Samenstelling jaarloon bediende (EUR)

Voor de samenstelling van het jaarloon houd je rekening met de contractuele loonelementen waarop de werknemer aanspraak kon maken op 31.12.2013.

Pas op! Voor een bediende die deeltijds was tewerkgesteld op 31.12.2013, moet je het deeltijds jaarloon omzetten naar een fictief voltijds jaarloon. Met dit fictief voltijds jaarloon houd je rekening om de rubriek forfaitair jaarloon in te vullen.

Voorbeeld omzetting van een deeltijds jaarloon naar een fictief voltijds jaarloon:

  • het voltijds regime in de onderneming = 38 u/week
  • het deeltijds regime van de bediende = 22 u/week
  • het werkelijke jaarloon van de deeltijdse bediende = 18.600 euro
  • het fictief voltijds loon van de bediende = 18.600 euro x 38/22 = 32.127,27 euro