Feedback
ella
Aangepaste verblijfsvergunning en bijlage voor buitenlandse studenten bekend
Uit het Belgisch Staatsblad van 19/10/2021
Gepubliceerd op 23/10/2021

Vanaf 19 oktober 2021 staat er op de verblijfsvergunningen type A voor buitenlandse studenten 'student' vermeld. Verder is de bijlage 33 aangepast voor niet-Belgische studenten die in België studeren, maar in het buitenland verblijven.

 

Deze aanpassingen aan de verblijfsdocumenten waren nodig na de invoering van het zoekjaar voor gewezen studenten en de regels rond buitenlandse mobiele studenten deze zomervakantie.

Meer informatie hierover vindt u in onze nieuwsbrief van 13 augustus 2021.

 

Men voegt nu ook een extra term toe: de grensstudent.

 

1. Zoekjaar voor gewezen studenten

 

De gewezen studenten met een zoekjaar ontvangen een verblijfsvergunning type A. Op dit document zal als bijkomende vermelding 'werk zoeken' staan.

 

Wanneer hun huidige Belgische verblijfsvergunning vervalt voordat zij hun nieuwe verblijfsvergunning ontvangen, krijgen ze een bijlage 15.

 

Ze mogen met beide documenten in België werken.

 

2. Buitenlandse mobiele student

 

De mobiele buitenlandse studenten krijgen een bijlage 33.

 

Deze mobiele studenten:

 • verblijven in een andere EU-lidstaat als student;
 • studeren tijdelijk in het kader van mobiliteit tussen onderwijsinstellingen ook aan een Belgische universiteit of hogeschool.

 

Zij mogen zonder single permit werken en dit:

 • onbeperkt tijdens de schoolvakanties;
 • gedurende maximum twintig uur per week buiten de schoolvakanties en voor zover hun tewerkstelling verenigbaar is met hun studies.

 

3. Grensstudent

 

De term grensstudent is nieuw.

 

Een grensstudent heeft niet de Belgische nationaliteit en:

 • studeert als regelmatig leerling of student in België voor meer dan negentig dagen; en
 • heeft zijn hoofdverblijfplaats op het grondgebied van een aangrenzend land; en
 • keert daar in principe dagelijks of tenminste elk weekend naar terug.

 

Ook deze grensstudenten krijgen een bijlage 33. Zij mogen in België werken en dit:

 • onbeperkt tijdens de schoolvakanties;
 • gedurende maximum twintig uur per week buiten de schoolvakanties en voor zover hun tewerkstelling verenigbaar is met hun studies.

 

4. Toevoeging op verblijfsvergunning buitenlandse student

 

Op de verblijfsvergunning type A van de buitenlandse student zal 'student' als bijkomende vermelding staan. Dit was tot nu toe niet het geval.

 

Als de student met een mobiliteitsprogramma naast België ook nog in een andere Lidstaat van de Europese Unie zal studeren, zal de verblijfsvergunning de vermelding 'student' en 'mobiliteitsprogramma' bevatten.

 

Het gaat over studenten die niet beschikken over:

 • de nationaliteit van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte; of
 • de Zwitserse nationaliteit.

 

Zij volgen hun studies aan een Belgische instelling voor hoger onderwijs.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Studenten met een verblijfsvergunning type A met vermelding 'student' of 'student' 'mobiliteitsprogramma' mogen zonder single permit werken en dit:

 • onbeperkt tijdens de schoolvakanties;
 • gedurende maximum twintig uur per week buiten de schoolvakanties en voor zover hun tewerkstelling verenigbaar is met hun studies.

 

Ook gewezen studenten met een verblijfsvergunning type A met vermelding 'werk zoeken' mogen werken zonder single permit.

Voor hen gelden geen verder beperkingen. Van zodra de student een passende loontrekkende activiteit in België vindt, zal hij wel de normale regels moeten volgen om een 'single permit' te bekomen.

 

Studenten of gewezen studenten met een bijlage 15 kunnen ook zonder single permit werken. De voorwaarden die hierboven vermeld staan, blijven wel van toepassing.

 

Buitenlandse mobiele studenten en grensstudenten met een bijlage 33 mogen zonder single permit werken en dit:

 • onbeperkt tijdens de schoolvakanties;
 • gedurende maximum twintig uur per week buiten de schoolvakanties en voor zover hun tewerkstelling verenigbaar is met hun studies.
Bron:
Koninklijk besluit van 13 oktober 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de studenten, BS 19 oktober 2021, 107.792.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.