Feedback
ella
De meeste COVID-19 steunmaatregelen lopen tot 30 juni 2021. Het economisch herstel blijft echter nog steeds onzeker.
 
Het kernkabinet van de federale regering besloot daarom een hele reeks lopende steunmaatregelen te verlengen tot en met 30 september 2021.
 
Enkele maatregelen zijn al voorzien voor het 3de kwartaal 2021. Die blijven uiteraard ongewijzigd van toepassing.
 
Hierna sommen we de verlengde maatregelen op die rechtstreeks belang hebben in de relatie werkgever - werknemer. 
 
Steun aan bedrijven verlengd tot 30 september 2021
 
 • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona volgens de eenvoudige procedure voor alle sectoren en bedrijven;
 
 • niet-toepassing van sancties door de RSZ bij het niet-betalen van de voorschotten én de mogelijkheid van het bekomen van een afbetalingsplan zonder sancties bij de RSZ;
 
 • een tewerkstellingspremie voor de reissector (verlenging van de doelgroepvermindering naar het 3de kwartaal; modaliteiten nog te bepalen);
 
 • RSZ-doelgroepvermindering (G7) voor evenementensector met inbegrip van de culturele en huwelijkssector voor maximum 5 werknemers.
  Dit is nu al voorzien voor het 2de en 3de kwartaal 2021;
 
 • RSZ-doelgroepvermindering (G7) voor hotelsector voor maximum 5 werknemers per vestiging.
  Dit is tot nu toe enkel voorzien voor het 2de kwartaal 2021. De modaliteiten voor het 3de kwartaal moet men nog bepalen;
 
 • RSZ-vermindering 'relance' voor werkgevers in alle sectoren die een bepaalde toename aan arbeidsvolume realiseren in het 3de kwartaal 2021.
  Betreft een vermindering voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid en een hoger verminderingsforfait voor de hardst getroffen sectoren.
  Deze regeling is nog in voorbereiding en is gepland voor het derde kwartaal 2021.
 
 • aanmoediging studentenarbeid (met beperkte solidariteitsbijdragen) in alle sectoren.
  De uren tellen niet mee voor het jaarlijkse contingent van 475 uren;
 
 • voor de horeca-werkgevers een eenmalige vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld in 2021. Deze beslissing maakte de federale regering al eerder bekend. 
 
Extra werknemers voor cruciale sectoren tot 30 september 2021
 
 • verhoogd quotum aan vrijwillige overuren (tot 220 uren) in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten, te gebruiken in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021.  
  We veronderstellen dat het gebruik ook in het 3de kwartaal 2021 mogelijk zal zijn. 
 
 • het vergemakkelijken van de tijdelijke detachering van werknemers naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs;
 
 • tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs;
 
 • toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs;
 
 • toelating voor zorgcentra om vrijwilligers in te zetten en de verlenging van het COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers;
 
 • maatregelen inzake cumul pensioen en tijdelijke werkloosheid en het behoud van opbouw tweede pijler bij tijdelijke werkloosheid;
 
 • de mogelijkheid om tijdskrediet/loopbaanonderbreking te schorsen voor terugkeer naar de werkgever;
 
 • tijdelijke optrekking van het contingent studentenarbeid in de zorg en het onderwijs.
  Dit loopt al tot en met 30 juni 2021.
 
Steun aan werknemers of werklozen verlengd tot 30 september 2021
 
 • verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid; 
 
 • de uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind;
 
 • aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van de uitkering tijdelijke werkloosheid te komen;
 
 • bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen;
 
 • thuiswerkvergoeding in de privésector: verhoogd sociaal en fiscaal vrijgesteld bedrag;
 
 • soepele toegang tot de kunstenaarswerkloosheid.
 
U kan de volledige lijst van maatregelen raadplegen op de website van de Eerste Minister.
 
Opgelet!
Deze informatie is gebaseerd op een persbericht. Wijzigingen zijn nog mogelijk. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Bron:
Persbericht premier van 18 mei 2021

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.