Forfaitair huidig jaarloon

Voor de bediende ontslagen tijdens een periode van deeltijds ouderschapsverlof/palliatief verlof moet rekening gehouden worden met de loonelementen alsof de bediende zijn prestaties niet had verminderd.

In geval van verbreking tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting, mits toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, moet rekening gehouden worden met het normale voltijdse loon zonder inachtname van de bijzondere omstandigheden van de tewerkstelling

Opgelet!

De loongegevens uit deze rubriek worden ook gebruikt om de uitwinningsvergoeding van de handelsvertegenwoordiger te berekenen.

Voor de berekening van de uitwinningsvergoeding van de bedienden verbroken tijdens deze periodes moet echter wel het deeltijdse loon ingevuld worden.

Ben je geconfronteerd met zo’n situatie, dan zal je de berekening twee keer moeten uitvoeren:

  • voor berekening van de opzeggingsvergoeding: met loongegevens alsof de prestaties niet verminderd werden;
  • voor de berekening van de uitwinningsvergoeding: met de deeltijdse loongegevens.