Feedback
ella
De federale regering bereikte vorige week een akkoord over een nieuwe pensioenhervorming.  De beslissingen moeten nog in juridische teksten gegoten worden.  We geven al een kort overzicht van de geplande wijzigingen.
 
De belangrijkste beslissingen zijn:
  • een nieuwe effectieve tewerkstellingsvoorwaarde voor het wettelijk minimumpensioen;
  • de herwaardering van deeltijdse arbeid;
  • de herintrede van de pensioenbonus.
 
Minimumpensioen en effectief werken
 
Het gewaarborgd minimumpensioen is een bescherming in de pensioenwetgeving wanneer het pensioenbedrag (berekend op de normale wijze) lager ligt dan een bepaalde grens.  Het wettelijk pensioen wordt dan tot die grens opgetrokken. Er zijn wel een aantal voorwaarden om het minimumpensioen te kunnen genieten.
 
In de eerste plaats is er een voorwaarde van minstens 30 jaar loopbaan.  De berekening van deze vereiste jaren is vrij technisch, en gebeurt in dagen. Belangrijk is in elk geval dat niet enkel effectief gewerkte periodes, maar ook een heel aantal gelijkgestelde periodes in de berekening meetellen.  Bijvoorbeeld de periodes gedekt door een werkloosheidsuitkering.  De voorwaarde van 30 jaar loopbaan blijft behouden.
 
Nieuw is een bijkomende ‘effectieve tewerkstellingsvoorwaarde’ van 20 jaar (minimum 4/5de).  Ook hier is eigenlijk sprake van dagen: 5.000 (20 x 250) voor een voltijds minimumpensioen, en 3.120 (20 x 156) voor een deeltijds minimumpensioen.  De 250 en 156 dagen waarvan sprake, zijn zoals steeds in de pensioenwetgeving uitgedrukt in een 6-dagenweek.  Een volledig voltijds jaar bevat 312 dagen.
 
De nieuwe voorwaarde van 20 jaar effectief werken, zal slechts een beperkt aantal gelijkstellingen kennen. Bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, borstvoedingsverlof en palliatief zorgverlof.  Ook voor arbeidsongeschiktheid zullen gunstiger regels gelden. De voorwaarde zal in principe gelden voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2024.  Bovendien zullen er voor oudere werknemers (minstens 54 jaar) overgangsbepalingen gelden.
 
Opgelet: het minimumpensioen wordt altijd geproratiseerd in functie van de loopbaan.  Een werknemer met 30 jaar loopbaan (waarvan binnenkort minstens 20 jaar effectief gewerkt), zal met andere woorden een minimumpensioen van 30/45 ontvangen.  Momenteel bedraagt het bruto minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan (alleenstaande) ongeveer 1.500 euro per maand. De komende jaren stijgt dat bedrag nog.
 
Deeltijdse arbeid
 
Deeltijdse arbeid leidt tot een lager pensioen.  Dat is logisch, omdat er minder prestaties en minder loon zijn.  In de praktijk zijn het vaak vrouwen die deeltijds werken, vaak om de zorg voor het gezin op te nemen.
 
Daarom zal er een herwaardering komen, in de berekening van het minimumpensioen, voor wie vóór 2001 deeltijdse arbeid combineerde met de zorg voor het gezin.  De herwaardering zou betekenen dat er voor maximaal vijf jaar een gelijkstelling met voltijdse arbeid komt.
 
In 2001 kwam het systeem van tijdskrediet (CAO nr. 77), waarvoor sowieso gunstiger gelijkstellingsregels gelden.
 
Pensioenbonus
 
Tot enkele jaren geleden kende onze pensioenwetgeving een pensioenbonus.  Blijven werken na de datum waarop je als werknemer in vervroegd pensioen kan gaan, zorgde bovenop de normale pensioenopbouw voor een extra pensioenbedrag.  De maatregel werd onder de vorige regering afgeschaft.
 
Nu keert de pensioenbonus terug.  De maatregel zal naar verluidt opnieuw gelden, voor wie beslist vanaf 2023 langer te werken, voor een pensioen dat in 2024 of later ingaat.
 
De bonus zal maximaal gedurende drie jaar kunnen opgebouwd worden, met slechts een beperkt aantal gelijkstellingen.  Het is immers de bedoeling om vooral effectieve arbeidsprestaties te valoriseren.
 
De exacte berekeningsmodaliteiten van de bonus zijn er nog niet.  Momenteel is sprake van 30 tot 40 euro extra netto wettelijk pensioen per maand, per extra gewerkt jaar.
 
Opgelet!
Deze maatregelen zijn nog niet in wetteksten gegoten.  De concrete details zijn met andere woorden nog niet volledig duidelijk.  Meer informatie volgt.
Bron:

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.