Loading...
Simulatie Bruto - Netto Powered by
 
Personalia

Naam  

Voornaam  

Burgerlijke staat   

  ?

Gezin

Beroepsinkomen partner     ?


?
  Valide Mindervalide  
Kinderen  
65+ mantelzorg  
65+ overgangsmaatregel   
Anderen  
Contract

Regime   

Uren per week   

Gem. aantal werkdagen per week   ?

Loon

Bruto maandloon   

Bruto uurloon   

Netto maandloon   

Netto uurloon   

Voordelen

Sociaal abonnement    

Soort vervoer   

Bedrag per maand   

Fietsvergoeding ?   

Aantal KM enkel   

Bedrag per KM   

Groepsverzekering ?   

Bijdrage werknemer   

Bijdrage werkgever   

Firmawagen ?   

Bijdrage werknemer   

CO2-Uitstoot (g/km)   

Cataloguswaarde   

Datum eerste inschrijving (dd/mm/jjjj)   

Type brandstof   

Maaltijdcheques ?   

Bijdrage werkgever   

Bijdrage werknemer   


Terugbetaalde kosten per maand   

Maandelijks commissieloon   

Maandelijkse premies   

Andere netto-inhoudingen   Loonsimulatie is een momentopname afhankelijk van de gegevens die gehanteerd worden. SD WORX is niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van eender welke aard.
  • {{vm.getValconMessage(valcon.code)}}
Resultaat
Brutoloon RSZ Voorheffing Bijzondere bijdrage sociale zekerheid Extra vergoedingen Extra inhoudingen Netto
{{vm.resultaat.brutoMaandloon | number : 2}} - {{vm.resultaat.rsz | number : 2}} - {{vm.resultaat.voorheffing | number : 2}} - {{vm.resultaat.bijzondereBijdrage | number : 2}} + {{vm.resultaat.extraVergoedingen | number : 2}} - {{vm.resultaat.extraInhoudingen | number : 2}} = {{vm.resultaat.nettoMaandloon | number : 2}}
Netto Extra inhoudingen Extra vergoedingen Bijzondere bijdrage sociale zekerheid Voorheffing RSZ >Brutoloon
{{vm.resultaat.nettoMaandloon | number : 2}} + {{vm.resultaat.extraInhoudingen | number : 2}} - {{vm.resultaat.bijzondereBijdrage | number : 2}} + {{vm.resultaat.bijzondereBijdrage | number : 2}} + {{vm.resultaat.voorheffing | number : 2}} + {{vm.resultaat.rsz | number : 2}} = {{vm.resultaat.brutoMaandloon | number : 2}}