Feedback
ella
In onze nieuwsbrief van 30 juli 2021 meldden wij dat het register voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen was afgeschaft. Deze verplichting blijft bestaan op basis van een samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.
 
We zetten de regels nog eens op een rij.
 
Verder verwijst het samenwerkingsakkoord opnieuw naar de verplichte controle van het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) en de negatieve corona-test voor buitenlandse tijdelijke werknemers of zelfstandigen.
 
1. Verplicht register
 
1.1. In alle sectoren
 
Alle werkgevers moeten een verplicht register bijhouden, indien ze tijdelijke werknemers tewerkstellen die in het buitenland wonen.
 
Deze verplichting geldt ook voor Belgische gebruikers bij wie of voor wie de buitenlanders rechtstreeks of in onderaanneming dergelijke activiteiten tijdelijk komen verrichten.
 
Het geldt ook voor deze bedrijven die tijdelijk beroep doen op een zelfstandige die in het buitenland woont.
 
De verplichting geldt niet voor:
 
 • grensarbeiders die in België werken en in het buitenland wonen. Ze keren minstens één keer per week naar huis;
 • buitenlandse werknemers of zelfstandigen die minder dan 48 uur in België verblijven.
 
1.2. Inhoud register
 
Het register moet volgende gegevens bevatten over de buitenlandse werknemer of zelfstandige:
 
 • zijn naam, voornamen, geboortedatum en identificatienummer;
 • zijn tijdelijke verblijfsplaats in België;
 • het telefoonnummer waarop men hem/haar kan contacteren;
 • in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee hij/zij in België samenwerkt.
 
1.3. Periode bijhouden register
 
De werkgever of de gebruiker moet een geactualiseerd register bijhouden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan.
 
Hij moet de gegevens veertien dagen na het einde van de tijdelijke activiteit vernietigen.
 
1.4. Register ter beschikking houden
 
De werkgever of gebruiker stelt het register ter beschikking van:
 
 • de sociaal inspecteurs belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het kader van de dringende coronamaatregelen;
 • de gefedereerde entiteiten, bijvoorbeeld het Agentschap Zorg en Gezondheid; en
 • de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangewezen agentschappen die bevoegd zijn voor het contactonderzoek.
 
De overheid gebruikt de gegevens alleen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden.
 
2. Verplichte controle van PLF door werkgever
 
Iedere werkgever of gebruiker moet ook voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of de tijdelijke buitenlandse werknemer of zelfstandige het PLF effectief heeft ingevuld.
 
Indien hij dit niet gedaan heeft, moet de werkgever of de gebruiker er voor zorgen dat de buitenlander het formulier invult, vooraleer hij bij hem begint te werken.
 
3. Verplichte negatieve test
 
Indien de buitenlandse tijdelijke werknemer of zelfstandige een negatieve coronatest moet hebben voordat hij België binnenkomt, moet hij het bewijs van het negatief testresultaat bij zich houden. Hij moet dit resultaat bijhouden tot en met de veertiende dag na zijn aankomst in België.
 
Controle van het testresultaat is mogelijk door:
 
 • de preventieadviseurs-arbeidsartsen; en
 • de sociaal inspecteurs belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het kader van de dringende coronamaatregelen.
 
Gevolgen voor de werkgever
Een werkgever die met buitenlandse werknemers werkt, moet aan bijkomende verplichtingen voldoen. Het betreft onder meer:
 
 • het bijhouden van het verplicht register van tijdelijke buitenlandse werknemers of zelfstandigen; en
 • de verplichte controle door de werkgever van het "Passagier Lokalisatie Formulier" (PLF) van de tijdelijke buitenlandse werknemers of zelfstandigen.
 
De preventieadviseurs-arbeidsartsen en de sociaal inspecteurs kunnen ook controleren of een buitenlandse werknemer of zelfstandige over een negatief corona testresultaat beschikt, indien dit nodig is.
Bron:
Samenwerkingsakkoord 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in BelgiëWerken met werknemers of zelfstandigen uit het buitenland - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.