Feedback
ella
De definitie van wat een kleine vennootschap is, verandert op fiscaal vlak.
 
Dit heeft een impact voor een beperkt aantal werkgevers voor een beperkt aantal vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.
 
Welke rechtspersonen?
 
De wijziging heeft enkel een gevolg voor rechtspersonen die voor het vennootschapsrecht geen vennootschap zijn, maar dat wel zijn op fiscaal vlak.
 
Deze uitbreiding heeft geen gevolg voor :
 • vennootschappen volgens het vennootschapsrecht: NV, BV, CV, VOF, CommV, SE of SCE;
 • (Internationale) vzw’s die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting.
 
Dit heeft wel gevolgen voor rechtspersonen zoals (i)vzw’s die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of buitenlandse entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid.
 
Welke vrijstellingen?
 
Om bijkomende voordelen of vrijstellingen te genieten, geldt de voorwaarde van kleine vennootschap bij volgende vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing:
 • IPA korting;
 • opleiding;
 • startende onderneming;
 • wetenschappelijk onderzoek privé ondernemingen - onderzoekers met bachelorsdiploma’s.
 
Reden wijziging
 
Voor de toetsing op fiscaal vlak of men al dan niet een kleine vennootschap is, verwijst men naar de groottecriteria die van toepassing zijn voor vennootschappen in het vennootschapsrecht. 
 
Bepaalde rechtspersonen zoals verenigingen (vzw’s) vallen hierdoor sowieso uit de boot.
 
Vanuit het vennootschapsrecht is een vzw immers geen vennootschap. Een vzw is een vereniging.
 
Men schrapt nu de verwijzing naar het vennootschapsrecht en voert een eigen fiscale definitie in.
 
Zo kunnen ook andere rechtspersonen die een onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevend aard genieten van deze vrijstellingen.
Uiteraard mits zij beantwoorden aan de definitie van 'kleine vennootschap' en ook de andere voorwaarden voldaan zijn.
 
Zo voorkomt men de uitsluiting van rechtspersonen zoals vzw's, die fiscaal wel een vennootschap zijn, maar dit niet zijn op vennootschapsrechtelijk vlak.
 
Fiscale definitie kleine vennootschap
 
Een kleine vennootschap is een rechtspersoon die:
 • op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6,WVV een kleine vennootschap is; of
 • op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria opgenomen in dit artikel 1:24, §§ 1 tot 6, wanneer dit artikel 1:24 niet op haar van toepassing is.
 
Vanaf wanneer?
 
De nieuwe definitie treedt in werking op 25 juli 2022.
Bron:
Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15 juli 2022.
Een werkgever is een kleine onderneming indien hij:
 • als een kleine vennootschap beschouwd wordt op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6,WVV ; of
 • een natuurlijke persoon is die op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria van het voormelde artikel 1:24, §§ 1 tot 6,WVV.
 
Een kleine vennootschap is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:
 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000 EUR;
 • balanstotaal: 4.500.000 EUR.
 
 
Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal berekend op geconsolideerde basis.
 
Bij overschrijding van meer dan één van de hierboven opgesomde criteria (of wanneer ze niet meer worden overschreden), heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet.
 
In dat geval gaan de gevolgen hiervan in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar gedurende hetwelk op balansdatum meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden.
 
Door een éénmalige overschrijding zal een vennootschap haar statuut van kleine vennootschap dus niet verliezen.
Het omgekeerde geldt ook. Wanneer een vennootschap meer dan één criterium éénmalig niet overschrijdt, zal deze niet direct een kleine vennootschap worden.
 
Voor een rechtspersoon die geen vennootschap is, past men deze criteria naar equivalent toe voor de fiscale beoordeling of een rechtspersoon een kleine vennootschap is.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.