Feedback
ella
Veel werkgevers stellen kosteloos een PC, laptop, tablet, GSM of smartphone ter beschikking van hun werknemers. Indien de werknemers die apparaten ook voor private doeleinden mogen gebruiken, is er een voordeel waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.
 
De waarde van het voordeel wordt vaak forfaitair bepaald.  Deze forfaits wijzigen vanaf 1 januari 2018.  Ze zullen voortaan ook gelijk zijn voor de RSZ en de fiscus. Een overzicht:
 
 
Maandelijks forfait voor gratis privégebruik bij terbeschikkingstelling vanaf 1 januari 2018
PC of laptop
6 EUR
Tablet
3 EUR
GSM / smartphone (toestel)
3 EUR
Telefoonabonnement
4 EUR
Internetabonnement
5 EUR, eenmalig indien meerdere verbindingen
 
De forfaits voor PC en laptop liggen lager dan de huidige waardering.  Voor tablets is er momenteel geen forfaitaire waardering. In principe moet dan de reële waarde weerhouden worden.  PC, laptops en tablet worden dus goedkoper.
 
Voor een GSM of smartphone met telefoonabonnement en internetverbinding wijzigt de waardering van het voordeel amper.  Wel belangrijk is de splitsing: voortaan zullen het toestel, het telefoonabonnement en de internetverbinding apart gewaardeerd worden.
 
Deze forfaits gelden enkel bij gratis terbeschikkingstelling van het apparaat of het abonnement.  Wanneer een werkgever geheel of gedeeltelijk tussenkomt in de aankoop of het gebruik van de apparatuur, gelden deze forfaits niet.
 
Opgelet!
Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpbesluiten. Wijzigingen zijn dus nog steeds mogelijk. De informatie geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
Gevolgen voor de werkgever
Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de forfaits van het voordeel voor privégebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, laptop, tablet, GSM of smartphone.  Op het forfaitair voordeel zijn sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd. 
 
U bekijkt best de impact van deze nieuwe forfaits op de situatie in uw bedrijf. 
Bron:
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, §2, 2° van het RSZ-besluit van 28 november 1969 en ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18, §3, 10° van het KB/WIB92
Veel werkgevers stellen kosteloos een PC, laptop, tablet, GSM of smartphone ter beschikking van hun werknemers. De toestellen, soms met bijhorend abonnement en internetaansluiting, zijn in principe arbeidsgereedschap waarmee de werknemer zijn job kan uitvoeren.  
 
Indien de medewerker het materiaal ook enkel voor professionele doeleinden mag gebruiken, is er geen belastbaar of aan sociale bijdragen onderworpen voordeel.
 
Wanneer gratis privégebruik wel mag, is de situatie anders.  De werknemer kan immers voor privé doeleinden op kosten van de werkgever bellen en surfen. Dan is er wel een voordeel waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.  Dat voordeel is in principe de reële waarde van het voordeel bij de gebruiker (de werknemer).
 
Forfaitaire waardering
 
Omdat de reële waarde soms moeilijk te berekenen is en aanleiding kan geven tot betwisting, hanteren fiscus en RSZ in bepaalde gevallen een forfaitaire waardering.  Dat is zo voor het kosteloos privégebruik van een PC, een laptop of een mobiele telefoon.  Ze hanteren echter niet altijd dezelfde forfaitaire bedragen.  Bovendien is er voor sommige apparaten, zoals bijvoorbeeld een tablet, geen duidelijk forfait.  Tenslotte zijn bepaalde forfaits niet meer in overeenstemming met de huidige, reële kost van het apparaat.
 
Om aan die problemen te verhelpen, komen er vanaf 1 januari 2018 nieuwe sociale en fiscale forfaits.  We lichten die hier toe.  Hou er wel rekening mee dat de nieuwe regels nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn.  De informatie geldt dus onder voorbehoud.
 
Alleen bij terbeschikkingstelling
 
De nieuwe regels gelden enkel bij terbeschikkingstelling van apparaten en/of abonnementen. Er is sprake van een terbeschikkingstelling door de werkgever wanneer hij zelf materiaal en toestellen aankoopt (of huurt, least, …) en deze vervolgens door zijn werknemers laat gebruiken.
 
Ook wanneer de internetfactuur op naam van de werkgever wordt gesloten en de bijhorende kosten ten laste worden genomen door de werkgever, is er sprake van een terbeschikkingstelling door de werkgever.  Anders gezegd: de werknemer is geen eigenaar van het materiaal, noch titularis van het telefoonabonnement, noch schuldenaar van de internetfacturen.  Hij is enkel een gebruiker.
 
De forfaits gelden niet voor situaties waarin er geen terbeschikkingstelling is.  Zo wordt ‘bring your own device’, waarin de werkgever een kostenvergoeding betaalt voor het professioneel gebruik van een privétoestel de werknemer en/of geheel of gedeeltelijk tussenkomt in de aankoop van een toestel door de werknemer, niet rechtstreeks door deze nieuwe reglementering geviseerd.
 
Het kosteloos privégebruik van een desktop of laptop, met eventueel bijhorende randapparatuur (bijvoorbeeld een printer) wordt momenteel gewaardeerd aan 15 euro per maand of 180 euro per jaar.  
 
Vanaf 1 januari 2018 daalt het forfait aanzienlijk. Het wordt 6 euro per maand, of 72 euro per jaar.  Het forfait zal, net als vandaag, gelden per ter beschikking gesteld toestel.  Indien de werknemer met andere woorden een desktop én een laptop privé mag gebruiken zonder er voor te betalen, zullen sociale bijdragen en voorheffing verschuldigd zijn op 12 euro per maand.
Momenteel is er geen forfait voor een tablet voorzien.  In principe geldt dan de basisregel: het voordeel is de reële waarde bij de gebruiker.  Al oordeelt de RSZ wel dat een tablet die samen met een PC ter beschikking wordt gesteld, niet apart moet gewaardeerd worden.  De tablet wordt nu als het ware als ‘randapparatuur’ bij de PC beschouwd.
 
Vanaf 1 januari 2018 zal het kosteloos privégebruik van een tablet zowel door de fiscus als door de RSZ begroot worden op 3 euro per maand, of 36 euro per jaar. Ook hier geldt de regel dat het forfait geldt per toestel.  Een PC of laptop, samen met een tablet, komt dan op 9 euro per maand.
Voor het privégebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde internetverbinding geldt vandaag een forfait van 5 euro per maand of 60 euro per jaar.  In principe geldt dat forfait per verbinding of per abonnement.  Indien een werknemer een data- of internetverbinding op een laptop en op een smartphone privé mag gebruiken, wordt dat dus een forfait van 10 euro per maand.
 
Het forfait van 5 euro per maand of 60 euro per jaar wijzigt niet vanaf 1 januari 2018.  
Wat wel wijzigt, is de vermenigvuldiging indien er meerdere verbindingen zijn.  Het forfait blijft éénmalig vastgesteld, ongeacht of het een vaste of mobiele internetaansluiting is en ongeacht het aantal toestellen dat gebruik kan maken van de verbinding of het abonnement.
Geen wettelijke forfait, wel richtlijn van 12,5 euro per maand
 
Er zijn vandaag geen fiscale of sociale wettelijke forfaits voor een vaste of mobiele telefoonverbinding, een GSM of een smartphone.  De RSZ hanteert in zijn instructies wel bepaalde richtlijnen voor de GSM en de smartphone, die de fiscus in de praktijk soms volgt.  Al kan de fiscus er even goed van afwijken.  Daarom dringt een fiscale ruling zich regelmatig op.
 
De richtlijnen van de RSZ momenteel:
 
GSM ter beschikking gesteld (inclusief abonnement, gesprekskosten, toestel zelf en mobiel internet): 12,50 euro per maand of 150 euro per jaar, op voorwaarde dat:
  • de werkgever geen systeem heeft ingesteld waarbij hij het privé gebruik op een correcte manier bepaalt;
  • er geen duidelijk te grote discrepantie is tussen de mogelijkheden en de waarde van het toestel en het professionele gebruik dat de werknemer ervan maakt (bijvoorbeeld een smartphone met een waarde van 500 EUR voor een werknemer die voor zijn werk alleen telefonisch oproepbaar moet zijn).
 
Apart forfait voor toestel, telefoonabonnement en internetverbinding: 3, 4 en 5 euro per maand
 
Vanaf 1 januari 2018 wijzigt dit.  Er komen duidelijke forfaits in de sociale en fiscale reglementering voor een gratis ter beschikking gesteld vast of mobiel telefoonabonnement, een GSM of een smartphone, eventueel in combinatie met een internetabonnement.  Belangrijk is op te merken dat de waardering van het toestel, het telefoonabonnement en de internetverbinding gescheiden wordt.  Voor elk aspect zal een apart forfait gelden, en bij combinatie moeten de forfaits opgeteld worden.
 
Zo zullen volgende forfaits gelden:
  • voor een toestel (mobiele telefoon of smartphone) 3 euro per maand of 36 euro per jaar;
  • voor een vast of mobiel telefoonabonnement 4 euro per maand of 48 euro per jaar;
  • voor een internetverbinding of data-abonnement 5 euro per maand of 60 euro per jaar. Hou er wel rekening mee dat dit forfait slechts één keer geldt, ongeacht het aantal abonnementen.
 
De combinatie van een kosteloos ter beschikking gestelde smartphone, met gratis telefoon- en internetabonnement, komt zo op 12 euro per maand of 144 euro per jaar.  Dat is net iets lager dan het forfait van 12,5 euro per maand dat de RSZ onder bepaalde voorwaarden vandaag in haar richtlijnen hanteert.
 
Gefundeerde opsplitsing privé en professioneel gebruik
 
Naar onze mening blijft het ook mogelijk om een zogenaamd ‘georganiseerd systeem’ te hanteren, waarbij de werkgever een gefundeerde opsplitsing van privé- en professioneel gebruik maakt. Zo’n systeem kan bijvoorbeeld zijn: split-billing, een forfait per maand dat geacht wordt het beroepsgebruik te dekken of een procentuele verhouding tussen privé en beroepsgebruik.
 
Er is sprake van een aanvaardbaar systeem wanneer de werkgever kan aantonen dat hij:
  • de forfaits of percentages niet willekeurig heeft bepaald, maar kan verantwoorden vanuit de functie van de werknemers én;
  • de bedragen realistisch zijn.
 
Er ontstaat in deze situatie geen voordeel voor de werknemer.
 

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.