Feedback
ella
Het sociaal strafwetboek duidt de sociaal inspecteurs aan om in ondernemingen te controleren of de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nageleefd worden.
Het betreft onder meer de controle van de maatregelen in verband met de ‘social distancing’ en het nemen en toepassen van passende preventiemaatregelen (eventueel dragen van een mondmasker, noodzakelijke handhygiëne voor het personeel, …).
Inbreuken worden bestraft met een sanctie van niveau 2. 
 
Gevolgen voor de werkgever
Werkgevers die de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus niet naleven, kunnen door sociaal inspecteurs gesanctioneerd worden met een sanctie van niveau 2.
Bron:
Hoofdstuk 6 van bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24/06/20 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers
Steeds meer ondernemingen hervatten hun activiteiten en steeds meer werknemers keren terug naar hun werkplek. Dit kan tot nieuwe besmettingshaarden leiden. Het is dus van essentieel belang dat de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken, ook binnen de ondernemingen strikt worden nageleefd.
De werkgever moet op de werkvloer de nodige maatregelen treffen om de ‘social distancing’ te kunnen naleven. Is dit niet mogelijk, dan moet de werkgever de nodige preventiemaatregelen nemen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te voorzien.
Om er op toe te zien dat bedrijven de nodige maatregelen treffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, past men het sociaal strafwetboek aan. Zo duidt het sociaal strafwetboek bijkomende sociaal inspecteurs aan voor het uitoefenen van de nodige controles. Daarnaast breidt men het sociaal strafwetboek uit met een sanctie voor vastgestelde inbreuken.
Het sociaal strafwetboek duidt een aantal sociale inspecteurs aan om in ondernemingen te controleren op de naleving van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn vervat in het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Concreet gaat het vooral over de controle van de maatregelen in verband met de ‘social distancing’ en het nemen en toepassen van passende preventiemaatregelen.
De sociaal inspecteurs van de algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk krijgen de versterking van volgende sociaal inspecteurs om de inbreuken vast te stellen :
  • de algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten;
  • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
  • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
  • FEDRIS;
  • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • het Rijksdienst voor de sociale verzekering der zelfstandigen.
 
Los van hun normale bevoegdheden krijgen deze inspecteurs bijkomende bevoegdheden die normaal gezien voorbehouden zijn aan de sociaal inspecteurs van het Toezicht op het welzijn op het werk. Ze mogen bijvoorbeeld passende maatregelen voorschrijven of specifieke verboden opleggen. Deze bevoegdheden zijn beschreven in de artikelen 43 tem 49 van het Sociaal Strafwetboek.
Stelt een sociaal inspecteur een inbreuk vast, dan wordt de werkgever bestraft met een sanctie van niveau 2:
Hetzij administratieve geldboete:
Hetzij strafrechtelijke geldboete:
25 - 250 EUR
50 - 500 EUR
Inclusief opdeciemen: 200 - 2.000 EUR
inclusief opdeciemen: 400 - 4.000 EUR
De geldboete is te vermenigvuldigen met het aantal werknemers waarvoor men de inbreuk vaststelt.
De nieuwe maatregelen treden in werking op 3 juli 2020.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.