Feedback
ella
De federale regering voorziet een financiële steunmaatregel voor werkgevers die bijzonder zwaar getroffen zijn door de recente maatregelen ter bestrijding van de pandemie. Eind december 2021 werden hun activiteiten beperkt of moesten ze volledig sluiten.  
 
Steun
 
De steun bestaat uit een compensatiepremie in het 1ste of 2de kwartaal 2022. Dit vermindert de loonkost voor de werkgever in deze periode en kan helpen om ontslagen te vermijden.
 
De premie is gelijk aan het bedrag van de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor het 2de of 3de of 4de kwartaal 2021.  De werkgever ontvangt het meest gunstige bedrag van de drie.
 
De RSZ staat in voor de berekening en kent de premie ook toe op voorwaarde dat de werkgever eenaanvraagdoet én voldoet aan bepaalde voorwaarden.
 
In onze nieuwsbrief van 21 januari 2022 gaven we reeds een eerste toelichting.
 
Toepassingsgebied
 
Initieel toepassingsgebied
Aanvankelijk was deze steun bestemd voor werkgevers uit de privésector met een hoofdactiviteit in de evenementensector en bijkomend discotheken, dancings en binnenspeeltuinen gesloten voor het publiek in toepassing van het zogenaamde 'pandemie-besluit' van 28 oktober 2021 (gewijzigd door het besluit van 4 december 2021).   
 
Uitbreiding
De doelgroep wordt verder uitgebreid tot werkgevers uit andere sectoren - eveneens gesloten voor het publiek - met een hoofdactiviteit (in termen van tewerkstelling) die voornamelijk in binnenruimten plaatsvindt. 
 
Komen in aanmerking voor deze uitbreiding:
 
 • subtropische zwembaden;
 • trampolineparken;
 • bowlingzalen;
 • snooker- en biljartzalen;
 • dartszalen;
 • inrichtingen voor paintballgames en lasergames;
 • escape rooms.
 
De RSZ zal de hoofdactiviteit van de werkgever die een aanvraag indient, controleren vooraleer de premie toe te kennen.
 
U kan in detail nalezen hoe de selectie van de beoogde werkgevers gebeurt in de tussentijdse instructies van de RSZ.
 
Voorwaarden
 
 1. De werkgever moet de premie aanwenden om tewerkstelling te behouden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.

  Concreet is de premie begrensd tot 80% van de aan de RSZ aangegeven brutolonen, met inbegrip van de socialezekerheidsbijdragen voor de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. 
  Men houdt geen rekening met de brutolonen en de RSZ-bijdragen voor werknemers ontslagen in deze periode, met uitzondering van de werknemers ontslagen om dringende reden.
 
 1. Om recht te hebben op een premie mag de werkgever in het eerste en tweede kwartaal 2022:
  • geen dividenden uitkeren aan aandeelhouders;
  • geen bonussen betalen aan de leden van de Raad van Bestuur of het leidinggevend personeel;
  • geen eigen aandelen inkopen.

  Het niet-uitkeren van bonussen betekent dat de betrokkenen enkel de basisverloning mogen ontvangen, maar bijvoorbeeld geen aandelen, winstparticipaties of bijkomende voordelen.
   
  Merk op!
  Deze voorwaarde legt de werkgever enkel beperkingen op tijdens de eerste helft van 2022. De toekenning van bonussen of dividenden is geen probleem vanaf 1 juli 2022.
 
De RSZ zal a posteriori controles uitvoeren op het naleven van deze twee voorwaarden.
 
 1. Om voor de compensatiepremie in aanmerking te komen, moet de werkgever ten laatste op 15 mei 2022 via een beveiligde online toepassing een aanvraag bij de RSZ indienen. Vanaf 11 februari 2022 zou de online toepassing beschikbaar zijn.
  Gebruik volgende link naar het RSZ-portaal.
Let op!
Het is aangewezen de aanvraag in te dienen vóór 26 februari 2022. Op die manier kan u de steun sneller ontvangen. 

Bij een aanvraag vóór 26 februari 2022 ontvangt de werkgever eerst een voorlopige premie, berekend op basis van de gegevens van het 2de en het 3de kwartaal 2021. De berekening gebeurt al eind februari 2022.  De werkgever ontvangt het hoogste bedrag van de twee.
Dit zal in eerste instantie aangewend worden voor betaling van de verschuldigde bijdragen voor het 1e kwartaal 2022. 
Later - eind mei 2022 - gebeurt dan de berekening van de definitieve premie (op basis van de gegevens van het 2de, 3de en 4de kwartaal 2021). Dat kan eventueel nog een aanvulling meebrengen (en dienen voor de betaling van de verschuldigde bijdragen voor het 2e kwartaal 2022).

De werkgever die zijn aanvraag pas tussen 26 februari 2022 en 15 mei 2022 indient, kan enkel recht hebben op de definitieve premie, berekend op basis van de gegevens van het 2de, 3de en 4de kwartaal 2021. Dit kan pas gebeuren eind mei 2022. De werkgever ontvangt het hoogste bedrag van de drie. Dat bedrag zal in eerste instantie dienen voor betaling van de verschuldigde bijdragen voor het 2e kwartaal 2022.
 
Premieberekening en aanvraagprocedure
 
We verwijzen naar de RSZ-instructies voor de details van:
 
 • de berekeningswerkwijze;
 • de aanvraagprocedure; en
 • de communicatiewijze door de rijksdienst (bij voorkeur via de e-box van de werkgever).
 
De RSZ zal werkgevers sterk aanmoedigen om hun elektronische e-box te activeren als dat nog niet gebeurd is.
 
De aanvraagprocedure en communicatie zijn afgestemd op het type van werkgever:
 
 • De aanvraagprocedure is eenvoudiger voor werkgevers:
  • uit de evenementensector voor wie de RSZ al eerder de hoofdactiviteit heeft nagegaan; of
  • van wie de hoofdactiviteit herkenbaar is op basis van hun werkgeverscategorie of NACE-code.
 
 • De andere werkgevers die een aanvraag doen, zullen in hun aanvraag aanvullende informatie in verband met hun hoofdactiviteit moeten geven. 
  Op basis van die informatie zal de RSZ nagaan of de werkgever recht heeft op de compensatiepremie.
 
Vanaf wanneer?
 
De regeling is van toepassing vanaf 1 januari 2022. 
 
De wetgeving is nog in volle voorbereiding.
 
Opgelet!
Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en voorlopige RSZ-instructies.  De regeling kan nog wijzigen. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
Gevolgen voor de werkgever
De werkgevers die voldoen aan de voorwaarden en aanspraak willen maken op een compensatiepremie dienen zelf een aanvraag in te dienen. Dit moet ten laatste gebeuren op 15 mei 2022 via een beveiligde online toepassing bij de RSZ.
 
Vanaf 11 februari 2022 zou de online toepassing beschikbaar zijn.
Gebruik volgende link naar het RSZ-portaal om uw aanvraag in te dienen.
 
Het is aangewezen de aanvraag in te dienen vóór 26 februari 2022. Op die manier kan u de steun sneller ontvangen. 
 
Wat betekent dit voor de publieke sector?
De steunmaatregel is enkel bedoeld voor werkgevers onderworpen aan de cao-wetgeving. Bijgevolg is de regeling niet relevant voor de meeste werkgevers uit de publieke sector.
Bron:
Wetsontwerp nr. 2430 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, www.dekamer.beRSZ-instructies voor de werkgevers van 4 februari 2022

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.