Feedback
ella
Via de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen kunnen de arbeidsduurgrenzen zoals voorzien in de Arbeidswet overschreden worden zonder onmiddellijk overloon te moeten betalen.
 
Voorwaarde is wel dat de grenzen en de voorwaarden van de nieuwe arbeidsregeling worden nageleefd.
Sommige van die grenzen zijn niet uitdrukkelijk opgenomen in de Wet betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen, maar vloeien voort uit Europese regelgeving of de toepassing van een flexibel arbeidssysteem.
 
De wetgever voegt deze voorwaarden nu ook uitdrukkelijk toe in de Wet betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen. In de praktijk zou dit weinig tot geen wijziging mogen betekenen.
Bron:
Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk
Via de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen kunnen de arbeidsduurgrenzen zoals voorzien in de Arbeidswet overschreden worden zonder onmiddellijk overloon te moeten betalen.
 
Voorwaarde is wel dat de grenzen en de voorwaarden van de nieuwe arbeidsregeling worden nageleefd.
Sommige van die grenzen zijn niet uitdrukkelijk opgenomen in de Wet betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen, maar vloeien voort uit Europese regelgeving of de toepassing van een flexibel arbeidssysteem.
 
De wetgever voegt deze voorwaarden nu ook uitdrukkelijk toe in de Wet betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen. In de praktijk zou dit weinig tot geen wijziging mogen betekenen.
Eén van die voorwaarden is het respecteren van de interne overurengrens.
Sinds 1 februari 2017 bedraagt deze interne grens 143 uren. Concreet betekent dit dat het aantal gepresteerde uren boven de gemiddelde arbeidsduur op geen enkel ogenblik van de referteperiode deze interne grens mag overschrijden. Eenmaal deze grens van 143 uren is bereikt, zijn bijkomende prestaties slechts mogelijk nadat de werkgever inhaalrust heeft toegekend.    
 
Juridisch-technisch is de interne overurengrens sinds de modernisering van het arbeidsrecht in 2013 niet langer van toepassing op nieuwe arbeidsregelingen. Door de wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen werd de interne overurengrens immers overgeheveld van artikel 26bis §1 naar artikel 26bis §1bis. Artikel 2, 3° van de Wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen verwijst echter nog steeds naar de voorwaarden vastgesteld bij artikel 26bis, § 1.
 
In de praktijk ging men ervan uit dat de interne overurengrens ook (nog) van toepassing is op nieuwe arbeidsregelingen.
De wetgever bevestigt nu deze praktijk en voegt deze voorwaarde ook uitdrukkelijk toe in het betrokken wetsartikel.
Bovendien wordt een voorwaarde toegevoegd.
Ook bij de toepassing van nieuwe arbeidsregelingen moet men rekening houden met de beperkingen van de arbeidsduur zoals bepaald in de Europese arbeidstijdrichtlijn 2003/88/EG.
Dit principe is al langer van toepassing en werd door de wet werkbaar en wendbaar werk uitdrukkelijk in de Arbeidswet ingeschreven om de werknemer te beschermen tegen verregaande flexibiliteitsystemen.
 
Eén van die beperkingen die Europa oplegt, is het naleven van een maximale wekelijkse arbeidsduur van 48u binnen een referteperiode van 4 maanden. Dit is een bijkomende grens te respecteren bij het toepassen van een nieuwe arbeidsregeling.
Deze wijzigingen hebben uitwerking vanaf 15 februari 2018.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.