Feedback
ella
In onze nieuwsbrief van 17 mei jl. informeerden we jullie reeds over de responsabilisering van de betrokken partijen (werkgever, werknemer, ziekenfondsen) in het kader van het ‘Terug naar Werk’-plan om langdurig zieken efficiënter en sneller terug in het arbeidscircuit te krijgen.
 
In deze nieuwsbrief bespreken we de responsabilisering van de werknemers.
 
Om het Terug Naar Werk-traject te kunnen aanvatten, is de medewerking van de betrokken zieke vereist op twee vlakken.
 
Invullen van de vragenlijst
 
In het kader van het TNW-traject ontvangt de betrokken zieke tien weken na aanvang van de arbeidsongeschiktheid een vragenlijst van de adviserend arts van het ziekenfonds.
De zieke moet deze vragenlijst binnen een termijn van twee weken aan de adviserend arts bezorgen.
Als de adviserend arts de vragenlijst niet binnen een termijn van twee weken heeft ontvangen, vraagt hij aan de TNW-coördinator om contact op te nemen met de zieke.
 
Als er na dat contact nog altijd geen ingevulde vragenlijst is, kan de adviserend arts de betrokkene uitnodigen voor een medisch onderzoek.
 
Vervolgens maakt de adviserend arts een eerste inschatting van de resterende capaciteiten.
 
Eerste contact met de TNW-coördinator
 
De adviserend arts kan voor betrokken zieken waar een aangepaste tewerkstelling tot de mogelijkheden behoort, op verschillende momenten aan de TNW-coördinator vragen om iemand uit te nodigen voor een eerste gesprek. Dat eerste gesprek bouwt verder op de informatie van de vragenlijst. De TNW-coördinator bespreekt of de betrokkene zich al klaar voelt om terug aan het werk te gaan en welke hulp daarbij nodig is.
 
Responsabilisering
 
Een koninklijk besluit zal de financiële responsabilisering bepalen.
 
Het zal de voorwaarden en de toekenning van de uitkeringen bepalen, wanneer de betrokken zieke zonder geldige rechtvaardiging afwezig is
  • op het medisch onderzoek bij de adviserend arts;  
  • of op het eerste contactmoment met de TNW-coördinator.
 
De zieke kan zijn afwezigheid rechtvaardigen door medische of niet-medische elementen.
 
Het dagbedrag van de uitkering van de zieke mag met niet meer dan 2,5 % verminderd worden.
 
Inwerkingtreding
 
Deze bepalingen treden in werking op 1 januari 2023 en zijn van toepassing op de gerechtigden van wie de periode van primaire ongeschiktheid ten vroegste op 1 januari 2023 aanvat.
 
Opgelet!
Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Bron:
Wetsontwerp van 24 juni 2022 betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de “terug naar werk-trajecten”, de Kamer, nr. 2714.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.