Feedback
ella
Principe
Werknemers kunnen hun (recht op een) bedrijfswagen inruilen tegen een mobiliteitsbudget. Dit mobiliteitsbudget kunnen zij besteden aan een waaier van mobiliteitsoplossingen om zo hun verplaatsingen efficiënt en duurzaam organiseren.
 
Vanaf de eerste dag van de maand waarin de werkgever het mobiliteitsbudget toekent, vervalt elke verplichting die op hem zou rusten om nog tussen te komen in de kosten verbonden aan het woon-werkverkeer. En dit ongeacht het gebruikte vervoermiddel.
 
Cumulproblematiek
Dit verhindert niet dat werkgevers nog steeds mogen tussenkomen in deze kosten. Alleen verliezen deze zogenaamde verplaatsingsvergoedingen dan hun vrijgesteld karakter en zijn ze te beschouwen als loonvoordeel, onderworpen aan RSZ en bedrijfsvoorheffing.
 
Verplaatsingsvergoedingen in dit kader zijn:
  • de werkgeverstussenkomst in het openbaar vervoer;
  • de vergoeding voor carpooling;
  • de terbeschikkingstelling door de werkgever van een fiets die de werknemer effectief gebruikt voor de woon-werkverplaatsingen;
  • de fietsvergoeding van maximum 0,24 EUR per effectief getrapte kilometer.
 
Uitzondering
Er bestaat één belangrijke uitzondering op dit cumulverbod van een vrijgestelde verplaatsingsvergoeding en een gunstig mobiliteitsbudget.
 
Meer bepaald voor werknemers die (het recht op) de bedrijfswagen al minstens 3 maanden vóór de aanvraag van het mobiliteitsbudget combineerden met een vrijgestelde tussenkomst in het openbaar vervoer, een carpoolvergoeding en/of een fiets(vergoeding).
Zij kunnen het mobiliteitsbudget blijven cumuleren met deze vergoedingen/dit voordeel, zonder dat één van beide het vrijgesteld karakter verliest.
 
Technische aanpassing
De wet tot invoering van het mobiliteitsbudget behandelde deze cumulproblematiek alleen in het kader van de fiscale vrijstellingen.
Het koninklijk besluit dat op 9 mei 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad, verwerkt deze problematiek nu ook in het RSZ-Uitvoeringsbesluit.
 
Hierdoor is het wetgevend plaatje wat dit aspect betreft, rond.
 
Vanaf wanneer
Deze aanpassing geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2019, de officiële startdatum van het mobiliteitsbudget.
 
Onze programmatie zal met deze bepaling rekening houden. 
 
 
Wat betekent dit voor de publieke sector?
Het mobiliteitsbudget is ook mogelijk voor statutaire en contractuele personeelsleden binnen de publieke sector. Dit besluit is dus ook voor hen van toepassing.
Bron:
Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van artikel 19 §2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, bl. 44583.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.