Feedback
ella
Een premie, geen activering van werkloosheidsuitkeringen
 
Vanaf 2021 hebben werkgevers recht op een nieuwe premie bij de aanwerving van een Brusselse werkzoekende. De werkzoekende moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en bij Actiris ingeschreven zijn.  
 
De werkgever vraagt de premie bij Actiris aan. Met een verklaring op eer zal hij moeten aantonen dat er voor de job waarvoor de werkzoekende aangeworven is, geen werknemer in zijn bedrijf op tijdelijke werkloosheid werd gesteld.
 
In tegenstelling met wat we voordien gehoord hebben, lijkt de nieuwe regeling niet op Activa.brussels. De werkgever krijgt hier geen financiële steun onder de vorm van een activering van de werkloosheidsuitkeringen.
 
Doel
 
De bedoeling van de nieuwe maatregel is om zo snel mogelijk de nieuwe werkzoekenden aan het werk te krijgen. Op deze manier verliezen ze hun expertise en kennis niet. Bovendien blijven ze concurrentieel ten aanzien van de werkzoekenden in de andere delen van het land.
 
Een premie, drie profielen
 
Concreet krijgt elk bedrijf een premie wanneer het een Brusselse werkzoekende aanwerft die aan één van de ondervermelde profielen voldoet.
 
Het heeft ons inziens geen belang waar het aanwervend bedrijf in België gelegen is.
 
1. Hoogstens een GHSO
 
De Brusselse werkzoekende is bij Actiris ingeschreven tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021. Hij heeft hoogstens een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (GHSO).
 
De werkgever krijgt een maandelijkse premie van 800 EUR voor een periode van 6 maanden. Hij moet de werkzoekende minstens halftijds aanwerven en voor minstens 6 maanden of voor onbepaalde duur.
 
Actiris bezorgt een attest aan de werkgever dat bewijst dat de werkzoekende aan de vereisten voldoet.
 
2. Hooggekwalificeerd en jong
 
De tweede categorie die aanmerking komt voor een premie, is de werkzoekende jonger dan 30 jaar en die over een hogere diploma beschikt dan het GHSO.  
 
De werkzoekende is bij Actiris ingeschreven tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021.  
 
De maandelijkse premie bedraagt 500 EUR en wordt uitgekeerd voor een periode van 6 maanden.
 
Hier ook moet de werkgever de werkzoekende met minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst aanwerven voor minstens 6 maanden of voor onbepaalde duur.
 
Actiris bezorgt een attest aan de werkgever dat bewijst dat de werkzoekende aan de vereisten voldoet. 
 
3. Kunstenaar
 
Komen ook in aanmerking voor een premie, de werkgevers die een kunstenaar aanwerven voor minstens 1 maand en minstens halftijds.
 
Tijdens de vorige 4 trimesters moet de kunstenaar prestaties geleverd hebben onder de RSZ-code 046. En bij zijn nieuwe aanwerving moet hij prestaties onder dezelfde code blijven leveren.
 
De werkgever krijgt een maandelijkse premie van 500 EUR gedurende 6 maanden.
 
Opgelet!
Deze bespreking is gebaseerd op een advies van de Brusselse sociale partners. We hebben het ontwerpbesluit nog niet gezien. Amendementen zijn dus nog steeds mogelijk waardoor de regeling zoals hier beschreven nog kan wijzigen.
 
Gevolgen voor de werkgever
Binnenkort kunnen werkgevers aanspraakn maken op nieuwe premies wanneer ze Brusselse werkzoekenden aanwerven die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Bron:
Advies van Brupartners van 19/11/20 over een Brussels ontwerpbesluit tot invoering van een relancepremie voor de aanwerving van een werkzoekende

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.