Samenstelling jaarloon bediende (EUR)

Voor de samenstelling van het jaarloon houd je rekening met de contractuele loonelementen waarop de werknemer aanspraak kan maken op:

  • 31.12.2013 voor de berekening van de deel I - rugzak - van de opzeggingstermijn
  • het ogenblik van de verbreking voor de berekening van de opzeggingsvergoeding.