Feedback
ella
Minister Dermagne wil het recht op betaalde afwezigheid voor de vaccinatie tegen het COVID-19-coronavirus, het vaccinatieverlof, opnieuw invoeren. Hij liet daartoe een voorontwerp van wet goedkeuren op de ministerraad van 30 september 2022.
 
Het vaccinatieverlof, dat afliep op 30 juni 2022, zou vanaf 1 oktober 2022 heringevoerd worden. In principe zal het dan eind dit jaar opnieuw verdwijnen, al kan er een verlenging komen bij koninklijk besluit.
 
Ter herinnering: het vaccinatieverlof geeft een werknemer het recht om afwezig te zijn van het werk om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De werknemer moet de werkgever vooraf verwittigen, en mag het recht enkel uitoefenen voor 'de nodige tijd om zich te laten vaccineren'. Het gaat dus niet per se om een halve of een volledige dag afwezigheid.
 
Ook voor de begeleiding bij de vaccinatie van een samenwonend minderjarig kind, een meerderjarige persoon met een handicap of een persoon over wie de werknemer voogdijschap uitoefent, geldt het recht op vaccinatieverlof. 
 
Tijdens de afwezigheid behoudt de werknemer het normaal loon.
 
Nog niet van kracht
 
Het vaccinatieverlof is voorlopig nog niet formeel opnieuw ingevoerd.  Het voorontwerp moet nog een aantal stadia doorlopen vooraleer het ook wet wordt.
 
Momenteel is de werkgever dan ook nog niet verplicht vaccinatieverlof toe te kennen.  Toch kan er sprake zijn van een inwerkingtreding met terugwerkende kracht, vanaf 1 oktober 2022.  Eventueel zal, wanneer de wet goedgekeurd wordt, een onbetaalde afwezigheid dan alsnog betaald moeten worden.  
Bron:
https://news.belgium.be/nl/herinvoering-van-het-recht-op-betaalde-afwezigheid-voor-de-vaccinatie-tegen-het-covid-19

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.