Feedback
ella
Pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer
 
Vlaanderen timmert al jarenlang aan de weg richting duurzaam woon-werkverkeer. Men beoogt daarbij een daling van het autogebruik in het algemeen, ten voordele van de fiets en het openbaar vervoer.
 
Om die doelstellingen te bereiken, werd onder meer het Pendelfonds in 2007 opgericht. Dit fonds kent elk jaar subsidies toe aan werkgevers die projecten opstarten om een duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. 
 
Nieuwe oproep focust op promotie fietsgebruik!
 
Een nieuwe extra oproep van het Pendelfonds spitst zich exclusief toe op initiatieven om het woon-werkverkeer per fiets te bevorderen. 
 
Meer concreet komen volgende maatregelen voor subsidie in aanmerking:
  • aankoop en leasing (inclusief onderhoud) van bedrijfsfietsen;
  • ingrepen in de infrastructuur om fietsverplaatsingen te faciliteren;
  • verhoogde fietsvergoedingen.
 
Welke tussenkomst voor wie?
 
Het bedrag van de subsidie hangt af van de duur en grootte van het project. Een project kan maximaal 4 jaar duren. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten van het project, met een maximum van 200.000 EUR.
 
Welke maatregelen voor welke subsidies in aanmerking komen, vindt u hier.
 
Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner), kunnen een subsidie aanvragen.
 
De indieners moeten wel (samen) minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen.
 
Krappe deadline tot 10 augustus 2018!
 
Het Pendelfonds lanceerde deze nieuwe oproep op 10 juli.
 
Tot 10 augustus 2018 kunnen bedrijven een aanvraag van een dossiernummer indienen. Werkgevers hebben tot uiterlijk 29 oktober 2018 om 23u59 stipt de tijd om een subsidiedossier in te dienen.
 
Meer info vindt u op www.pendelfonds.be.
 
Bij SD Worx kunt u aankloppen voor advies over uw mobiliteitsbeleid 
 
We hebben heel wat expertise rond specifieke vervoersmiddelen, waaronder de fiets. U kan bij ons terecht voor advies, berekeningen, policies, overeenkomsten en implementatie.
 
Interesse in één van onze oplossingen? Of heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via mobility@sdworx.com.
 
Gevolgen voor de werkgever
Werkgevers die resoluut de kaart willen trekken van duurzaam woon-werkverkeer en meer werknemers op de fiets willen krijgen, kunnen via het Pendelfonds een financieel steuntje in de rug krijgen. Snel zijn is de boodschap. U hebt tot 10 augustus 2018 de tijd om een aanvraag voor een dossiernummer in te dienen.
Voor de eigenlijke subsidieaanvraag heeft u iets meer tijd: meer bepaald tot 29 oktober 2018.
 
Voor de uitbreiding tot andere, innovatieve mobiliteitsoplossingen, is het nog even wachten tot de nieuwe wetgeving van kracht wordt. Tegen een volgende subsidieronde zal dat ongetwijfeld mogelijk zijn.
 
Wat betekent dit voor de publieke sector?
Zoals gezegd kunnen ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) een subsidie aanvragen.
Bron:
www.pendelfonds.beVlaams ontwerp van besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het Vlaamse besluit van 30/09/16 betreffende het Pendelfonds
De op 10 juli gelanceerde oproep van het Pendelfonds spitst zich exclusief toe op initiatieven om het woon-werkverkeer per fiets te bevorderen. 
 
Meer concreet komen volgende maatregelen voor subsidie in aanmerking:
  • aankoop en leasing (inclusief onderhoud) van bedrijfsfietsen.
    Het betreft zowel gewone fietsen als plooifietsen, elektrische fietsen en speed pedelecs;
  • ingrepen in de infrastructuur om fietsverplaatsingen te faciliteren.
    Denk aan investeringen in fietsenstallingen of oplaadpunten voor e-bikes;
  • verhoogde fietsvergoedingen.
Deze verhoogde fietsvergoeding verdient een woordje uitleg.
 
Wie met de fiets naar het werk rijdt, kan daarvoor een vergoeding vrij van RSZ en belastingen krijgen op voorwaarde dat deze beperkt blijft tot 0,23 EUR per effectief getrapte kilometer.
 
Niet elke werkgever betaalt deze maximumvergoeding, maar wel een lager bedrag. Zij krijgen nu de mogelijkheid om het bedrag van de fietsvergoeding op te trekken tot het maximumplafond. Het Pendelfonds past de helft ervan bij.
 
Werkgevers die nu al het maximum toegelaten bedrag betalen, vallen uit de boot. Zij kunnen geen subsidie aanvragen.
Los van deze nieuwe oproep, wordt ook gesleuteld aan de bestaande wetgeving om recente innovatieve mobiliteitsoplossingen in het subsidieverhaal te kunnen meenemen.
 
Zo komen voortaan ook mobiliteitsoplossingen die volgens de wegcode niet beantwoorden aan de definitie van "fiets" in aanmerking voor subsidiëring.
Denk daarbij aan de speed pedelec (e-bike tot 45 km/uur die volgens de wegcode behoort tot de categorie van bromfietsen) en de zogenaamde voortbewegingstoestellen (steps, éénwielers, enz.).
 
En last but not least, ook vergoedingen voor bijzondere vormen van geregeld vervoer, zoals werkgeversvervoer met de kantoorbus, komen op de lijst van subsidieerbare maatregelen.
 
Het ontwerpbesluit vermeldt geen datum van inwerkingtreding.
Naar alle waarschijnlijkheid zal men voor deze nieuwe maatregelen subsidies kunnen aanvragen bij een volgende oproep van het Pendelfonds, die tegen het jaareinde verwacht wordt.
 
Maar opgelet!
De bespreking van dit luikje is gebaseerd op ontwerpteksten. Amendementen zijn dus nog steeds mogelijk waardoor de regeling zoals hier beschreven nog kan wijzigen. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.