Feedback
ella
Vanaf 1 oktober 2016 werd de regeling inzake toekenning van uitkeringen aan tijdelijk werklozen verstrengd, doordat in geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen niet langer een vrijstelling van wachttijd geldt.
Dit geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden.
 
Een vrijstelling van wachttijd is voor bepaalde situaties nog wel voorzien.
 
Voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid (overmacht, medische overmacht, technische stoornis, slecht weer, collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie of inhaalrust, staking, ontslag beschermde werknemer) verandert er niets.
 
 
 
Gevolgen voor de werkgever
Deze nieuwe maatregel heeft geen invloed op de formaliteiten die de werkgever moet vervullen bij een aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen.
De werkgever kan ook nog steeds voor alle werknemers tijdelijke werkloosheid om economische redenen aanvragen.
De werkgever zou bij zijn keuze om bepaalde werknemers al of niet tijdelijk werkloos te stellen, rekening kunnen houden met hun individueel recht op uitkeringen.
 
Wat betekent dit voor de publieke sector?
De besproken wijzigingen hebben eveneens betrekking op het contractueel personeel tewerkgesteld in de publieke sector. Let wel: tijdelijke werkloosheid wegens economische reden voor bedienden kan enkel bij werkgevers onderworpen aan de cao-wet.
Bron:
KB van 11/09/2016 tot wijziging van de artikelen 42, 42bis, 118 en 133 van het KB van 25/11/1991 houdende de werkloosheidsreglementering
Bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen geldt vanaf 1 oktober 2016 de vrijstelling van wachttijd niet langer. Vanaf dan zullen de toelaatbaarheidsvoorwaarden gelden zoals in geval van volledige werkloosheid.
Dat betekent dat een werknemer bij een systeem van tijdelijke werkloosheid om economische redenen een wachttijd zal moeten doorlopen alvorens aanspraak te kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen.
De wachttijd betekent dat de werknemer een aantal arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen zal moeten gepresteerd hebben binnen de duur van een referteperiode.
 
In een aantal gevallen is een vrijstelling van wachttijd nog steeds mogelijk na 1 oktober 2016.
Werknemers die reeds uitkeringen tijdelijke werkloosheid bij hun werkgever ontvangen hebben in de laatste 3 jaar voorafgaand aan hun uitkeringsaanvraag (tenminste één dag), zijn vrijgesteld van de wachttijd op voorwaarde dat zij op 30 september 2016 bij deze werkgever in dienst waren en ze op die datum uitkeringen tijdelijke werkloosheid hadden kunnen genieten.
Dat betekent dat werknemers die in dienst zijn op 1 oktober 2016 en reeds in een stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen zitten, vrijgesteld zijn van wachttijd voor de hele periode dat ze bij de werkgever in dienst zijn.
De leerlingen die alternerend onderwijs of onderwijs met beperkt leerplan of een erkende deeltijdse opleiding of een alternerende opleiding volgen zonder nog onderworpen te zijn aan de deeltijdse leerplicht, blijven voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid vrijgesteld van wachttijd. Zij hebben dus onmiddellijk recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 
 

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.