Feedback
ella
Corona-versterking verlengd tot 31 december 2021
De Regering van de Duitstalige Gemeenschap verlengt nogmaals de versterkingsmaatregelen voor de AktiF en AktiF-Plus subsidies, met 6 maanden. De verdubbelde subsidies worden toegekend tot 31 december 2021.
 
De nieuwe verlenging is noodzakelijk, omdat de gevolgen van de gezondheidscrisis nog altijd voortduren en de bedrijven en de AktiF- en AktiF Plus-gerechtigden daar niet het slachtoffer van mogen worden. 
 
De verhoging van de AktiF- en AktiF Plus-subsidies loopt al sinds 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.
 
De verdubbeling van de subsidies geldt voor AktiF- of AktiF PLUS-gerechtigden die tijdens de periode van 1 juli 2020 tot 31 december 2021 in dienst treden, en eveneens voor AktiF- of AktiF Plus-gerechtigden die eerder in dienst kwamen.
 
De verdubbeling heeft ook betrekking op de verhoogde subsidies die werkgevers kunnen krijgen bij een aanwerving van een gerechtigde na voltooiing van een erkende vakopleiding in de onderneming.
 
AktiF et AktiF Plus zijn de financiële steunmaatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van de Duitstalige Gemeenschap in voege sinds 2019.  
 
Werkgevers genieten deze financiële steun als ze werkzoekenden uit het Duitse taalgebied in België aanwerven die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. De werkzoekenden moeten ingeschreven zijn bij de Dienst voor arbeidsbemiddeling (ADG), in het Duitse taalgebied wonen én aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 
Hogere steun na opleiding, ook indien aanwerving binnen 6 maanden
De werkgever ontvangt hogere subsidie-bedragen (zowel voor Aktif als AktiF Plus gerechtigden) als hij de gerechtigde aanwerft met een arbeidsovereenkomst onmiddellijk aansluitend bij het doorlopen van een erkende vakopleiding in de onderneming.
 
De vereiste daarbij dat de arbeidsovereenkomst 'onmiddellijk' moet volgen op de opleiding, is omwille van corona verruimd tot een aanwerving uiterlijk binnen de 6 maanden na het einde van de opleiding. Deze versoepling wordt opnieuw verlengd.
 
De werkgever ontvangt de hogere subsidies als de opleiding afloopt tussen 13 maart 2020 en 30 november 2021 (voordien 19 april 2021)én de aanwerving gebeurt binnen de zes maanden na het einde van de opleiding.
 
Deze verlenging heeft uitwerking vanaf 19 april 2021.
 
Nieuwe doelgroep verhoogde subsidies
Een werkgever die een deeltijds leerplichtige jongere (met woonplaats in het Duitstalige landsgedeelte) na zijn leertijd in dienst neemt, kan ook verhoogde subsidies krijgen. 
 
Het kan gaan om jongeren die een opleiding aanvatten in het kader van een aanloopleertijd, middenstands- of industriële leertijd, beroepsinlevingsovereenkomst.
Zij worden nu gelijkgesteld met een niet-werkende werkzoekende in het kader van de Aktif en Aktif-Plus.
 
Een overgangsregeling zorgt ervoor dat ook deeltijds leerplichtige jongeren die al veel eerder hun opleiding startten (voor 1 januari 2019 of in de periode 1 januari 2019 tot 30 juni 2021) en voor wie de opleidingsmaatregel eindigt ten vroegste 30 juni 2021, in aanmerking kunnen komen voor de gunstige subsidiëring.
 
Deze uitbreidingen zijn noodzakelijk om een einde te maken aan de bestaande discriminatie van deeltijds leerplichtige jongeren. Deze doelgroep kreeg in 2020 immers de grootste procentuele stijging van werkloosheid te verwerken.
 
Deze uitbreiding en overgangsregeling treedt in werking vanaf 20 mei 2021.
 
Gevolgen voor de werkgever
De aanvraagprocedure, uitbetalingswijze van de subsidies, formaliteiten blijven ongewijzigd.
We verwijzen naar de website van ADG voor de uitgebreide praktische informatie.
Bron:
Besluit van 20 mei 2021 van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid (III), B.S. 15 juni 2021, bl. 62025.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.