Feedback
ella
Fake plug-in hybrides duurder vanaf 2020
Uit het Belgisch Staatsblad van 15/05/2019
Gepubliceerd op 17/05/2019

Bepaalde oplaadbare hybride bedrijfswagens worden vanaf 1 januari 2020 duurder voor werknemer en werkgever.

 

Het betreft de zogenaamde fake plug-in hybrides. Dit zijn wagens:

 • waarvan de elektrische batterij een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht; OF
 • die een CO2-uitstoot hebben van meer dan 50 gr/km.

 

Voor deze wagens vervangt men de officiële CO2-uitstoot van de hybride wagen door die van de overeenstemmende versie op fossiele brandstof. Dit gebeurt:

 • voor de berekening van het belastbare voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer;
 • voor de bepaling van de aftrekbaarheid van de autokosten in de vennootschapsbelasting.

 

Deze nieuwe regeling zal vanaf aanslagjaar 2021 van toepassing zijn.

 

Initieel was voorzien dat dit enkel zou gelden voor oplaadbare fake hybrides aangekocht vanaf 1 januari 2018.

 

Voor de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard, breidt men het toepassingsgebied nu uit tot wagens die de werkgever vanaf 1 januari 2018 huurt of least.

Met deze aanpassing maakt de overheid komaf met een ongelijke fiscale behandeling die dreigde te ontstaan tussen aangekochte wagens enerzijds en huur- en leasewagens anderzijds.

 

Vreemd genoeg vinden we de uitbreiding tot lease- en huurwagens nog niet terug voor de aftrekregels in de vennootschapsbelasting. Wellicht zag men deze aanpassing over het hoofd en zet men dit alsnog recht.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Wanneer u overweegt om plug-in hybrides in uw wagenpark op te nemen, controleert u best de CO2-uitstoot en de verhouding energiecapaciteit batterij/wagengewicht.

 

Wagens die niet aan de strikte normen voldoen, worden vanaf 2020 aanzienlijk duurder. En dit zowel voor u als werkgever als voor uw werknemer die deze wagen ter beschikking heeft.

 

De verstrenging geldt enkel voor oplaadbare hybrides die vanaf 1 januari 2018 in het wagenpark opgenomen worden.

 

Het belastbaar voordeel van alle aard zal daardoor stijgen voor wagens die u vanaf 1 januari 2018 aankocht, huurt of leaset.

De gevolgen voor de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting blijven voorlopig beperkt tot wagens aangekocht vanaf 1 januari 2018. De uitbreiding tot lease- en huurwagens lijkt hier voorlopig nog niet aan de orde.

Wat betekent dit voor de publieke sector?

De regels voor de berekening van het voordeel van alle aard zijn ook van toepassing voor de publieke sector.

 

De aftrekbaarheid van autokosten speelt in de vennootschapsbelasting. De werkgevers in de publieke sector zijn in principe onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, waardoor ze niet gevat worden door de hier besproken wijzigingen.

Voor publiekrechtelijke werkgevers die wel onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting zoals Bpost en Proximus, zijn deze regels wel integraal van toepassing.

Bron:
Wet van 2 mei 2019 houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I., bl. 46579.

Juridische inhoud

1. Plug-in hybrides

 

1.1. Wat zijn plug-in hybrides?

Plug-in hybrides zijn wagens die deels rijden op fossiele brandstof en deels op een oplaadbare elektrische batterij.

 

Men herlaadt deze elektrische batterij door de wagen aan te sluiten op een externe energiebron.

1.2. Wanneer is er sprake van een fake plug-in hybride?

Fake plug-in hybrides hebben een te kleine elektrische batterij, waardoor ze bijna uitsluitend op fossiele brandstof rijden. Hierdoor stoten zij in werkelijkheid veel meer CO2 uit dan de officiële uitstoot die vermeld staat op het inschrijvingsbewijs.

 

Fake plug-in hybrides zijn wagens:

 • waarvan de elektrische batterij een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht; OF
 • die een CO2-uitstoot hebben van meer dan 50 gr/km.

 

Een 'echte' zuivere plug-in hybride beantwoordt aan beide strikte normen en heeft bijgevolg:

 • een elektrische batterij met een energiecapaciteit ≥  0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht EN
 • een CO2-uitstoot ≤ 50 gr/km.

 

De wijzigingen die we hier bespreken, hebben uitsluitend betrekking op de fake plug-in hybrides.

2. Voordeel van alle aard

Wanneer de werkgever een wagen ter beschikking stelt, die de werknemer ook voor privéverplaatsingen mag gebruiken, ontstaat er voor de werknemer een belastbaar voordeel van alle aard.

2.1. Formule

Dit belastbaar voordeel begroot men forfaitair volgens de formule:
[(cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 ] x CO2-coëfficiënt.

 

Voor inkomstenjaar 2019 bedraagt de basis-CO2-coëfficiënt 5,5% voor een referentie-uitstoot van:

 • 88 gr/km voor dieselvoertuigen;

 • 107 gr/km voor wagens met benzine-, LPG- of aardgasmotor.

 

Ligt de CO2-uitstoot:

 • hoger dan de referentie-uitstoot, dan verhoogt de coëfficiënt met 0,1% per gram CO2 boven de referentie-uitstoot (tot een maximum van 18%);

 • lager dan de referentie-uitstoot, dan verlaagt de coëfficiënt met 0,1% per gram CO2 onder de referentie-uitstoot (tot een minimum van 4%).

2.2. Ingreep voor fake plug-in hybrides

Ingreep

Wanneer er sprake is van een fake plug-in hybride voert men een correctie door in de bepaling van de CO2-coëfficiënt.

 

Meer bepaald vervangt men de officiële CO2-uitstoot van de plug-in hybride door de CO2-uitstoot van de overeenstemmende versie op fossiele brandstof.

 

Wanneer er geen niet-hybride variant bestaat, moet men de CO2-uitstoot van de plug-in hybride vermenigvuldigen met 2,5.

 

Vanaf wanneer?

Deze wijziging gaat in vanaf inkomstenjaar 2020 en geldt voor de fake plug-in hybrides aangekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 januari 2018.

 

Plug-in hybrides die vóór 1 januari 2018 in het wagenpark van de werkgever terecht kwamen, blijven genieten van de huidige berekeningswijze van het voordeel alle aard.
Voor deze wagens houden we dus rekening met de CO2-uitstoot vermeld op het inschrijvingsbewijs.

3. Aftrekbaarheid autokosten

Voor autokosten geldt momenteel een aftrekpercentage in functie van de CO2-uitstoot en het brandstoftype van de wagen.

 

De aftrekbaarheid varieert van 50% voor de meest vervuilende wagens tot 100% voor de meest 'schone' exemplaren.

 

Voor elektrische wagens geldt nog tot het einde van 2019 een aftrek van 120%.

3.1. Nieuwe aftrekregeling vennootschapsbelasting

De aftrekbaarheid van autokosten in hoofde van de werkgever wijzigt grondig vanaf 2020.

 

Men versterkt de link met de CO2-uitstoot van de wagen door de aftrekbaarheid vast te stellen op basis van de formule:
120% - (0,5 x coëfficiënt x CO2-uitstoot (in gr/km) ).

 

In deze formule is de coëfficiënt gelijk aan:

 • 1 voor wagens met een dieselmotor;

 • 0,95 voor wagens met een andere motor (bv. op benzine, LPG, biobrandstof, elektrisch);

 • 0,90 voor wagens op aardgas en met een vermogen van < 12 fiscale PK.

 

Het tarief vastgesteld op basis van bovenstaande formule mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%.

Voor zeer vervuilende wagens (CO2-uitstoot ≥ 200 gr/km) geldt bij wijze van uitzondering een aftrek van 40%.

 

De wijzigingen in de vennootschapsbelasting treden pas in werking vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020).

3.2. Sleutelen aan aftrekbaarheid fake plug-in hybrides

Spelregels

 

Om het aftrekpercentage voor plug-in hybrides te bepalen, gelden specifieke spelregels.

 

Wanneer we te maken hebben met een zuivere 'echte' plug-in hybride, maken we gebruik van CO2-uitstoot van de hybride wagen om het aftrekpercentage in de vennootschapsbelasting te bepalen.

 

Wanneer niet aan deze strikte normen voldaan is, spreken we van een fake plug-in hybride (energiecapaciteit batterij < 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht OF CO2-uitstoot > 50 gr/km).

 

Om het aftrekpercentage te bepalen, moeten we de CO2-uitstoot nemen van de overeenstemmende niet-hybride versie.

Is deze niet-hybride versie niet beschikbaar, vermenigvuldigen we de CO2-uitstoot van de hybride wagen met 2,5.

 

Vanaf wanneer?

Deze wijziging gaat in vanaf inkomstenjaar 2020 en geldt voorlopig enkel voor de fake plug-in hybrides aangekocht vanaf 1 januari 2018.

 

Voor plug-in hybrides die de werkgever vóór 1 januari 2018 aankocht, blijft de CO2-waarde van de hybride versie gelden om het aftrekpercentage te bepalen.

 

Let op!

De uitbreiding tot huur- en leasewagens die vanaf 1 januari 2018 in het wagenpark van de werkgever terecht kwamen, lijkt hier voorlopig niet aan de orde.

 

Wellicht zag men deze aanpassing over het hoofd en zal men dit alsnog rechtzetten.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.