Forfaitair jaarloon op 31/12/2013

Pas op! Maak je gebruik van de rubriek ‘forfaitair jaarloon’ op 31.12.2013 (> of ≤ 32.254 euro), dan gaat de berekeningstool ervan uit dat de gebruiker, voor een bediende die deeltijds was tewerkgesteld op 31.12.2013, zelf rekening houdt met fictief voltijds jaarloon van de werknemer op dat ogenblik. Bij het gebruik van deze rubriek kan de tool geen fictief voltijds jaarloon berekenen.

Bij het gebruik van de losse loonelementen is dit wel het geval. Dit gebeurt aan de hand van de ‘tewerkstellingsbreuk op 31.12.2013’.