Feedback
ella
Doelgerichte versterking
De Vlaamse Regering versterkt zijn doelgroepenbeleid vanaf 1 januari 2019. Het wijzigingsbesluit is nu gepubliceerd.
 
U kreeg reeds een uitvoerige bespreking in onze nieuwsbrief van 9 augustus 2018. Inhoudelijk zijn er bijna geen wijzigingen. Een nieuw element krijgt de aanduiding 'nieuw'.
 
Het Vlaamse regionale doelgroepenbeleid startte op 1 juli 2016 en omvat:
 • doelgroepverminderingen voor 55-plussers,
 • doelgroepverminderingen voor laag- en middengeschoolde jongeren;
 • de Vlaamse Ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap.
 
Versterking doelgroepverminderingen 55-plussers
Het besluit voorziet drie aanpassingen ter versterking van de doelgroepverminderingen voor 55-plussers:
 • verhoging van de vermindering voor 'tewerkstelling' van 60-plussers (1.500 euro/kwartaal in plaats van 1.150 euro/kwartaal);  
 
 • vrijstellingvan basiswerkgeversbijdragen bij 'aanwerving' van een niet-werkende werkzoekende 55-plussers gedurende 2 jaar; 
 
Interessant!
Ook voor aanwervingen die dateren van vóór 1 januari 2019 en waarvoor de doelgroepvermindering aangevraagd én toegekend is, mag de nieuwe vrijstelling van bijdragen voor de resterende kwartalen ook toegepast worden vanaf 2019. 
 
 • verhoging van het loonplafond vanaf 1 januari 2019.  
 
Kwartaal
Loonplafond
tot 31/12/2018
Loonplafond
vanaf 01/01/2019
1 - 2 - 3
13.400 euro/kw
13.945 euro/kw
4
13.400 euro/kw
18.545 euro/kw
 
Het loonplafond ligt vanaf 2019 veel hoger in het 4e kwartaal om te vermijden dat de werkgever zijn doelgroepvermindering voor oudere werknemers verliest als de eindejaarspremie wordt betaald.
 
Nieuw!    Uitzondering uitzendkrachten vanaf 2020   
Voor uitzendkrachten voorziet de reglementering een afwijking.  Hun eindejaarspremie wordt uitbetaald in het 1e kwartaal van het jaar.  Voor hen geldt de verhoogde loongrens van 18.545 euro/kwartaal in het eerste kwartaal van het jaar en niet in het 4e kwartaal.  
Deze afwijking is pas van toepassing vanaf 1 januari 2020.
 
Versterking doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren
Vanaf 1 januari 2019 geniet de werkgever bij de aanwerving van een 'laaggeschoolde' jongere een volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen gedurende 2 jaar.
 
Vlaamse ondersteuningspremie bij arbeidshandicap
De Vlaamse Regering breidt deze maatregel verder uit en brengt verbeteringen aan.
De belangrijkste nieuwigheden zijn:
 • een uitbreiding door de mogelijkheid van een VOPmet een tijdelijk karakter voorpersonen – met een indicatie arbeidshandicap – die rendementsverlies of bijkomende kosten ondervinden omwille van een ernstige aandoening waarin nog progressie mogelijk is;
 • het toegangkelijker maken van de VOP voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep.
 
In werkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.
Dit betekent:
 • vanaf januari 2019 kan de verhoogde vermindering bij tewerkstelling van 60-plussers toegepast worden voor alle ouderen die voldoen aan de voorwaarden;
 • vanaf 1 januari 2019 kan de vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de aanwerving van 55plussers en laaggeschoolde jongeren toegepast worden.
Let op!
De nieuwe vrijstellingen zijn ook van toepassing voor de resterende kwartalen van reeds lopende aanwervingen van vóór 1 januari 2019. 
Bron:
Besluit van 26 oktober 2018 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, bl. 8619.
Het besluit voorziet drie aanpassingen ter versterking van de doelgroepverminderingen voor 55-plussers:
 
 1. een verhoging van de vermindering voor 'tewerkstelling' van 60-plussers (1.500 euro/kwartaal in plaats van 1.150 euro/kwartaal);  
 
Verminderingsbedrag oudere zittende werknemer*
leeftijd eind van het kwartaal
tot 31/12/2018
vanaf 01/01/2019
55-59 jaar
600 euro/kw
600 euro/kw
vanaf 60 jaar(zonder beperking)
1.150 euro/kw
1.500 euro/kw
* De verminderingsbedragen zijn maximumbedragen per kwartaal. Er wordt een pro rata bedrag berekend voor deeltijders (< 80% tewerkstelling) en voltijders met onvolledige kwartaalprestaties.
 
 1. een volledigevrijstellingvan basiswerkgeversbijdragen bij 'aanwerving' van een niet-werkende werkzoekende 55-plussers gedurende 2 jaar; 
 
Verminderingsbedrag aanwerving oudere werknemer*
leeftijd kwartaal van aanwerving
tot 31/12/2018
vanaf 01/01/2019
55-59 jaar
1.150 euro/kw
volledige vrijstelling
basisbijdragen
 
vanaf 60 jaar tot pensioenleeftijd
1.500 euro/kw
De verminderingsbedragen zijn maximumbedragen per kwartaal. Er wordt een pro rata bedrag berekend voor deeltijders (< 80% tewerkstelling) en voltijders met onvolledige kwartaalprestaties.
 
Interessant!
Ook voor aanwervingen die dateren van vóór 1 januari 2019 en waarvoor de doelgroepvermindering aangevraagd én toegekend is, mag de nieuwe vrijstelling van bijdragen voor de resterende kwartalen ook toegepast worden vanaf 2019 . 
 
 1. verhoging van het loonplafond vanaf 1 januari 2019.  
 
Kwartaal
Loonplafond
tot 31/12/2018
Loonplafond
vanaf 01/01/2019
1 - 2 - 3
13.400 euro/kw
13.945 euro/kw
4
13.400 euro/kw
18.545 euro/kw
 
Het loonplafond ligt vanaf 2019 veel hoger in het 4e kwartaal om te vermijden dat de werkgever zijn doelgroepvermindering voor oudere werknemers verliest als de eindejaarspremie wordt betaald.
 
Uitzondering uitzendkrachten vanaf 2020    Nieuw!
Voor uitzendkrachten voorziet de reglementering een afwijking.  Hun eindejaarspremie wordt uitbetaald in het 1e kwartaal van het jaar.  Voor hen geldt de verhoogde loongrens van 18.545 euro/kwartaal in het eerste kwartaal van het jaar en niet in het 4e kwartaal.  
 
Deze afwijking is pas van toepassing vanaf 1 januari 2020.
Vanaf 1 januari 2019 geniet de werkgever bij de aanwerving van een 'laaggeschoolde' jongere een volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen gedurende 2 jaar.
 
Laaggeschoold betekent zonder diploma secundair onderwijs of getuigschrift 2e jaar derde graad secundair onderwijs. 
De jongere mag op de laatste dag van het aanwervingskwartaal nog geen 25 jaar zijn om voor de doelgroepvermindering in aanmerking te komen. En het refertekwartaalloon van de jongere moet lager zijn dan 7.500 euro/kwartaal het eerste jaar, en lager dan 8.100 euro/kwartaal het tweede jaar. 
 
Tot eind 2018 kon de werkgever bij aanwerving van deze laaggeschoolden sechts een vermindering van 1.150 euro/kwartaal toepassen gedurende 8 kwartalen. .
 
Let op!
De Vlaamse vermindering van werkgeversbijdragen bij aanwerving van een middengeschoolde jongere blijft ongewijzigd.   De werkgever kan een vermindering toepassen van maximum 1.000 euro/kwartaal gedurende 8 kwartalen.  Middengeschoold betekent maximum een diploma of getuigschrift secundair onderwijs.
De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een loonpremie voor werkgevers die personen met een arbeidshandicap aanwerven of tewerkstellen en een premie voor zelfstandigen.
 
De Vlaamse Regering breidt deze maatregel verder uit en brengt verbeteringen aan.
 
VOP van bepaalde duur
Vanaf 1/1/2019 werd de VOP uitgebreid tot personen – met een indicatie arbeidshandicap – die rendementsverlies of bijkomende kosten ondervinden omwille van een ernstige aandoening, maar waarin nog progressie mogelijk is.
Deze personen kunnen vanaf 1/1/2019 een recht op een VOP van bepaalde duur bij VDAB  aanvragen.
 
Het gaat hier bijvoorbeeld om personen:
 • in herstel/behandelperiode van kanker
 • met een niet-aangeboren hersenletsel
 • met psychisch ziektebeeld die minder dan 5 jaar in behandeling zijn
 • in revalidatie die een progressieve tewerkstelling opstarten
 
Tot eind 2018 was de VOP beperkt tot personen waarbij alle vormen van behandeling uitgeput waren en er geen progressie in de toestand meer mogelijk was.
 
De online aanvraag verloopt identiek met de 'gewone VOP'.
Enige verschil is dat deze VOP van bepaalde duur beperkt is tot een periode van maximaal 2 jaar (zolang de persoon over het VOP-recht - toegekend door VDAB - beschikt) en dat de toegekende premie 20% bedraagt van het geplafonneerd referteloon.
 
Mits motivatie kan een verlenging na 2 jaar of een verhoging tot maximum 60% aangevraagd worden. Blijkt dat het rendementsverlies stabiel en permanent is, dan kan een VOP van onbepaalde duur aangevraagd worden.
 
De persoon moet bij VDAB een recht op de VOP aanvragen en VDAB bepaalt of het om een recht van bepaalde dan wel onbepaalde duur gaat.
 
VOP aantrekkelijker voor zelfstandigen
Om de VOP voor zelfstandigen toegangkelijker te maken bracht de Vlaamse Regering vanaf 1/1/2019 volgende wijzigen aan:
 • het minimum jaarlijks netto belastbaar inkomen verlaagt van € 15.000 naar € 13.500;
 • het niet realiseren van het netto belastbaar inkomen leidt niet meer tot een terugvordering van de premies die werden uitbetaald voor dat jaar, maar tot een opschorting van betaling en verrekening;
 • wanneer het netto belastbaar inkomen van € 13.500 niet gerealiseerd wordt omwille van ziekte of stopzetting, houdt men rekening met deze periodes bij het bepalen van de grens van het netto belastbaar inkomen;
 • mogelijkheid van een verhoogde VOP van 60%, mits motivatie en na evaluatie door VDAB.
 
Meer informatie
We verwijzen naar onze nieuwsbrief van 9 augustus 2018 voor een bespreking.
U kan alle informatie ook raadplegen op de site van Vlaamse administratie via volgende link: vlaamse-ondersteuningspremie-vop.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.