Feedback
ella
Werknemers van 55 tot en met 59 jaar die vanaf 1 januari 2021 een landingsbaan aanvatten, ontvangen geen onderbrekingsuitkeringen. De NAR-cao die de verlaging van de leeftijdsgrens voor uitkeringen bij een landingsbaan voorzag, trad immers buiten werking op 31 december 2020.  
Hun recht op afwezigheid in het kader van een landingsbaan blijft wel bestaan.
 
Ter herinnering
 
Uitkeringen bij landingsbaan pas vanaf 60 jaar
Vanaf 60 jaar kan een werknemer uitkeringen krijgen bij een landingsbaan (tijdskrediet). 
Lagere leeftijdsvoorwaarde behouden - NAR-cao vereist
De overheid voorziet een mogelijke uitzondering op deze leeftijdsvoorwaarde voor:
  • zware beroepen, nachtarbeid en arbeidsongeschikte bouwvakkers;
  • lange loopbanen;
  • ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden.
 
Onder bepaalde voorwaarden kan de RVA aan deze werknemers toch nog uitkeringen toekennen vanaf een lagere leeftijd, zonder dat deze lager mag zijn dan 55 jaar. Hiervoor is echter een cao van de Nationale Arbeidsraad (NAR) nodig.

Voor de periode 2019-2020 was dit geregeld door de cao nr. 137. Deze cao voorzag een recht op uitkeringen vanaf :
  • 55 jaar bij een 1/5de landingsbaan; en
  • 57 jaar bij een 1/2de landingsbaan.
 
Stand van zaken
 
De sociale partners hebben momenteel nog geen nieuwe interprofessionele cao gesloten. Hierdoor ontvangen werknemers van 55 tot en met 59 jaar die vanaf 1 januari 2021 een landingsbaan aanvatten geen onderbrekingsuitkering. Het is nog niet duidelijk of er een nieuwe NAR-cao komt.
 
Merk op
Ook als er een NAR-cao komt, is er nog een bijkomende CAO vereist om de lagere leeftijdsgrens daadwerkelijk te handhaven.
Deze CAO moet men sluiten op het niveau van:
  • de sector voor de uitzondering voor zware beroepen, nachtarbeid, arbeidsongeschikte bouwvakkers en lange loopbanen;
  • de onderneming voor de uitzondering 'onderneming in moeilijkheden/herstructurering'.
 
Opgelet!
Verschil met recht op afwezigheid
De leeftijdsgrens voor het recht op afwezigheid (geregeld in cao nr. 103) ligt lager dan deze voor het recht op uitkeringen.
 
Hierdoor is er een verschil tussen het recht op afwezigheid (cao nr. 103) en het recht op uitkeringen.
 
Zo voorziet cao nr. 103 al een recht op landingsbanen voor de werknemers vanaf 55 jaar met een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer. 
Er gelden uitzonderingsregels voor de werknemers vanaf 50 jaar:
  • met een zwaar beroep;
  • met een lange loopbaan; of
  • in een bedrijf erkend als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering.
 
Gevolgen voor de werkgever
Werknemers van 55 tot en met 59 jaar die vanaf 1 januari 2021 een landingsbaan aanvatten, ontvangen geen onderbrekingsuitkering.
De NAR-cao die de verlaging van de leeftijdsgrens voor uitkeringen bij een landingsbaan voorzag, trad immers buiten werking op 31 december 2020. 
 
De werkgever kan zijn werknemers hier best voor waarschuwen. In dit geval geldt er immers ook geen gelijkstelling voor het pensioen.
 
Het is nog niet duidelijk of er een nieuwe NAR-cao komt.
 
Wat betekent dit voor de publieke sector?
Tijdskrediet is enkel mogelijk bij werkgevers die onder de cao-wet vallen. De meeste werkgevers uit de publieke sector zijn dus uitgesloten.
 
Sommige publiekrechtelijke werkgevers vallen wél onder het toepassingsgebied  van de cao-wet. Het betreft onder meer de openbare vervoersmaatschappijen, de openbare kredietinstellingen, huisvestingsmaatschappijen, VITO, … 
Bron:

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.