Feedback
ella
We hebben deze maatregel reeds besproken in de nieuwsbrief van 30 november 2017.
Ondertussen verscheen het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie op de website van de Kamer. Er werden enkele aanpassingen aangebracht met betrekking tot de in aanmerking te nemen diploma’s.
 
Algemeen
 
De werkgever dient een bepaald percentage van de ingehouden BV op de bezoldiging van zijn werknemers die tewerkgesteld zijn in wetenschappelijk onderzoek niet door te storten aan de fiscus.
 
De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers bedraagt 80% van de beoogde bezoldigingen.
 
Deze vrijstelling is onder andere van toepassing op ondernemingen die onderzoekers met specifieke diploma’s tewerkstellen.
De wet vereist een bepaald diploma. Slechts specifieke diploma’s worden aanvaard. Het moet minimum gaan over een masterdiploma.
 
Aanpassing
 
De regering wil de wettelijke regel die een masterdiploma vereist nu ook uitbreiden naar professionele bachelor diploma’s van specifieke studiegebieden.
 
Deze nieuwe maatregel met betrekking tot de invoeging van de bachelor diploma’s zal gefaseerd in werking treden:
 • vrijstelling van 40% op bezoldigingen die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend aan deze houders van een bachelor diploma.
 • vrijstelling van 80% op bezoldigingen die vanaf 1 januari 2020 worden betaald of toegekend aan deze houders van een bachelor diploma
 
Inwerkingtreding
 
De wijzigingen treden in werken vanaf 1 januari 2018.
 
Opgelet!
Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten. Amendementen zijn dus nog steeds mogelijk waardoor de regeling zoals hier beschreven nog kan wijzigen. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Bron:
De werkgever dient een bepaald percentage van de ingehouden BV op de bezoldiging van zijn werknemers die tewerkgesteld zijn in wetenschappelijk onderzoek niet door te storten aan de fiscus.
 
De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers bedraagt 80% van de beoogde bezoldigingen.
 
Deze vrijstelling is van toepassing op:
 1. Universiteiten en hogescholen en bepaalde wetenschappelijke fondsen
 2. Erkende wetenschappelijke instellingen
 3. Ondernemingen die samenwerkingsakkoorden hebben afgesloten met de twee hierboven vermelde instellingen
 4. Young innovative companies
 5. Ondernemingen die onderzoekers met specifieke diploma’s tewerkstellen
 
De wet stelt geen diplomavereisten voor de eerste vier ondernemingen en instellingen. Zowel een master diploma als een professioneel bachelor diploma komen in aanmerking zolang alle andere voorwaarden vervuld zijn.
 
Voor wat betreft de laatste ondernemingen stelt de wet wel vereisten qua diploma. Slechts specifieke diploma’s worden aanvaard. Het moet minimum gaan over een masterdiploma.
De regering wil de wettelijke regel die een masterdiploma vereist nu ook uitbreiden naar professionele bachelor diploma’s van specifieke studiegebieden.
 
Deze nieuwe maatregel met betrekking tot de invoeging van de bachelor diploma’s zal gefaseerd in werking treden.
 • vrijstelling van 40% op bezoldigingen die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend aan deze houders van een bachelor diploma.
 • vrijstelling van 80% op bezoldigingen die vanaf 1 januari 2020 worden betaald of toegekend aan deze houders van een bachelor diploma.
 
Het totale bedrag van de vrijstelling die
 • toegekend wordt aan de ondernemingen 
 • die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers
 • die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's
 • en die een bachelor diploma hebben
wordt beperkt.
 
Het bedrag is  beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
 • voor ondernemingen
 • die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers
 • die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma’s
 • en die de volgende diploma’s bezitten:
  • diploma van doctor in de toegepaste wetenschappen, in de exacte wetenschappen, in de geneeskunde, in de dierengeneeskunde of in de farmaceutische wetenschappen, of van burgerlijk ingenieur;
  • diploma van master of een gelijkwaardig diploma in de studiegebieden of combinaties van studiegebieden van in de Vlaamse of Franstalige gemeenschap bezitten.
 
Het percentage van de beperking tot 25% wordt verdubbeld voor vennootschappen die als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de bezoldigingen zijn betaald.
Voor de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek voor bachelors geldt dezelfde lijst van studiegebieden als voor masters. Bovendien wordt de lijst aangevuld met bachelorsdiploma’s van specifieke studiegebieden.
 
Master- en academische bachelor (of gelijkwaardig) diploma in studiegebied voor…
Vlaamse gemeenschap
Franstalige gemeenschap
wetenschappen
wetenschappen
geneeskunde
geneeskunde
dierengeneeskunde
dierengeneeskunde
architectuur
architectuur en urbanisme
industriële wetenschappen en technologie
industriële wetenschappen
biomedische wetenschappen
biomedische en farmaceutische wetenschappen
farmaceutische wetenschappen
ingenieur
toegepaste biologische wetenschappen
landbouwkunde en biologisch ingenieur
biotechniek
industriële landbouwwetenschappen
productontwikkeling
 
toegepaste wetenschappen
 
nautische wetenschappen
 
Professionele bachelor (of gelijkwaardig) diploma in studiegebied voor…
Vlaamse gemeenschap
Franstalige gemeenschap
biotechniek
paramedisch
gezondheidszorg
techniek, evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak gericht zijn op biotechniek, industriële wetenschappen, technologie, nautische wetenschappen, productontwikkeling en informatica
industriële wetenschappen en technologie
 
nautische wetenschappen
 
handelswetenschappen en bedrijfskunde, evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak zijn gericht op informatica en innovatie
 
 
Voorbeelden beperking tot 25%
Voorbeeld 1: onderneming met 4 onderzoekers met een masterdiploma en 3 onderzoekers met een bachelorsdiploma.
 
Bachelors
Masters
totale bedrijfsvoorheffing
2.400
4.800
vrijstelling doorstorting BV:
 
 
°voor masters 80%
 
3.840
°voor bachelors 40%
960
 
EFFECTIEVE VRIJSTELLING
960
3.840
Maximum 960 of 25 % van 3.840 (geen beperking)     
 
Voorbeeld 2: zelfde gegevens, behalve dat de totale bedrijfsvoorheffing van de onderzoekers met een masterdiploma slechts 4.600 EUR bedraagt.
 
Bachelors
Masters
totale bedrijfsvoorheffing
2.400
4.600
vrijstelling doorstorting BV:
 
 
°voor masters 80%
 
3.680
°voor bachelors 40%
960
 
EFFECTIEVE VRIJSTELLING
920
3.680
Maximum 920 of 25 % van 3.680 (beperking)     
De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2018.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.