Feedback
ella
Vanaf 1 september 2022 treden een aantal wijzigingen in werking voor het Vlaams alternerend leren.
 
Zo wil men de interregionale en internationale mobiliteit van leerlingen stimuleren. Leerlingen vanuit de Franse of Duitstalige Gemeenschap of het buitenland kunnen ook bij een Vlaamse onderneming de werkplekcomponent uitvoeren.
 
Verder kan de leerling nu ook betaalde vakantie opnemen tijdens een collectieve sluiting van de onderneming door jaarlijkse vakantie. Het gaat hier om gevallen waarin de jaarlijkse vakantie van de onderneming niet samenvalt met een schoolvakantie.
 
De onderneming moet niet langer een leervergoeding betalen:
  • tijdens het facultatief gedeelte van het pre- en postnataal verlof als de leerling de lescomponent volgt maar niet de werkplekcomponent;
  • bij profylactisch verlof van de leerling tijdens de werkplekcomponent;
  • bij tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid waarbij de leerling niet geschikt is om de werkplekcomponent uit te voeren maar wel de lescomponent en na eventuele uitputting van de gewaarborgde leervergoeding.
 
Ten slotte moet een stageovereenkomst alternerende opleiding niet langer een voltijdse overeenkomst zijn. De stageovereenkomst wordt gesloten voor minstens 28 uur per week en maximaal de gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming.
 
Gevolgen voor de werkgever
Ook leerlingen vanuit de Franse of Duitstalige Gemeenschap of het buitenland kunnen bij een Vlaamse onderneming de werkplekcomponent uitvoeren.
 
De leerling zal betaalde vakantie kunnen opnemen tijdens de collectieve sluiting door jaarlijkse vakantie van de onderneming.
 
Een werkgever moet niet langer de leervergoeding betalen bij bepaalde schorsingen.
 
De stageovereenkomst voor een alternerende opleiding moet minstens 28 uur per week bedragen en maximaal de gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming.
Bron:
Decr.Vl. 10 juni 2022 tot wijziging van de regelgeving over duaal leren, de aanloopfase en het stelsel van leren en werken, BS 13 juni 2022, 55.678.
Vanaf 1 september 2022 treden een aantal wijzigingen in werking voor het Vlaams alternerend leren.
 
Bij alternerend leren combineert een leerling een opleiding in het onderwijs met een opleiding op de werkplek.
 
Deze vorm van leren en werken bestaat in Vlaanderen sinds 2016. Uit de praktijk blijken nu een aantal aanpassingen nodig.
Vlaamse leerlingen hebben al de mogelijkheid om de werkplekcomponent van hun alternerende opleiding uit te voeren bij een onderneming die gevestigd is buiten de Vlaamse Gemeenschap.
 
Nu voorziet men ook de mogelijkheid voor leerlingen die ingeschreven zijn bij een onderwijs- of opleidingsinstelling, gevestigd in de Franse of Duitstalige Gemeenschap of in het buitenland om met een Vlaamse onderneming een alternerende overeenkomst te sluiten.
 
De onderwijs- of opleidingsinstelling moet door de lokale betrokken bevoegde instantie als leerplek in het kader van een gelijkwaardig opleidingssysteem van alternerend leren en werken erkend zijn. Het Departement Werk en Sociale Economie oordeelt over de gelijkwaardigheid van een opleidingssysteem buiten de Vlaamse Gemeenschap en kan een samenwerkingsovereenkomst sluiten met de bevoegde instantie.
 
De Vlaamse onderneming moet ook in deze situatie erkend zijn volgens de Vlaamse regels. Verder  moet de onderneming ook de Vlaamse overeenkomsten voor alternerend leren gebruiken.
 
Voor deze leerling zal het studieprogramma uit het andere land of de andere gemeenschap gevolgd worden.
Leerlingen met een overeenkomst van alternerende opleiding en met een stageovereenkomst alternerende opleiding volgen de schoolvakantieregeling. Dit betekent dat deze leerlingen tijdens de schoolvakanties niet aanwezig moeten zijn in de klas en op hun werkplek.
 
Leerlingen met een overeenkomst van alternerende opleiding recht hebben ook recht op betaalde vakantie zoals gewone werknemers.
 
Deze betaalde vakantiedagen moeten de leerlingen opnemen tijdens de schoolvakantie. De andere dagen tijdens de schoolvakantie zijn dan onbetaald.
 
Nu voorziet men een bijkomende mogelijkheid bij collectieve sluiting om de betaalde vakantiedagen op te nemen.
 
In sommige ondernemingen geldt immers een collectieve sluiting door jaarlijkse vakantie. Meestal is dit tijdens een schoolvakantie maar een collectieve sluiting kan zich ook voordoen tijdens de lesweken. De leerling kan dan niet worden opgeleid in de onderneming en hij kan ook geen betaalde vakantiedagen opnemen. De onderneming sluit immers niet tijdens de schoolvakantie.
 
In dit geval kan de leerling toch betaalde vakantiedagen opnemen. De leerling moet wel eerst de eventuele recuperatiedagen waar men nog recht op heeft uitputten. Als de leerling onvoldoende opgebouwde betaalde vakantiedagen heeft om alle dagen van de collectieve sluiting te overbruggen kan men voor deze of de resterende dagen tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting aanvragen.
De onderneming moet een leervergoeding betalen zowel voor de opleiding in de onderneming als voor het volgen van de lessen en de activiteiten die gelijkgesteld zijn met lessen.
 
Ook tijdens de schorsing van de overeenkomst heeft de leerling recht op de leervergoeding.
 
De onderneming moet geen leervergoeding betalen bij arbeidsongeschiktheid door:
  • arbeidsongeval en beroepsziekte;
  • ziekte voor arbeidsongeschiktheidsdagen die samenvallen met onbetaalde vakantiedagen.
 
De praktijk leert echter dat dit principe in bepaalde, specifieke gevallen niet realistisch is.
 
Zo zijn er ook tijdelijke gedeeltelijke schorsingen van de overeenkomst waarbij de leerling wel de lessen kan volgen maar niet de opleiding op de werkplek kan uitvoeren.
 
Daarom voorziet men nu bijkomende gevallen waarin de onderneming geen leervergoeding moet betalen voor het volgen van de lessen of voor gelijkgestelde activiteiten.
 
De onderneming moet geen leervergoeding betalen:
  • tijdens het facultatief gedeelte van het pre- en postnataal verlof als de leerling de lescomponent volgt maar niet de werkplekcomponent;
  • bij profylactisch verlof van de leerling tijdens de werkplekcomponent;
  • bij tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid waarbij de leerling niet geschikt is om de werkplekcomponent uit te voeren maar wel de lescomponent en na eventuele uitputting van de gewaarborgde leervergoeding.
 
In deze gevallen kan de leerling voor het luik werkplekcomponent terugvallen op een vervangingsinkomen als aan de voorwaarden is voldaan.
 
De leerling blijft ook verzekerd voor arbeidsongevallen op de lesplaats.
Vroeger gold het principe dat ook een stageovereenkomst alternerende opleiding een voltijdse overeenkomst was. Vanaf 1 september 2022 is dit niet langer het geval.
 
Daarnaast voegt de wetgever een aantal bijkomende voorwaarden toe.
 
Partijen sluiten de stageovereenkomst voor minstens 28 uur per week en maximaal de gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming.
 
De overeenkomst heeft betrekking op het volledige leertraject. Het gaat hier dus zowel over de lescomponent als de werkplekcomponent.
 
Voor de berekening van het aantal uren binnen de overeenkomst telt een les of een activiteit die gelijkgesteld is met een les, mee voor zestig minuten.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.