Feedback
ella
1. Nieuwe meldingsplicht voor werkgevers uit de EER of Zwitserland
 
Vanaf 1 maart 2020 moeten buitenlandse werkgevers een voorafgaandelijke melding doen, wanneer ze werknemers tijdelijk naar Nederland detacheren. Deze verplichting geldt dus ook voor Belgische werkgevers die hun personeel naar Nederland uitsturen voor een tijdelijke opdracht.
 
De meldingsplicht in Nederland is de tegenhanger van onze Belgische Limosa.
 
Een buitenlands uitzendkantoor dat uitzendkrachten in Nederland ter beschikking stelt, valt ook onder de nieuwe verplichting.  
 
De meldingsplicht geldt wel alleen voor werkgevers die uit een land van de Europese Economische Ruimte (EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) of Zwitserland komen.
 
2. Controleplicht van de Nederlandse klant
 
De detachering naar Nederland houdt ook een verplichting in voor de Nederlandse klant waar de gedetacheerde werknemer zijn prestaties tijdelijk verricht. De Nederlandse klant moet binnen de vijf werkdagen controleren of de melding door de buitenlandse werkgever correct is gebeurd.
 
De klant ontvangt automatisch een bericht wanneer de werkgever zijn komst elektronisch heeft vermeld.
 
Moest de melding niet correct verlopen zijn, moet de klant dit melden aan de Nederlandse overheid. Hij moet ook aan de werkgever vragen om de melding aan te passen.
 
3. Weinig uitzonderingen  
 
Vrijstellingen op de nieuwe meldingsplicht zijn zeer schaars. De buitenlandse werkgever moet bijvoorbeeld geen melding doen voor zijn werknemers die machines of apparatuur in Nederland komen installeren of herstellen.
 
Werknemers die naar Nederland komen voor wetenschappelijke congressen of zakelijke besprekingen (bijvoorbeeld het sluiten van een contract) moeten ook niet gemeld worden bij de Nederlandse overheid.
 
Kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers hebben de mogelijkheid om een jaarmelding te doen, indien ze:
  • vlakbij Nederland gelegen zijn en;
  • al personeel gedetacheerd hebben in het voorgaande kalenderjaar.
 
4. Via online meldloket
 
De melding moet verplicht elektronisch gebeuren via het Nederlandse online meldloket. Begin februari zal dit loket al open zijn.
 
De werkgever moet onder andere volgende gegevens bij de melding meegeven:
  • de identiteitsgegevens van de werkgever, de gedetacheerde werknemers en de Nederlandse klant;
  • de identiteitsgegevens van de contactpersoon (zie hieronder);
  • de sector waarin de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd;
  • de verwachte duur van de prestaties in Nederland;
  • het A1-document dat attesteert dat de sociale bijdragen in het land van oorsprong zijn betaald.
 
5. Zware sancties
 
Werkgevers en hun klanten die deze voorafgaande meldingsplicht naast zich neerleggen, riskeren zware sancties.
 
Het basisbedrag van de boete bedraagt 12.000 EUR per overtreding.
 
6. Contactpersoon niet vergeten
 
De nieuwe meldingsplicht komt bovenop de bestaande verplichting voor detacherende ondernemingen om een contactpersoon in Nederland aan te stellen. De gedetacheerde werknemer zelf kan de contactpersoon zijn.
 
Hij is het aanspreekpunt voor de Nederlandse overheid en controlediensten. Hij moet een aantal documenten (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, loonbrieven of arbeidstijdsoverzichten) bijhouden en kunnen voorleggen wanneer de inspectie hiernaar vraagt.
 
7. Inwerkingtreding
 
De meldingsplicht gaat in voor nieuwe opdrachten vanaf 1 maart 2020. Lopende opdrachten hoeven niet gemeld te worden, behalve indien ze na 1 maart 2020 verlengd worden.
 
8. Meer info nodig? 
 
Je vindt meer informatie over de verschillende detacheringsverplichtingen in Nederland op www.postedworkers.nl.
 
Gevolgen voor de werkgever
Een werkgever die werknemers naar Nederland wil detacheren moet er rekening mee houden dat hij binnenkort voorafgaand aan deze detachering een voorafgaande melding moet doen.
 
Daarnaast moet de detacherende werkgever voorafgaand een vertegenwoordiger blijven aanstellen die als contactpersoon fungeert voor de Nederlandse sociale inspectie en andere controlerende instanties. De vertegenwoordiger moet bepaalde documenten kunnen voorleggen, indien de Nederlandse inspectiediensten hierom verzoeken.
Bron:
www.postedworkers.nl

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.