Feedback
ella
De regering besliste vorige zaterdag om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona algemeen te verlengen tot 31 augustus 2020.  Nadien zal er in principe nogmaals een verlenging zijn, maar dan slechts voor bepaalde sectoren.
 
Algemene verlenging tot 31 augustus
 
Tot eind augustus worden de huidige regels voor iedereen verlengd.  Recent hebben we vernomen wat dat concreet betekent.  Tot 31 augustus 2020:
 
 • blijft de tijdelijke werkloosheid overmacht gelden voor alle werkgevers volgens een sterk vereenvoudigde procedure (corona procedure).
  De procedure geldt zowel voor de overmachtssituaties rechtstreeks gelinkt aan het coronavirus, als voor economische redenen als gevolg van de coronacrisis. Het volstaat dat de werkgever een aangifte (ASR scenario 5) verricht. In de praktijk zal dat vaak via de loonberekening gebeuren. Hij hoeft geen kennisgeving aan de RVA, noch een uitkeringsaanvraag te doen (ASR scenario 2).
 
 • vervallen de verplichtingen in verband met de controlekaart, voor zowel de werknemer als de werkgever. Voor uitkeringsaanvragen tot 31 augustus 2020 moet de werkgever dus:
  • geen controleformulier bezorgen aan de werknemer;
  • het formulier bijgevolg ook niet inschrijven in het validatieboek.
 
 • moet de werknemer uitkeringen aanvragen via een vereenvoudigd formulier C3.2 -werknemer-CORONA;
 
 • blijft het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering (ongeacht de reden) onveranderd op 70% van het geplafonneerd loon. Ook de verhoging van de uitkering met 5,63 euro per werkloosheidsdag bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht blijft behouden;
 
 • blijft de versoepeling op vlak van vergoedbaarheidsvoorwaarden van toepassing voor een tijdelijk werkloze werknemer:
  • hij moet een vrijwillige activiteit niet aangeven;
  • cumul met een vergoeding als vrijwillige brandweerman, vrijwilliger van de civiele bescherming en vrijwillige ambulancier blijft mogelijk. De activiteit kan zonder formaliteiten gebeuren;
  • hij kan een bestaande bijkomstige activiteit verder uitoefenen zonder aangifte. De inkomsten beïnvloeden de werkloosheidsuitkeringen niet;
  • werknemers die een wettelijk pensioen ontvangen (ook 65-plussers) kunnen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen krijgen zonder aangifte van het pensioen. Het pensioen beïnvloedt de werkloosheidsuitkering niet.
 
 • blijft de bevriezing van de definitieve werkloosheidsuitkeringen van toepassing. Dit betekent dat de vergoedingsperiode waarin de werkloze zich bevindt op 1 april 2020 verlengd wordt tot 31 augustus 2020.  De uitkering daalt niet verder;
 
 • blijft de mogelijkheid voor de tijdelijk werkloze en de SWT-ter om het werk tijdelijk te hervatten in een vitale sector (PC 144, 145 of 146, land-, tuin- of bosbouw) met behoud van 75% van de werkloosheidsuitkering. De SWT-er mag het werk hervatten bij zijn ex-werkgever. Bij behoud van de aanvullende vergoeding, krijgt de vergoeding een gunstige behandeling ten aanzien van de RSZ (bijzondere bijdrageregeling ‘decava’).
 
Opgelet
 
Al deze informatie is in principe nog onder voorbehoud. De juridische teksten zijn nog niet rond, en de RVA vermeldt de info nog niet formeel op zijn website.  Toch is de informatie voldoende betrouwbaar.  We gaan er sterk vanuit dat er geen verrassingen meer zullen zijn.
 
Na 31 augustus?
 
De regering wil de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona na de zomer nogmaals verlengen, tot 31 december 2020.  Maar de verlenging zal beperkt zijn tot werkgevers in enkele sectoren, zoals de horeca, het toerisme of de evenementensector.  De precieze afbakening moet nog gebeuren.
 
Ook de terugkeer naar de ‘gewone’ tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen (of een vereenvoudigde vorm ervan) voor de andere werkgevers, is nog voer voor overleg.
Bron:

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.