Feedback
ella
1. Algemene Limosaplicht
 
Sinds een tiental jaren moeten buitenlandse werkgevers, in principe, een voorafgaande Limosa-aangifte doen voor hun werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken. Limosa is de tegenhanger van Dimona, maar voor buitenlandse werkgevers. Voor hen zijn er geen wijzigingen gepland.
 
De meldingsplicht geldt echter ook voor zelfstandigen die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken, zonder hier permanent te verblijven.
 
Limosa voor zelfstandigen ligt al lang in het vizier van de Europese instanties. In een arrest van 19 december 2012 oordeelde het EU-hof van Justitie dat een dergelijke meldingsplicht een belemmering is voor het vrij verkeer van diensten. Elke zelfstandige moet immers vrij, over de Europese grenzen heen, zijn diensten kunnen aanbieden.
 
In navolging van dit arrest werden een aantal wijzigingen aangebracht aan de Limosa meldingsplicht. Sindsdien moet de buitenlandse zelfstandige, bijvoorbeeld minder gegevens meedelen wanneer hij een voorafgaande Limosa-aangifte doet.
 
2. Limosaplicht voor risicogevoelige sectoren
 
De Belgische overheid gaat nu een stap verder. De meldingsplicht voor zelfstandigen wordt nu beperkt tot drie risicogevoelige sectoren, namelijk de bouw-, schoonmaak- en vleessector . Dat zijn sectoren met een, hoger dan gemiddeld, risico op fraude. Een nieuw koninklijk besluit lijst expliciet de activiteiten van deze sectoren op die nog onder de Limosaplicht vallen. 
 
3. Inwerkingtreding
 
De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2019.
 
Bron:
KB van 21/12/18 tot wijziging van het KB van 20/03/07 tot uitvoering van het hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27/12/06 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, wat betreft de bepaling van de risicosectoren bedoeld in artikel 137,6° van de programmawet (I) van 27 december 2006 in het kader van de voorafgaande melding voor gedetacheerde zelfstandigen

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.