Feedback
ella
Vanaf 2019 zullen de toegangsvoorwaarden voor SWT op een aantal punten verstrengen. Dat lezen we in de arbeidsdeal en deels ook al in de bestaande wetgeving. Maar, het is nog te vroeg om volledige duidelijkheid te kunnen geven. Details zullen pas de komende weken en maanden duidelijk worden, naarmate de regering ontwerpwetgeving goedkeurt en de sociale partners een sociaal akkoord sluiten.
 
Toch vinden we het al nuttig om u een voorlopig overzicht te geven. Met uiteraard de waarschuwing dat nog niets definitief is. Wat u hier leest, kan nog wijzigen. Er kunnen zeker ook nog overgangsbepalingen komen.
 
Wat zit er in de pijplijn?
 • het beroepsverleden in het algemeen stelsel van CAO nr. 17 (vanaf 62 jaar) verstrengt voor mannen naar 41 jaar (in plaats van 40 in 2018). Voor vrouwen is er al een stijging naar 35 jaar in 2019 voorzien. De voorwaarde van 41 jaar wordt voor hen bereikt in 2025. De wijziging geldt voor werknemers van wie het ontslag betekend is na 31.10.2018.
 
 • in ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden zal het herstructureringsplan in bepaalde omstandigheden een bijkomend element moeten bevatten. Het gaat om de verbintenis om voor elke ontslagen werknemer, die een opleiding volgt gericht op de uitoefening van een knelpuntberoep volgens de regionale bevoegde instantie, een tussenkomst van minstens 3.600 euro te voorzien.    
 
 • de leeftijd om op SWT te kunnen gaan in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering stijgt. Voor collectieve ontslagen aangekondigd na 31.12.2018 stijgt de leeftijd naar 59 jaar. Vandaag is dat nog 56 jaar, op basis van een CAO van de NAR.
 
 • ten slotte verstrengt de vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheid voor SWT’ers ontslagen in het kader van een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Vanaf 1 januari 2019 kunnen die SWT’ers, jonger dan 65 jaar, de vrijstelling enkel nog bekomen, indien zij 43 jaar beroepsverleden voorleggen.
 
 • voor de andere stelsels van SWT (zeer lange loopbaan, zwaar beroep, nachtarbeid, …) is het wachten op het initiatief van de sociale partners. Daar zijn immers cao’s noodzakelijk.
 
Bron:
Vandaag bestaan er meerdere SWT-stelsels op basis waarvan een werknemer SWT kan aanvragen.
 
We zetten ze kort op een rij en duiden op de verwachtingen vanaf 2019:
 
 
Stelsel
Leeftijdsvereiste
beroepsverleden
 
Algemeen stelsel CAO nr.17
&
Overgangsregelingen (uitdovend)
 
 
 • 62 jaar
 • 60 jaar (overgangsregeling onder zeer specifieke voorwaarden)
 
Mannen:
 • vanaf 2015: 40 jaar
 • vanaf 2019: 41 jaar
          (voor ontslagen betekend na  
              31.10.2018)
 
Vrouwen:
 • vanaf 2018: 34 jaar
 • vanaf 2019: 35 jaar
 • vanaf 2020: 36 jaar
 • vanaf 2021: 37 jaar
 • vanaf 2022: 38 jaar
 • vanaf 2023: 39 jaar
 • vanaf 2024: 40 jaar 
 • vanaf 2025: 41 jaar
 
 
Zwaar beroep
 
Wat?
 • wisselende ploegen
 • onderbroken diensten
 • prestaties ‘s nachts
 
Principe
 • 59 jaar vanaf 2018
 • 60 jaar vanaf een datum te bepalen na advies NAR
 
Periode 2017-2018: NAR CAO nr.122:
 • 58 jaar uiterlijk op 31.12.2017 voor ontslagen in 2017
 • 59 jaar uiterlijk op 31.12.2018 voor ontslagen in 2018
 
Periode 2019 - 2020:
Nog geen duidelijkheid over een nieuwe NAR cao, mogelijk 59 of 60 jaar
 
 
35 jaar,
 
waarvan 5 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 10 jaar
 
OF
 
waarvan 7 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 15 jaar
 
Nachtarbeid/zwaar beroep/arbeidsongeschikte bouwvakker
 
Wat?
 • 20 jaar werken in een stelsel met nachtarbeid
 • 5 jaar of 7 jaar in zwaar beroep
 • arbeidsongeschikte bouwvakker
 
Principe
 • 59 jaar vanaf 2018
 • 60 jaar vanaf een datum te bepalen na advies NAR
 
Periode 2017-2018: NAR CAO nr.121:
 • 58 jaar uiterlijk op 31.12.2017 voor ontslagen in 2017
 • 59 jaar uiterlijk op 31.12.2018 voor ontslagen in 2018
 
Periode 2019 - 2020:
Nog geen duidelijkheid over een nieuwe NAR cao, mogelijk 59 of 60 jaar
 
 
33 jaar
 
Zeer lange loopbaan
 
Principe
 • 60 jaar vanaf 2017
 
Periode 2017-2018: NAR CAO nr.125:
 • 58 jaar uiterlijk op 31.12.2017 voor ontslagen in 2017
 • 59 jaar uiterlijk op 31.12.2018 voor ontslagen in 2018
 
Periode 2019 - 2020:
De minimum leeftijd is in elk geval 59 jaar, mogelijk hoger. Nog geen duidelijkheid over een nieuwe NAR CAO.
 
 
40 jaar
Ernstige lichamelijke problemen of mindervaliden
 
Periode 2017-2018:
NAR CAO 123
 
Periode 2019 - 2020:
Nog geen duidelijkheid over een nieuwe NAR CAO.
 
 
58 jaar
 
35 jaar
 
 
In principe voorziet de regelgeving het volgende leeftijdspad om op SWT te kunnen vertrekken in een onderneming erkend in moeilijkheden of herstructurering:
 
  • vanaf 2018: 58 jaar
  • vanaf 2019: 59 jaar
  • vanaf 2020: 60 jaar
 
De NAR kon hiervan afwijken met een cao, in combinatie met een ondernemingscao, die aan bepaalde vereisten voldoet.
 
Voor de periode 2017-2018 was er de NAR CAO nr.126 die de mogelijkheid van SWT vanaf 56 jaar toelaat.
 
Vanaf 2019 verdwijnt de mogelijkheid om af te wijken van het principieel leeftijdspad. Voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering komt de leeftijd om op SWT te kunnen gaan dus op 59 jaar vanaf 2019. Dit zou gelden voor alle collectieve ontslagen aangekondigd na 31.12.2018. 
 
Het herstructureringsplan zal in bepaalde omstandigheden een bijkomend element moeten bevatten.
 
De bijkomende verplichting geldt voor ondernemingen die:
  1. een erkenning in moeilijkheden of in herstructurering op basis van een aantal dagen economische werkloosheid van de arbeiders in het voorafgaande jaar indienen.
  2. én een collectief ontslag hebben aangekondigd.
 
Hun plan zal een bijkomende verbintenis moeten bevatten voor elke ontslagen werknemer, die een opleiding volgt gericht op de uitoefening van een knelpuntberoep volgens de regionale bevoegde instantie. De verbintenis is een tussenkomst in die opleiding van minstens 3.600 euro.
SWT’ers moeten in principe aangepast beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot de maand waarin ze de leeftijd van 65 jaar bereiken.
 
Hierop bestaan verschillende uitzonderingsregimes. Zo ook voor SWT’ers in het kader van een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.
 
Voor de periode 2017- 2018 konden zij een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vragen mits ze (NAR CAO nr.126):
  • ofwel de leeftijd van 61 jaar bereiken;
  • ofwel 39 jaar beroepsverleden hebben.
 
Vanaf 1 januari 2019 kan die SWT’er jonger dan 65 jaar de vrijstelling enkel nog bekomen, indien hij 43 jaar beroepsverleden voorlegt.
 

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.