Berekening voordeel alle aard voor bedrijfswagens
Brandstoftype
Cataloguswaarde (Voorbeelden)
Leeftijd van de auto
CO2
Eigen bijdrage (maandelijks)
Werknemer
Resultaat
Maand Jaar
Voordeel alle aard 0,00 0,00
Eigen bijdrage 0,00 0,00
Voordeel alle aard, na bijdrage 0,00 0,00
Werkgever
Resultaat
Verworpen uitgaven 0,00
Extra belastingen (*) 0,00
(*) Op de verworpen uitgave is een belasting verschuldigd van 29,58 % (in de vennootschaps- of rechtspersonenbelasting).
Berekening voor bedrijfswagens

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, ontstaat er een belastbaar voordeel alle aard (VAA) in hoofde van de verkrijger.

In principe zijn voordelen van alle aard belastbaar voor hun werkelijke waarde bij de verkrijger. Voor bepaalde soorten wordt de waarde echter forfaitair bepaald. Dit is onder meer het geval voor de terbeschikkingstelling van bepaalde types van bedrijfswagens.