Loading...
Personalia
Gezin

Valide Mindervalide
Kinderen
65+ mantelzorg
65+ overgangsmaatregel
Anderen
Contract
Loon
Voordelen


Bruto naar netto: € {{resultaat.nettoMaandloon | number : 2}} Netto naar bruto: € {{resultaat.brutoMaandloon | number : 2}} Bruto naar loonkost: € {{resultaat.totaleLoonkost | number : 2}} Loonkost naar bruto: € {{resultaat.brutoMaandloon | number : 2}}

Bruto maandloon € {{resultaat.invoerModel.loongegevens.brutoMaandloon | number : 2}} Bruto uurloon € {{resultaat.invoerModel.loongegevens.brutoUurloon | number : 4}} Netto maandloon € {{resultaat.invoerModel.loongegevens.nettoMaandloon | number : 2}} Netto uurloon € {{resultaat.invoerModel.loongegevens.nettoUurloon | number : 4}} Totaal jaarloonkost € {{resultaat.invoerModel.loonkostgegevens.totaleJaarLoonkost | number : 2}} Toon meer

{{resultaat.invoerModel.persoongegevens.persoonsNaam}} {{resultaat.invoerModel.persoongegevens.persoonsVoornaam}}

Werknemer is mindervalide

{{vm.vertaalParameter(resultaat.parameters, resultaat.invoerModel.persoongegevens.burgerlijkeStaat, '0268'); }}

Beroepsinkomen partner: {{vm.vertaalParameter(resultaat.parameters, resultaat.invoerModel.gezingegevens.beroepPartner, '0269');}}

Partner is mindervalide

{{resultaat.invoerModel.gezingegevens.aantalValideKinderen}} Valide kinderen

{{resultaat.invoerModel.gezingegevens.aantalMindervalideKinderen}} Mindervalide kinderen

{{resultaat.invoerModel.gezingegevens.aantalMantelzorg}} 65+ mantelzorg

{{resultaat.invoerModel.gezingegevens.aantalValideOuderDan65}} Valide 65+ overgangsmaatregel

{{resultaat.invoerModel.gezingegevens.aantalMindervalideOuderDan65}} Mindervalide 65+ overgangsmaatregel

{{resultaat.invoerModel.gezingegevens.aantalValideJongerDan65}} Valide anderen

{{resultaat.invoerModel.gezingegevens.aantalMindervalideJongerDan65}} Mindervalide anderen

{{vm.vertaalParameter(resultaat.parameters, '0' + resultaat.invoerModel.contractgegevens.statuut, '0256');}}

{{vm.vertaalParameter(resultaat.parameters, resultaat.invoerModel.specifiekegegevens.afwijkendStatuut, '0929', 'longDescription');}}

{{vm.vertaalParameter(resultaat.parameters, resultaat.invoerModel.specifiekegegevens.soortContract, '0256');}} met solidariteitsbijdrage zonder solidariteitsbijdrage

{{vm.vertaalParameter(resultaat.parameters, resultaat.invoerModel.contractgegevens.regime, '0062');}}

{{resultaat.invoerModel.contractgegevens.aantalUrenPerWeek | number : 2}} / {{resultaat.invoerModel.contractgegevens.maatmanUrenPerWeek | number : 2}} u

Brutoloon {{resultaat.brutoMaandloon | number : 2}}
Commissieloon {{resultaat.commissieloon | number : 2}}
Premies {{resultaat.premies | number : 2}}
Andere voordelen in natura {{resultaat.andereVoordelenInNatura | number : 2}}
RSZ {{resultaat.rsz * -1 | number : 2}}
Andere belastbare bedragen {{resultaat.andereBelastbareBedragen | number : 2}}
Voordeel in natura firmawagen {{resultaat.voordeelInNaturaFirmawagen | number : 2}}
Voorheffing {{resultaat.voorheffing * -1 | number : 2}}
Supplement voorheffing {{resultaat.supplementVoorheffing * -1 | number : 2}}
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid {{resultaat.bijzondereBijdrage * -1 | number : 2}}
Bijdrage werknemer groepsverzekering {{resultaat.bijdrageWerknemerGroepsverzekering * -1 | number : 2}}
Bijdrage werknemer maaltijdcheques {{resultaat.bijdrageWerknemerMaaltijdcheques * -1 | number : 2}}
Bijdrage werknemer firmawagen {{resultaat.bijdrageWerknemerFirmawagen * -1 | number : 2}}
Andere netto-inhoudingen {{resultaat.andereNettoInhoudingen * -1 | number : 2}}
Sociaal abonnement {{resultaat.sociaalAbonnement | number : 2}}
Fietsvergoeding {{resultaat.fietsvergoeding | number : 2}}
Terugbetaalde kosten {{resultaat.terugbetaaldeKosten | number : 2}}
Andere voordelen in natura {{resultaat.andereVoordelenInNatura * -1 | number : 2}}
Voordeel in natura firmawagen {{resultaat.voordeelInNaturaFirmawagen * -1 | number : 2}}
Netto {{resultaat.nettoMaandloon | number : 2}}
Maaltijdcheques {{resultaat.maaltijdcheques | number : 2}}
Netto {{resultaat.nettoMaandloon | number : 2}}
Extra inhoudingen {{resultaat.extraInhoudingen | number : 2}}
Extra vergoedingen {{resultaat.extraVergoedingen * -1 | number : 2}}
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid {{resultaat.bijzondereBijdrage | number : 2}}
Voorheffing {{resultaat.voorheffing | number : 2}}
RSZ {{resultaat.rsz | number : 2}}
Brutoloon {{resultaat.brutoMaandloon | number : 2}}