Feedback
ella
Langer verlof voor mantelzorg vanaf 1 september
Uit het Belgisch Staatsblad van 20/08/2021
Gepubliceerd op 20/08/2021

Vanaf 1 september 2021 kunnen mantelzorgers 3 maanden per zorgbehoevende persoon opnemen. In geval van gedeeltelijke onderbreking is dit 6 maanden. Momenteel gaat het nog om respectievelijk 1 en 2 maanden.

 

We hebben deze uitbreiding in onze nieuwsbrief van 22 juni 2021 reeds aangekondigd. Maar toen wisten we nog niet dat de termijnen op 1 september in werking treden.

 

We herhalen hieronder de grote principes.

 

Wat is mantelzorgverlof?

 

Het mantelzorgverlof is een themaverlof, naast de andere themaverloven (ouderschapsverlof, verlof medische bijstand, palliatief verlof).

 

Sinds 1 september 2020 kunnen werknemers een erkenning aanvragen als mantelzorger voor de toekenning van sociale rechten. Zodra die erkenning rond is, kan de werknemer ook mantelzorgverlof opnemen.

 

De werknemer die dit mantelzorgverlof opneemt, heeft geen recht op loon maar krijgt een RVA-uitkering. De uitkering is dezelfde als bij themaverlof voor medische bijstand.

 

Verlenging van het mantelzorgverlof per zorgbehoevende persoon

 

Momenteel bedraagt het mantelzorgverlof per zorgbehoevende persoon:

  • 1 maand in volledige onderbreking;
  • of 2 maanden in 1/2de of 1/5de loopbaanonderbreking (enkel mogelijk voor voltijders).

 

Over de hele beroepsloopbaan kan een werknemer maximum 6 maanden voltijds of 12 maanden deeltijds mantelzorgverlof opnemen.

 

De regering trekt nu het mantelzorgverlof per zorgbehoefende persoon op tot:

  • 3 maanden volledige onderbreking, op te nemen in periodes van een maand of een veelvoud hiervan;
  • 6 maanden loopbaanonderbreking, op te nemen in periodes van 2 maanden of een veelvoud hiervan (enkel mogelijk voor voltijders).

 

Het maximum over de hele beroepsloopbaan blijft evenwel behouden, op 6 (volledig) en 12 maanden (gedeeltelijk).

 

Schriftelijke aanvraag in aaneengesloten periode

 

De werknemer kan per schriftelijke kennisgeving aan de werkgever slechts één aaneengesloten periode van verlof voor mantelzorg vragen.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Iedere werknemer die erkend mantelzorger is van een zorgbehoevende persoon heeft recht op mantelzorgverlof.

 

De werknemer kan het verlof nemen onder de vorm van een:

  • volledige schorsing van de prestaties;
  • vermindering van zijn prestaties tot 1/2de of met 1/5de.

 

Deeltijdse werknemers kunnen hun arbeidsovereenkomst enkel volledig schorsen.

 

De werknemer die van het recht gebruik wil maken, moet de werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Dit minstens 7 dagen vóór de aanvang van het verlof. In onderling schriftelijk akkoord kunnen de partijen een andere termijn overeenkomen.

Bron:
KB van 20/07/21 houdende uitvoering van artikel 100ter, §3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.