Feedback
ella
Noodweer: eenvoudige procedure tijdelijke werkloosheid tot 31 juli 2021
Losse berichten 22/07/2021
Gepubliceerd op 23/07/2021

In onze nieuwsbrief van 16 juli 2021 informeerden we u over de richtlijnen van de RVA voor de invoering van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de zware wateroverlast.

 

In een nieuwe richtlijn deelt de RVA nu mee dat alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het noodweer als tijdelijke werklosheid wegens overmacht in aanmerking kan komen.

 

Wanneer is er sprake van overmacht ingevolge de wateroverlast?

 

Situaties die in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid overmacht:

 

  • De uitvoering van het werk moet tijdelijk volledig onmogelijk zijn. Bijvoorbeeld: de werkplaats is ondergelopen, de infrastructuur van de werkgever is vernietigd, de werknemer geraakt op geen enkele manier op het werk.

 

De uitvoering moet volledig onmogelijk zijn. Indien de werknemer kan telewerken, kan er geen sprake zijn van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Er mag ook geen vervangwerk voorhanden zijn. Bovendien mag de werknemer niet reeds verlof of recup genomen hebben en er is geen recht op loon zijn voor die dagen.

 

  • Wegens de uitzonderlijke omstandigheden: situaties die het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken. Bijvoorbeeld: de werknemer heeft ernstige schade en moet een nieuwe huisvesting zoeken, opkuis- of herstellingswerken van zijn woning regelen, schadedossier in orde brengen, op zoek naar alternatieve vervoermiddelen. Tot 15 augustus 2021 kan voor deze werknemer tijdelijke werkloosheid overmacht aangevraagd worden.

 

De RVA aanvaardt dat de opname van dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht alternerend is. Werknemers moeten niet doorlopend tijdelijk werkloos zijn, maar er kan afgewisseld worden tussen werknemers.

 

Formaliteiten

 

In een eerste communicatie had de RVA voorzien in een eenvoudige aanvraagprocedure voor dagen tijdelijke werkloosheid overmacht in de periode van 14 juli 2021 tot 20 juli 2021.

 

De eenvoudige procedure houdt in dat de aanvraag voor tijdelijke werkloosheidsuitkering enkel gebeurt via het verrichten van een maandelijkse aangifte ASR WECH 5 met:

  • als reden van de tijdelijke werkloosheid ‘overmacht’,
  • als reden van de ‘overmacht’: uitzonderlijke weersomstandigheden.
  • de dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is met code 5.4.

 

Deze eenvoudige procedure wordt nu verlengd tot 31 juli 2021.

 

Voor dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 1 augustus 2021 gelden opnieuw de normale actuele formaliteiten.

 

Dit betekent concreet:

 

  • opnieuw een elektronische kennisgeving van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan de RVA, met datum en toelichting van de gebeurtenis (= omschrijving van de concrete reden van de overmacht), de voorziene duur van de werkloosheid en de identiteit van de werknemers. De kennisgeving kan retroactief gebeuren.

 

De aangifte kan in principe maximaal voor een periode van 3 maanden (verlengbaar).

Merk op: indien de persoonlijke situatie van de werknemer aan de basis ligt voor de tijdelijke werkloosheid overmacht (vb. vernielde woning), wordt de tijdelijke werkloosheid maar tot 15 augustus 2021 aanvaard.

 

  • er zijn geen bewijsstukken nodig (uitzonderlijk niet nodig in kader van het noodweer),

 

  • er is geen controlekaart C3.2A nodig (als gevolg van de coronamaatregelen tot 30.09.2021 niet nodig).

 

De werknemer die in de voorbije periode (laatste 3 jaar) al eens tijdelijk werkloos was, hoeft geen actie te ondernemen.

Is het de eerste keer? Dan moet hij een C3.2  werknemer – CORONA bezorgen aan zijn vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

Wat betekent dit voor de werkgever?

De waterellende kan een impact hebben op u als werkgever.

 

Als de werknemer het werk niet kan uitvoeren en u als werkgever geen werk kan aanbieden, is tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of slecht weer mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Tot 31 juli 2021 kan dit gebeuren via een eenvoudige procedure. Voor dagen tijdelijke werkloosheid vanaf 1 augustus 2021 zijn de normale formaliteiten opnieuw van toepassing.

 

Tot 15 augustus 2021 kan de overmacht die zijn oorsprong vindt in de persoonlijke situatie van de werknemer in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid.

 

Getroffen klanten van SD Worx ontvingen al, of ontvangen nog meer concrete informatie. Ze kunnen uiteraard ook hun payroll consulent contacteren.

Bron:
RVA.be

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.