Feedback
ella
Vanaf 1 oktober 2021 mag een werkgever maximaal 132,07 EUR per maand als forfaitaire kantoorvergoeding toekennen aan zijn werknemers die structureel van thuis uit werken. Vanaf 1 februari 2022 bedraagt de maximale kantoorvergoeding 134,71 EUR per maand.
 
Dit blijkt uit de tussentijdse administratieve instructies die de RSZ onlangs publiceerde. In onze nieuwsbrief van 21 december 2021 gingen we er nog van uit dat 132,07 EUR het nieuwe maximumbedrag zou zijn vanaf 2022.
 
Mits aan alle voorwaarden voldaan is, is de kantoorvergoeding vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.
 
Principe
 
De RSZ en fiscus aanvaarden een forfaitaire kantoorvergoeding bij structureel thuiswerk. Deze kantoorvergoeding dekt onder meer de kosten voor het gebruik van een kantoorruimte thuis, kantoorbenodigdheden, printer- en computermateriaal, …
 
Thuiswerk beperkt zich tot situaties waarbij de werknemer zijn normale werkzaamheden niet op de werkvloer, maar thuis (private lokalen) uitvoert in het kader van normale werkdagen.
 
Er is sprake van structureel en regelmatig thuiswerk, wanneer de werknemer het equivalent van één werkdag per week van thuis uit werkt.
 
Bedrag: verhoging vanaf 1 oktober 2021 én vanaf 1 februari 2022
 
Tot en met 30 september 2021 gold in principe een maximale kantoorvergoeding van 129,48 EUR per maand.
 
Merk op dat RSZ en fiscus voor het tweede en derde kwartaal 2021 tijdelijk een verhoogde werkgeverstussenkomst van 144,31 EUR per maand aanvaardden. 
 
Door aanpassingen aan de evolutie van de index stijgt deze forfaitaire kantoorvergoeding van 129,48 EUR naar:
  • 132,07 EUR per maand vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022; en
  • 134,71 EUR per maand vanaf 1 februari 2022.
 
RSZ en fiscus passen hetzelfde forfait toe.
 
Vanaf wanneer?
 
Het nieuwe maximumforfait van 134,71 EUR per maand geldt vanaf 1 februari 2022.
 
Gevolgen voor de werkgever
Werknemers die van thuis uit werken, maken extra kosten. Een werkgever kan de werknemer financieel tegemoetkomen via een kostenvergoeding.
 
Zowel RSZ als fiscus aanvaarden een forfaitaire kantoorvergoeding bij structureel thuiswerk. Mits aan alle voorwaarden voldaan is, is deze vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen.
 
Vanaf 1 februari 2022 stijgt het forfait naar 134,71 EUR.
Bron:
www.socialezekerheid.be - tussentijdse instructies 2021/4

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.