt in werking op 27 oktober 2022.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Een werkgever moet steeds bijzonder voorzichtig zijn bij het niet-aanwerven of ontslaan van werknemers wanneer de gezondheidstoestand een beweegreden zou kunnen vormen.

 

Een werkgever die discrimineert op basis van de gezondheidstoestand, loopt het risico een schadevergoeding te moeten betalen gelijk aan zes maanden loon. Dit geldt nu ook voor discriminatie op basis van de gezondheidstoestand van werknemers uit het verleden.

Bron:
Wet van 20 juli 2022 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie wat de discriminatiegrond gezondheidstoestand betreft, Belgisch Staatsblad 17 oktober 2022, bl. 73506.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.