Feedback
ella
Start occulte periode = aanvang ontslagbescherming kandidaten
 
De beschermingsperiode neemt een aanvang de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt (dag ‘X-30’ die valt tussen  12 en 25 januari 2020).
 
Zij vangt dus niet aan bij de indiening van de kandidatenlijst.
 
Aangezien de kandidaturen pas uiterlijk op dag ‘X+35’ moeten voorgedragen zijn, verkeert een werkgever dus minstens 65 dagen in onzekerheid over welke werknemers ontslagbescherming genieten. 
 
Deze periode, waarin werknemers reeds beschermd zijn tegen ontslag zonder dat de werkgever dit weet, heet de “occulte periode”.  
 
Gedurende deze occulte periode is iedere werknemer, die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om kandidaat te zijn, potentieel beschermd. Een werknemer ontslaan vanaf X-30, kan dus tot problemen leiden en wordt best vermeden.
 
Let op: de occulte periode kan soms nog langer duren indien de kandidatenlijsten op X+35 niet definitief zijn en er nog wijzigingen worden aangebracht (dit kan tot uiterlijk X+76).
 
Gevolgen voor de werkgever
Vanaf de start van de occulte periode is het aangewezen om niet tot ontslag over te gaan.
 
Voor meer informatie over de sociale verkiezingen en ons aanbod, surf naar onze themasite www.sdworx.be/SocialeVerkiezingen.
Bron:
Elke onderneming die in de referteperiode gemiddeld 50 of 100 werknemers tewerkstelt, moet in mei 2020 sociale verkiezingen organiseren tot oprichting van een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en/of een ondernemingsraad (OR).
 
Afhankelijk van de keuze voor een bepaalde verkiezingsdatum (dag ‘Y’), situeren de sociale verkiezingen zich tussen 11 en 24 mei 2020.
Niet alleen de gewone (en plaatsvervangende) personeelsafgevaardigden die zetelen in het CPBW en de OR zijn beschermd tegen ontslag.
 
Ook de werknemers die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen genieten van de ontslagbescherming. Zelfs al worden ze niet verkozen.
Beschermde werknemers mogen slechts ontslagen worden om:
 
  • een dringende reden die vooraf door de rechtbank werd erkend, of;
  • economische/technische redenen die vooraf door het paritair comité werden erkend.
 
Een 'gewone' ontslagmotivatie - zelfs al lijkt die heel valabel (bv. slechte prestaties) - volstaat niet om die bescherming te neutraliseren.
 
Werkgevers die deze ontslagbescherming negeren en de beschermde werknemer ontslaan zonder de procedure te volgen, zijn een beschermingsvergoeding verschuldigd die 2 tot 8 jaar loon kan bedragen.
Indien de werknemer ontslagen wordt tijdens de occulte periode, kan hij enkel aanspraak maken op een beschermingsvergoeding indien hij zijn re-integratie aanvraagt en dit door de werkgever geweigerd wordt.
Als de overeenkomst van de werknemer vóór ‘X-30’ werd opgezegd, maar de opzeggingstermijn loop verder tijdens de occulte periode, kan de ontslagen werknemer zich toch nog kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen. Hij geniet dan ook de wettelijke ontslagbescherming. Toch zal de overeenkomst normaal een einde nemen bij het verstrijken van de opzeggingstermijn.
Y
11/5
12/5
13/5
14/5
15/5
16/5
17/5
18/5
19/5
20/5
21/5
22/5
23/5
24/5
X-30
12/1
13/1
14/1
15/1
16/1
17/1
18/1
19/1
20/1
21/1
22/1
23/1
24/1
25/1
X+35
17/3
18/3
19/3
20/3
21/3
22/3
23/3
24/3
25/3
26/3
27/3
28/3
29/3
30/3
 
Waarbij:
 
Y = dag van de verkiezingen
X-30 = aanvang beschermingsperiode
X+35 = neerlegging kandidatenlijsten

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.