Feedback
ella
Wanneer een werkgever een elektrische wagen samen met een thuislaadstation ter beschikking stelt van de werknemer en hem de reële kost van de 'getankte' elektriciteit terugbetaalt, ontstaat er geen apart belastbaar voordeel van alle aard voor die elektriciteit.
Men beschouwt de wagen en de terugbetaalde elektriciteit dan als één geheel.
 
De minister van Financiën bevestigde dit standpunt recent in antwoord op een parlementaire vraag.
 
Huidige situatie
 
Zuivere terbeschikkingstelling
 
De regering trekt de kaart van een versnelde elektrificatie van het bedrijfswagenpark. Om praktische redenen stimuleren werkgevers daarbij het thuisladen van de elektrische batterij.
 
Wanneer de werkgever het elektriciteitscontract (deels) op zijn naam zet en de factuur voor het laden van de batterij rechtstreeks betaalt aan de energieleverancier, is er sprake van een zuivere terbeschikkingstelling van elektriciteit.
 
De terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen en de elektriciteitskosten die de werkgever ten laste neemt, vormen dan één geheel.
In hoofde van de werknemer geldt enkel het belastbaar voordeel van alle aard (VAA), gekoppeld aan het privégebruik van de bedrijfswagen.
 
Terugbetaling van elektriciteitskosten: apothekersrekening
 
Doorgaans zal de werknemer de laadkosten echter zelf voorschieten. De werkgever betaalt deze terug. Er is dan geen sprake van een terbeschikkingstelling van elektriciteit.
 
Voor de terbeschikkingstelling van de wagen gelden de gewone regels. Door de mogelijkheid van privégebruik ontstaat er een belastbaar VAA in functie van de cataloguswaarde, ouderdom en CO2-uitstoot van de wagen.
 
De terugbetaling van de elektriciteitskosten vormt ook een voordeel voor de werknemer. Voor de waardering daarvan moeten we een onderscheid maken in functie van de verplaatsing.
 
Volgende regels gelden dan bij een terugbetaling van elektriciteitskosten verbonden aan:
 • professionele verplaatsingen: niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever;
 • woon-werkverplaatsingen: eventueel gedeeltelijke vrijstelling (maximum 420 EUR - inkomstenjaar 2021) als de werknemer zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst in de aangifte personenbelasting.
  Let op!
  Deze gedeeltelijke vrijstelling is eenmalig. Als de werknemer deze al toepast voor de bedrijfswagen zelf, is de werkgeverstussenkomst in de elektriciteit volledig belastbaar.
 • zuivere privéverplaatsingen: volledig belastbaar voordeel.
 
Merk op dat de RSZ zich hier soepeler opstelt. De RSZ maakt immers geen onderscheid tussen een situatie van zuivere terbeschikkingstelling van elektriciteit en terugbetaling van kosten ervan.
Deze vormen één geheel met de bedrijfswagen. De werkgever is enkel de CO2-solidariteitsbijdrage verschuldigd.
 
Soepeler standpunt bij terugbetaling elektriciteitskosten in combinatie met laadstation thuis
 
De fiscale administratie neemt nu een soepeler standpunt in wanneer de werkgever, naast de elektrische bedrijfswagen, ook een elektrisch laadstation bij de werknemer thuis ter beschikking stelt.
 
Wanneer de werkgever de kosten van de 'getankte' elektriciteit aan de werknemer terubetaalt, ontstaat er dan geen apart belastbaar voordeel voor de elektriciteit.
 
Voorwaarden
 
Daartoe is echter vereist dat:
 • het laadstation beschikt over een specifiek communicatiesysteem dat het effectieve verbruik communiceert aan de werkgever;
 • de car policy voorziet in de terugbetaling van de elektriciteit die de werknemer afneemt via het thuislaadstation;
 • de terugbetaling uitsluitend betrekking heeft op de elektriciteit die de werknemer afneemt voor het opladen van de elektrische bedrijfswagen die zijn werkgever hem ter beschikking stelt;
 • de terugbetaling gebeurt op basis van de werkelijke elektriciteitskosten van de werknemer.
  Hiervoor zijn alle bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzondering van de eed, toegestaan.
 
Forfaitaire terugbetaling?
 
Een terugbetaling op basis van een forfait per kWh is voorlopig nog niet aan de orde.
 
Een werkgever die, vaak in samenspraak met de energieleverancier, een terugbetaling overweegt op basis van een forfaitair tarief, doet er dus nog steeds goed aan hiervoor een ruling aan te vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen.
 
 
Gevolgen voor de werkgever
De terugbetaling van elektriciteitskosten voor het thuis opladen van een elektrische bedrijfswagen resulteert niet meer in alle gevallen in een complexe apothekersrekening.
 
De werkgever moet de wagen samen met een thuislaadstation ter beschikking stellen. De terugbetaling geldt enkel voor de elektriciteit, nodig voor het opladen van de batterij, en moet gebeuren op basis van de reële elektriciteitskosten van de werknemer.
 
Als voldaan is aan deze voorwaarden, mogen we de terbeschikkingstelling van de wagen en de terugbetaling van de elektriciteitskosten als één geheel beschouwen. De werknemer wordt dus enkel belast op het voordeel van alle aard, verbonden aan het privégebruik van de elektrische bedrijfswagen.
Bron:
Kamer, Vragen en antwoorden, 2020-2021, QRVA 55/060, d.d. 24 juli 2021, blz. 159

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.