Feedback
ella
De nieuwe camerawet
 
Het gebruik van camera's op de werkvloer neemt onafgebroken toe. Zo deden in 2017 maar liefst 1.129 werkgevers aangifte van camerabewaking. Dit waren 75 werkgevers meer dan het jaar voorheen. 
 
Ook de technologie staat niet stil: nieuwe cameramodellen met nieuwe mogelijkheden overspoelen de markt. De nieuwe camerawet evolueert mee.
 
En dan is er nog de GDPR (General Data Privacy Regulation) die sinds 25 mei 2018 geldt. Ook hiermee veranderen enkele belangrijke spelregels rond camera's op de werkvloer.
 
Wat betekent dit alles concreet voor uw onderneming?   
 
De nieuwe camerawet: ook voor uw onderneming?
 
De camerawet regelt de plaatsing van bewakingscamera's met als doel misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.
 
Maar niet alle bewakingscamera's vallen onder de nieuwe camerawet. Zo is de wet niet van toepassing op camera's die in een strikt arbeidsrechtelijke context geplaatst zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om camera's om de arbeidsprestaties van werknemers te controleren of om hun veiligheid te garanderen. Hiervoor geldt CAO nr. 68 nog steeds.
 
Gaat het om een gemengd gebruik, dan is de camerawet wel van toepassing.
 
Wat wijzigt er?
 
De nieuwe camerawet brengt drie grote veranderingen met zich mee:
 
 • nieuw aangiftesysteem voor camera's;
 • bijhouden register voor beeldverwerkingsactiviteiten;
 • zichtbaarheid camerabeelden in real time toegelaten.
 
Wat  betekent dit voor uw onderneming?
 
Uw onderneming zal aan de slag moeten met de nieuwe regels. Camera's die in het verleden werden aangegeven bij de Privacycommissie (nu: Gegevensbeschermingsautoriteit) zullen  via het nieuwe aangiftesysteem opnieuw moeten worden aangegeven. U zal ook een specifiek register voor cameraverwerking moeten bijhouden.
 
Opgelet!
Als u vroeger al een bewakingscamera aangegeven heeft via het elektronisch loket van de Privacycommissie, dan zal u dat nog eens opnieuw moeten doen via het nieuwe loket van de politie.
 
Er wordt een overgangsperiode van twee jaar voorzien: u heeft tot uiterlijk 25 mei 2020 de tijd om hiermee in orde te zijn.
Bron:
Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
Het gebruik van camera's op de werkvloer neemt onafgebroken toe. Zo deden in 2017 maar liefst 1.129 werkgevers aangifte van camerabewaking. Dit waren 75 werkgevers meer dan het jaar voorheen. 
 
Ook de technologie staat niet stil: nieuwe cameramodellen met nieuwe mogelijkheden overspoelen de markt. De nieuwe camerawet evolueert mee.
 
En dan hebben we het nog niet gehad over de GDPR, die sinds 25 mei 2018 geldt. Ook hiermee veranderden enkele belangrijke spelregels rond camera's op de werkvloer.
 
Wat betekent dit alles concreet voor uw onderneming?   
Niet alle bewakingscamera's vallen onder de nieuwe camerawet. Zo is de wet niet van toepassing op camera's die in een strikt arbeidsrechtelijke context geplaatst zijn. Het gaat dan om de cameraplaatsingen geviseerd door CAO nr. 68, met het oog op:
 
 • de veiligheid en gezondheid van de werknemer;
 • de bescherming van de goederen van de onderneming;
 • de controle van het productieproces;
 • de controle van de arbeid van de werknemer.
 
Is de nieuwe camerawet dan wel relevant voor uw onderneming?
 
Ja, mogelijk wel. De camerawet regelt de plaatsing van bewakingscamera's met als doel misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.
 
Controleren de camera's binnen uw onderneming met andere woorden niet enkel de prestaties van uw werknemers, maar zijn ze bijvoorbeeld ook bedoeld om misdrijven door bezoekers, klanten of leveranciers te voorkomen, dan zal u rekening moeten houden met de camerawet.
 
De camerawet verandert voor de rest niets aan de cao nr. 68, die het juridisch kader blijft voor camerabewaking op de arbeidsplaats.
De nieuwe camerawet brengt drie grote veranderingen met zich mee:
 
 • nieuw aangiftesysteem voor camera's;
 • bijhouden register voor beeldverwerkingsactiviteiten;
 • zichtbaarheid camerabeelden in real time toegelaten.
 
Hiernaast voorziet de camerawet ook nieuwe voorwaarden voor het gebruik van mobiele camera’s, intelligente camera’s, enzoverder.
 
Wie onder de oude camerawet een bewakingscamera plaatste, moest hiervan aangifte doen bij de Privacycommissie. Deze verplichting valt onder de nieuwe wet weg.
 
Sedert 25 mei 2018 moet de aangifte bij de Politiediensten gebeuren via een nieuw e-loket. Dit e-loket is toegankelijk via de website www.aangiftecamera.be.

Om toegang te hebben tot de website moet je beschikken over:
 
 • een elektronische identiteitskaart (e-ID); of
 • een token (afgeleverd door de FOD Beleid en Ondersteuning); of
 • een unieke veiligheidscode die via een mobiele applicatie wordt afgeleverd.
 
Werkgevers met vragen over de aangifte van bewakingscamera’s of die niet over een van bovenstaande identificatiemiddelen beschikken, kunnen terecht bij camerawet@ibz.fgov.be.
 
Werkgevers die onder de oude regelgeving aangifte van de bewakingscamera's hadden gedaan, zijn niet automatisch in regel met de nieuwe wetgeving. Zij zullen een nieuwe aangifte moeten doen, en hebben tot 25 mei 2020 de tijd om zich in regel te stellen.
De onderneming die beschikt over bewakingscamera's, moet ook een register voor beeldverwerkingsactiviteiten aanleggen. Deze regel is volledig in lijn met de verplichtingen die bestaan onder de GDPR.
 
De onderneming moet op vraag van de Gegevensbeschermingsautoriteit of de politiediensten dit register kunnen voorleggen.
 
Een model vindt u hier terug.
Onder de nieuwe camerawet is het toegelaten om de bewakingsbeelden in real time in het openbaar te tonen. Achterliggende reden is uiteraard het afschrikwekkende effect. Op deze manier hoopt men mensen attent te maken op het feit dat zij gefilmd worden en misdrijven te voorkomen.
 
Het feit dat deze beelden op een beeldmonitor in real time getoond mogen worden, verandert niets aan het feit dat camerabewaking nog steeds aangegeven moet worden door het reglementaire pictogram aan de ingang van de bewaakte plaats.
 
Uw onderneming zal aan de slag moeten met de nieuwe regels. Camera's die in het verleden werden aangegeven bij de Privacycommissie zullen opnieuw via het nieuwe aangiftesysteem moeten aangegeven worden. U zal ook een specifiek register voor cameraverwerking moeten bijhouden.
 
De camerawet en de GDPR veranderen voor het overige niets aan de CAO nr. 68, die het juridisch kader blijft voor camerabewaking op de arbeidsplaats.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.